“ሎሚ ብናጽነት ክዕመም ምኽኣለይ የሐጉሰኒ” ቱኒዝያዊት ጓል ኣነስተይቲ

ቱኒዝያዊት

ምንጪ ስእሊ, Dhouha Aljane

ንመንግስታት ሃገራት ዓረብ ዘነቓነቐ ናዕቢ ክውላዕ ምኽንያት ዝኾነ ቱኒዝያዊ ወዲ 26 ዓመት ሞሓመድ ቦኣዚዝ፡ ንርእሱ ብሓዊ ካብ ዘቃጽል ዓሰርተ ዓመት መሊኡዎ።

እቲ ህዝባዊ ናዕቢ፡ ብልሙድ ‘ዓረብ ስፕሪንግ’ [ቀውዒ ዓረብ] እናተብሃለ እዩ ዝጽዋዕ።

መንእሰይ ቦዓዚዝ፡ ስድርኡ ንምሕጋዝ ሃርኮትኮት ይብል ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ኣብታ ሃገር ሰፊኑ ዝነበረ ሓያሎ ግዕዝይና፣ ስእነት ስራሕን ምንሃር ወሰኽ ዋጋ ኣእኻልን ምስ ኣሕረቖ እዩ ከምኡ ክገብር ዝወሰነ።

ሳሃር ማህሪ፡ ኣብቲ እዋን ጓል 16 ዓመት ንእስቲ እያ ነይራ።

ሕዚ ምልስ ኢላ ክትረኦ እንከላ ብዙሓት ነገራት ከምዝተመሓየሹ ትኣምን።

“ሎሚ ሓሳብ ናይ ምግላጽ ናጽነት ኣለና፣ ክሓትት እኽእል፣ ክንነቅፍ’ውን ናጽነት ኣለና፣ ብዛዕባ ፖለቲካ ክዛረብ እኽእል እየ፣ ዋላ ሕርቃነይ ክገልጽ’ውን ናጽነት ኣለኒ” ኢላ።

ደውሃ ኣልጃነ’ውን ኣብቲ እዋን ህዝባዊ ተቓውሞ፡ ጓል 16 ዓመት እያ ነይራ።

ንሳ ከምእትብሎ፤ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዘሕጉሳ፡ ሒጃብ ከምድላያ ክትዕመም ምኽኣላ እዩ።

ቅድሚ 10 ዓመት፡ ሰዓብቲ እስልምና ኣብ መንግስታዊ ትካላት ሒጃብ ክገብራ ኣይፍቀቀደለንን ነይሩ።

“ድሕሪ እቲ ለውጢ፡ ሒጃብ እገብር ኣለኹ። ብዓርሰ ምትእምማን እየ ዝገብሮ” ኢላ።

ኣብ 2011 ኣብ'ታ ሃገር ብዝተልዓለ ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ፡ ዚን ኣልኣብዲን ቤን ዓሊ፡ ካብ ሃይማኖት ነጻ [ሴኩላር] ዝነበረ ኾይኑ፡ ሒጃብ ዝገበራ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ቤት ትምህርትን ናብ ናይ ስራሕ ቦታን ክኣትዋ ኣይፍቀደለንን ነይሩ።

እንተኾነ፡ ሕዚ’ውን ስራሕ ምስኣን ዓብዪ ጸገም ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ።

ሎሚ’ውን ድሕሪ 10 ዓመት፡ ሰለስተ ኢድ መናእሰይ እታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር፡ ሸቕሊ-ኣልቦ እዮም።

እዚ ምስ'ቲ ኣብ'ታ ሃገር ሕዚ’ውን ዝረአ ዘሎ ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ኣገደስቲ ሸቐጣት ተወሲኽዎ፤ ኣብ ልዕሊ ድኻታት ሓያል ዘይዕግበት እናስዐበ ይርከብ።

“ገለ መሓዙተይ፡ ትምህርቶም ኣቋሪጾም ኣለዉ። ምኽንያቱ ድማ፡ ናይ ምምሃሮም ረብሓ ኣይተርአዮምን። ሕዚ ዝደልይዎ ናብ ዝኾነትት ኣውሮጳዊት ሃገር ወይ ካኣ ናብ ካልእ ሃገር ተሰዲዶም ህይወቶም ዝቕይርሉ መገዲ እዩ” ትብል ማህሪ።

“መብዛሕተኦም ትምህርቶም ዝወድኡ መሓዙተይ ሸቕሊ-ኣልቦ ኾይኖም ኮፍ ኢሎም እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ” ትብል።