ልደቱ አያሌው፡ ንሕክምና ናብ ወጻኢ ከይከይድ ንምንታይ ንኻልኣይ ግዜ ተኸልኪሉ?

ልደቱ አያሌው

ምንጪ ስእሊ, The Reporter

ስሙይ ኢትዮጵያዊ ተቓዋሚ ፖለቲከኛ ልደቱ ኣያሌው፡ ናብ ወጻኢ ሃገር ከይዱ ሕክምና ከይረክብ ንኻልኣይ እዋን ከምዝተኸልከለ ንቢቢሲ ገሊጹ።

ኣይተ ልደቱ ከምዝብሎ፡ ቅድሚ ሓደ ዓመትን ሾሞንተ ወርሕን ኣብ ኣመሪካ ከተማ ኣትላንታ፡ ሕክምና ልቢ ገይሩ ነይሩ።

መድሓኒት እናወሰደ ጸኒሑ ድሕሪ ሽድሽተ ወርሒ ክምለስ ድማ በቲ ሆስፒታል ቆጸራ ተዋሂብዎ ከምዝነበረ ይዛረብ። እንተኾነ፡ ቅድሚ ቆጸራኡ ቅድሚ ሸውዓተ መዓልቲ ብፖሊስ ተኣሲሩ።

ኣይተ ልደቱ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወሉ ምኽንያት ድማ፡ ድሕሪ ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ናዕቢ ከለዓዕል ፈቲኑ ብዝብል እዩ ነይሩ።

ሓሙሽተ ወርሒ ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሐ ኣይተ ልደቱ፡ ቅድሚ ክልተ ወርሒ እዩ ብዋሕስ 30 ሽሕ ብር ተፈቲሑ።

እንተኾነ፡ ካብ'ቲ ዝቐረበሉ ክስታት ናጻ ተባሂሉ ተፈቲሑ እንከሎ'ውን ናብ ወጻኢ ከይዱ ሕክምና ክገብር ኣይተፈቐደሉን።

"[ናይ ሕክምና] ቆጸራይ ሾሞንተ ወርሒ ሓሊፍዎ" ይብል ኣይተ ልደቱ።

ካብ ዓዲ ከይወጽእ ንምንታይ ተኸልኪሉ?

እቲ ፖለቲከኛ ከምዝብሎ፡ ብዋሕስ ምስተፈትሐ ካብ ዓዲ ክወጽእ ኣብ ዝደለየሉ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ክምለስ ተገይሩ።

"ካብ ዓዲ ከይወጽእ ብቤት ፍርዲ ዝተኣገድኩሉ ትእዛዝ ኣለኩም ዶ?" ኢሉ ከምዝሓተተን "ንሕና ናይ ድሕነት ሰራሕተኛታት ኢና። ካብ ቤት ጽሕፈትና ኢና ተኣዚዝና። ክትወጽእ ኣይትኽእልን ኢሎምኒ" ይብል።

ኣብ'ቲ እዋን ዘይተዓጸወ ክሲ ስለዝነበሮ፡ እቲ ምኽንያት ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ነይርዎ።

እንተኾነ፡ እቲ ክሲ ንሱ'ውን ምስተዓጸወ ንኻልኣይ እዋን ካብ ኣዲ ከይወጽእ ተኸልኪሉ'ሎ።

"ካብቶም ዝቐረቡለይ ክስታት ነጻ ከምዝኾንኩ ዝገልጽ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ሒዘ ቀሪበ፡ ሕዚ'ውን ኣይተፈቐደልካን ኢሎምኒ" ኢሉ ኣይተ ልደቱ።

ጥርዓን ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት

ኣይተ ልደቱ ካብ ዓዲ ከይወጽእ ምስተኸልከለ፡ ናብ ሚኒስትሪ ሰላም፣ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ፣ ንቤትጽሕፈት ድሕነትን ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን "ብህይወት ናይ ምንባር መሰለይ ይተሓሎ" ዝብል ጥርዓን ከምዘቕረበ ይገልጽ።

ኣብ'ቲ እዋን፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ጥራይ ንሕቶኡ ሪኦም ከምዘዘራረብዎ ገሊጹ። ካልኦቶም ግን፡ ከዘራርብዎ ፍቓደኛታት ኣይነበሩን።

እቶም ዘዛረብዎ ትካላት'ውን እንተኾነ "ጻዕርታት ንገብር ኣለና፤ ዛጊድ ግን መፍትሒ የለን" ከምዝበልዎ ይዛረብ።

ኣይተ ልደቱ ግን ካብዞም ቤት ጽሕፈታት ፍታሕ ክረክብ እየ ዝብል እምነት የብሉን።

"ኣብ ኢትዮጵያ ከም መንግስቲ፣ ከም ትካል፣ ከም በዓል ስልጣን ክውስን ዝኽእል ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን። ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ዝውስን። ኣብ ናተይ ጉዳይ ንሱ እዩ ዝረኣየኒ" ይብል።