ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ኩነታት ኢትዮጵያ 'ግቡእና ነበርክት ኣለና'

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ምንጪ ስእሊ, Eri-TV

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኣብ ዘካይዶ ቃለመሕትት ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከምዘገድሶ ተዛሪቡ።

"ንሕናው'ን ካብ ካልኦት ህዝብታት ብዝተፈልየ ድሕሪ 80 ዓመታት ሽግር ዝራኣናሉ ጉዳይ ስለዝኾነ፡ ናይ ኢትዮጵያ ቅሳነትን ርግኣትን ካብ ካልኦት ህዝብታት ናይዚ ጎዶቦ ዝያዳ የገድሰና።

"ብኡ መጠን ከኣ ግዴታና ግቡእና ከነበርክት ኣለና ኢልና ንሰርሕ ኣለና" ክብል ንተራ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ኢትዮጵያ ገሊጹ። እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ምዃኑ ግን ብንጹር ኣይጠቐሰን።

ብዛዕባ ወታሃደራዊ ምትእትታው ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኲናት ግን ዝኾነ ንጹር ሓበሬታ ኣይሃበን።

ኣብ ፈለማ 2020 ኣብ ዝገበሮ ተመሳሳሊ ቃለመሕትት'ውን ''ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢድና ኣጣሚርና ኮፍ ክንብል ኣይንኽእልን" ክብል ተዛሪቡ ነይሩ'ዩ።

ኣመሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ ከተውጽእ ክጽውዑ ምጽንሖም ይዝከር።

ገለ ሰብመዚ ኢትዮጵያ'ውን ብዛዕባ ህላወ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክዛረቡ ጸኒሖም'ዮም።

እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወለዐ ግጭት ብህወሓት ዝተጀመረ ምዃኑ ብምምጓት፡ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ ዝወሰድዎ መጥቃዕቲ "ዕብዳን'ዩ" ክብል ገሊጽዎ።

ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን: ብፖለቲካውን ሕገመንግስታውን ጉዳያት ንነዊሕ እዋን ክተፋነኑ ድሕሪ ምጽንሖም፡ ብ 3 ሕዳር ለይቲ፡ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንመዓስከራት ናይቲ ኣብቲ ክልል ዓስኪሩ ዝነበረ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣጥቂዖም ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር አብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምኽሳሱ፡ ናብ ቅሉዕ ጎነጽ ኣምሪሖም።

ህወሓት ድማ፡ ነቲ ወተሃደራዊ መዓስከር ዝተቖጻጸሩዎ፡ ሓይልታት ፌደራል ናብ ትግራይ ከይኣትዉ 'ቀዲሞም ንምክልኻል' ምዃኑ እዮም ዝገልጹ።

ብሰንኪ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ኲናት፡ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ዝተመዛበሉ ኮይኖም፡ ልዕሊ 60 ሽሕ ድማ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ከምዘለዉ ጸብጻባት የመልክቱ።

ኣብቲ ክልል 4.5 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ናይ መግቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮም'ውን ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ።

ካልእ'ከ እንታይ ኢሉ?

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ንፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበረ ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ምኽፋት ዶብ ኦምሓጀር ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ስለምንታይ ወታሃደራዊ ምድላዋት ትገብሩ ኣለኹም፡ ኣየድልን'ዩ" ከምዝበሎ'ውን ተዛሪቡ።

ዶ/ር ደብረጽዮን ብድሕሪ'ቲ ርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ካልኣይ ግዜ ክራኸቡ ከምዝተሰማምዑ ተዛሪቡ ነይሩ። ብዛዕባ'ቲ ዝተዘራረብሉ ነገራት ግን ኣይጠቐሰን።

ህወሓት ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሓድሽ ዝምድና ከምዝዓንቀፈን፡ ጉዳይ ዶብ ከይለዓል ምኽንያት ምንባሩ'ውን ከሲሱ።

ህወሓት ብወገኑ፡ እቲ ድሕሪ ሓምለ 2018 ዝመጸኣ ሰላም ንዕኦም ዘወገነን፡ ኣብ መንጎ ክልተ መራሕቲ ጥራይ ዝተሓጽረ'ዩ ነይሩ ብምባል ክነቕፉ ጸኒሖም'ዮም።

እቲ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ተጎቢጡ ኣሎ ክትብለሉ ዝጸንሐት ከም ብዓል ባደመ ዝበሉ ኣሰሓሓብቲ ቦታታት ተቖጻጺራቶም እንተኾይና'ውን ኣይተዛረበን።

እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፡ ሱዳንን ግብጽን ኣብ ጉዳይ ግድብ ሕዳሰ ንዘሎ ምስሕሓብ ይኹን፡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ዶባዊ ምትፍናን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ነባሪ ዝፍታሕ ክረከብ ከምዘለዎ'ውን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ጠቒሱ'ሎ።

እቶም ምስሕሓባት፡ ብሓደ ናይ ወጻኢ ምትእትታውን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ረብሓታትን ዝተተሓሓዙ'ዮም ድማ ኢሉ። ነቶም ናይ ወጻኢ ምትእትታዋት ዝበሎም ግን መን ምዃኖም ኣይጠቐሶምን።

ኣብ መወዳእታ እቲ ፕረዚደንት፡ ህዝቢ ኣብ ጸጥታዊ፡ ልምዓታዊ፡ ጥዕናዊን ካልኦት ዓውድታትን ክኸትት ጸዊዑ። "ኣብ ዝተፈላለዩ ክመጽኡ ዝኽእሉ ምዕባለታት ዞባዊ ኩነታት ክተት፡ ዕጥቅኻ ሸጥ ኣብል" ኢሉ።