መገዲ ኣየር ኣውስትራልያ፡ 'ክታበት ኮቪድ-19 ንተጓዓዝቲ ግድን ክኸውን እዩ' ኢሉ

ሓላፊ ናይ'ቲ መንገዲ ኣየር ኣላን ጆይስ

ዋና ስራሕ ኣካያዲ መንገዲ ኣየር ኳንታስ፡ መንግስታት ንዓለም ለኸ ተጓዓዝቲ ክታበት ኮሮናቫይረስ ዝተኸተቡ ምዃኖም ከረጋግጹ ይህቅኑ ከምዘለዉ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

ክታበት ኮሮናቫይረስ ንሓደ ተጉዓዚ ከም ሓደ መመዘኒ ኮይኑ ምቕራቡ፡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 75 ሚኢታዊት ምንካይ ብዝሒ ተጓኣዝቲ ዘርአየ ኢንዱስትሪ፡ ናብ ንቡር ዕዳጋ ክመልሶ ተስፋ ኣሎ።

ሓላፊ ናይ'ቲ መንገዲ ኣየር ኣላን ጆይስ፡ ብዙሓት መንግስታት፤ ሓደ ናብ ሃገሮም ዝኣቱ ተጉዓዛይ ክታበት ኮቪድ-19 ዝወሰደ ምዃኑ ዝገልጽ መረጋገጺ ንምሕታት ይዘራረብሉ ኣለዉ ኢሉ።

ዋላ እንተዘይብሉ ነይሮም’ውን ይብል'ቲ ሓላፊ፡ “እቲ መገዲ ኣየር ናይ ባዕሉ ፖሊሲ ከውጽእ ይኽእል እዩ” ኢሉ።

“ንድሕነት ተጠቀምቲ ዓማዊልና ሰራሕተኛታትናን ክንብል፡ ኣብ'ቲ በረራ ዝኣትዉ ኩሎም ዝተኽትቡ ምዃኖም ክነረጋግጽ ክንግደድ ኢና” ኢሉ።

እዚ ሓድሽ ኣሰራርሓ፡ ቲኬት ንዝቑረጸሉ መስርሕ’ውን ክቕይሮ ከምዝኽእል እዩ ዝዛረብ።

ንሱ ከምዝብሎ፡ ተጓዓዝቲ ነቲ ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ ብጸጋ ከምዝቕበልዎ ተስፋ ኣለዎ።

“መብዛሕተኦም ዓማዊልና እዚ ሓሳብ ጽቡቕ ኣማራጺ ምዃኑ እዮም ነጊሮምና። 90 ሚኢታዊ ካብቶም ዝሓተትናዮም ተሳፈርቲ እዚ ኣሳራርሓ ምትእትታው ሰናይ ሓሳብ እዩ ዝብል እምነት ከምዘለዎም ነጊሮምና” ኢሉ።

እንተኾነ ካልኦት ተሰማዕነት ዘለዎም ኣካላት ድማ፡ ነቲ ሓሳብ ተቓዊሞምዎ ኣለዉ።

ካብኣቶም ሓደ ውድብ ጥዕና ዓለም ይርከቦም። ዳይሬክር ዲጂታል ጥዕናን ምህዞን ውድብ ጥዕና ዓለም፡ በርናርዶ ማርያኖ ንቢቢሲ ከምዝበሎ “መረጋገጺ ክታበት፡ ንመገሻ ከም ሓደ መመዘኒ ኮይኑ ክቐርብ ከም ኣሰራርሓ ኣየጽደቕናዮን” ኢሉ።

ገለ ውልቀ ኩባንያታት ዝኽተልዎ ብዘየገድስ፡ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ ንምግባር ካብ ኩሎም መንግስታት ሓበራዊ ስምምዕ ምፍጣር ኣድላይ ምዃኑ እዩ ገሊጹ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ፈተና ምቁጽጻር ለበዳ ኮሮናቫይረስ

መጓዓዝያ ኣየር ንዓለምለኻዊ ቁጠባ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓውዲ እዩ።

ዓለም ለኸ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር ከምዝብሎ፡ ኣቪየሽን 1.8 ትሪልዮን ዶላር ቁጠባ ዓለም ከምዘንቀሳቕስ ይግመት።

እንተኾነ፡ ብሰንኪ ስግኣትን ፍርሕን ኮሮናቫይረስ ከምኡ’ውን ኣዋጅ ዕጽዋታት መንግስታት፡ ቁጽሪ ተሳፈርቲ ከምዝነከየ እዩ ዝገልጽ።

ንኣብነት መንግስቲ ኣውስትራልያ እንተሪእና፡ ዳርጋ ወጻእተኛታት ናብ ሃገሩ ከይኣትውዎ ከልኪሉ እዩ።

ኣብ ዓዲ ውሽጢ’ውን እንተኾነ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ክልል ዝግበር ምንቅስቓሳት ደሪቱ እዩ።

ብሰንኪ እቲ ለበዳ ዝበጽሐ ኪሳራ

ኳንታስ ብሰንኪ ስግኣት ኮሮናቫይረስ ኣብ 2020 ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ጥራይ፡ 800 ሚልዮን ዶላር እዩ ስኢኑ።

ምስ ኣብ 2019 ዝነበረ ኣታዊኡ እንትነጻጸር፡ እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ተመሳሳሊ እዋን፡ 596 ሚልዮን ዶላር ከስቢ ረኺቡ ነይሩ።

በዚ ድማ፡ እቲ መገዲ ኣየር 8500 ሰራሕተኛታት ክንኪ ከምዝተገደደ እዩ ዝገልጽ።

ቅድሚ እቲ ለበዳ ምርኣዩ፡ 29 ሽሕ ሰራሕተኛታት ነይሮምዎ። ብርክት ዝበሉ ድማ፡ ከይተኸፍሎም ግዱድ ዕረፍቲ ክወጽኡ ዝተገብሩ ኾይኖም፡ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝኸፍሎም እዮም።

ካልኦት መገድታት ኣየር’ውን ተመሳሳሊ ጸገማት እዩ ገጢምዎም።

ገሊአን፡ ነፈርተን ናብ መኻዝን ዘቕመጣ’ውን ኣለዋ። ኳንታስ ካብተን ክጥቀመለን ዝጸንሐ 314 ነፈርቲ፡ ክልተ ኢድ ከዚኑ ኣቕሚጡዎን እዩ ተባሂሉ።

ሕዚ ግን፡ ኳንታስ ኣብ መጻኢ ሓምለ ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ፡ ዓለም ለኸ በረራ ክጅምር ተሊሙ ኣሎ።

እቲ እዋን፡ መንግስቲ ኣውስትራልያ፡ ንኩሎም ዜጋታቱ ከቲቡ ዝውደአሉ ግዜ እዩ።

ቐጥታ በራራታት

እቲ መገዲ ኣየር ንቕድሚት ትኪት ምሻጥ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብዝሓ ዝገብሮም በረራታት ቀጥታ ክኾኑ እዩ ወሲኑ።

ሓደ ካብቶም ቀጥታ ነዋሕቲ በረራታት፡ ፔርዝ ካብ ዝተብሃለት ከተማ ናብ ሎንደን ዝገብሮ ጉዕዞ ከምዝኸውን ሚስተር ጆይሱ ገሊጹ።

ከምኡ’ውን፡ ካብ ከተማታት ሲድኒን ሜልቦርንን፡ ናብ ኤውሮጳን ናብ ምብራቕ ኣመሪካን ቐጥታ በረራ ከገብር ምዃኑ የረድእ።