ቤንጃሚን ኔታንያሁ፡ ኣብ 4ይ ዙርያ መረጻ እስራኤል ከምዘይስዕር ድሕረ-መረጻ ‘ዳህሳስ’ ይሕብር

ኔታንያሁ

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ፡ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ሃገራዊ መረጻ ክስዕር ዘኽእሎ ድምጺ ከምዘይረክብ ድሕሪ እቲ ኣድሚጾም ኣብ ዝወጽኡ መረጽቲ፡ ዝተገብረ ቃለ-መሐትት [ኤግዚት ፖልስ] ዳህሳስ የመልክት።

ኣብታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ንራብዓይ ግዜኡ እዩ መረጻ ዝድገም ዘሎ።

ኣብቲ 120 ወናብር ዘለዎ፡ ክነሴት እናተብሃለ ዝጽዋዕ ባይቶ እስራኤል፡ ውድብ ኔታንያሁ ዝኾነ፡ ሊኩድ ፓርቲ ምስ መሓዝቱ፡ ብድምሩ 52 ወይ ከኣ 53 ወናብር ጥራይ ክረክቡ ከምዝኽእሉ እዩ ዝግመት።

እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ የብሉን ኢሎም ዝቃወሙ ውድባት ድማ፡ ብሓባር ኣስታት 60 ወናብር ክረኽቡ ከምዝኽእሉ እቲ ዳህሳስ የመልክት።

እዚ ማለት፡ ዋላ 'ያሚና' ዝተብሃለ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ደጋፊ ዝኾነ 'ብሄርተኛ' ውድብ ተደሚሩ'ውን ኔታንያሁ ዓብላለይ ድምጺ ክረክብ ኣይኽእልን።

መቕርብ ኔታንያሁ ከምዝኾነ ዝእመነሉ ብናፋታሊ ብኔት ዝምራሕ ውድብ ያሚና፡ 7 ወንበራት ክረክብ ይግመት።

እንተኾነ፡ ኣብ መወዳእታ ንየናይ ወገን ከምዝድግፍ ዛጊት ዕላዊ ኣይገበረን።

ሚስተር በኔት፡ ውጽኢት እቲ ድሕረ-መረጻ ዳህሳስ ምስ ወጽአ፡ "ውድበይ ንሃገረ እስራኤል 'ዝጠቅም እዩ' ዝበሎ ክገብር እዩ" ኢሉ።

ንቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ'ውን፡ ውድቡ እንታይ ዓይነት ቅዋም ከምዝወስድ ቅድሚ ምውሳኑ፡ ውጽኢት እቲ መረጻ ክሪኢ ከምዝደሊ ከምዝተዛረቦ ወሲኹ ሓቢሩ።

ኮሚቴ ሃገራዊ መረጻታት እስራኤል፡ ብሰንኪ እገዳታት ኮሮናቫይረስ፡ ቅድሚ ረቡዕ ኩሎም ውጽኢት መረጻታት ኣብ ኢዱ ክኣትዉ ኣይጽበን።

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ትማሊ ሰሉስ፡ ንደገፍቱ ዘመስገነ ኔታንያሁ፡ "ኣብ ጸግዒ የማን ንዝስለፍ፡ ሊኩድ ፓርቲን ድምጽኹም ሂብኩም። ሊኩድ ብሓቂ እቲ ዝዓበየ ውድብ እዩ" ኢሉ።

ኣብዝሓ ውድባት እስራኤል ድማ፡ ኣብ ክንፊ የማን ከምዝርከቡ ዝገለጸ ኔታንያሁ፡ ዝተረጋገአን ኣብ የማናይ ክንፊ ዝስለፍን መንግስቲ ከምዝብህግ ተዛሪቡ።

እዚ ከምዚ እንከሎ፡ ብቀንዲ ተቓዋሚ ዝኾነ የዪር ላፒድ ዝምራሕ ፓርቲ 'የሽ ኣቲድ' ፡ ካብ 16 ክሳብ 18 ወንበራት ክረክብ ይኽእል ተባሂሉ ይእመነሉ። ንሱ፡ በቲ ውድብ ዘመዝገቦ ዓወት ሕጉስ ከምዝኾነ ተዛሪቡ ኣሎ።

ንሱ'ውን ምስ ደለይቲ ለውጢ ዝኾኑ ውድባት ልዝብ ጀሚሩ ከምዘሎን ከምዝቕጽለሉን ብምሕባር፡ ኣብ ሃገረ እስራኤል 'ርጉዕ መንግስቲ' ክፈጥር ከምዝደሊ ተዛሪቡ።

ልዕሊ 67.2 ሚኢታዊት ህዝቢ ዘድመጸ ኾይኑ፡ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ኔታንያሁ ህዝበ-ውሳነ ከምዝሃበ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ተባሂሉ።

እቲ ወዲ 71 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ካብ 2009 ጀሚሩ ንተኸታታሊ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ኮይኑ፡ ቅድም ክብል'ውን ኣብ 1990ታት ንሰለስተ እብረ-ስልጣናት ኣብ ስልጣን ምንባሩ ዝዝከር እዩ።

ጎስጓሱ፡ ኣብ ጉዳይ ኮሮናቫይረስን ምምሕያሽ ርክባት ምስ ገለ ሃገራት ዓረብን ዘትኮረ ነይሩ።

ተቓወምቱ ግና፡ ብግዕዝይና ተጠርጢሩ እናሃለወ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ የብሉን ኢሎም እዮም ዝነቕፉ፤ ንሱ ድማ ንጹሕ ከምዝኾነ ይዛረብ።

ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ተኸታተሊ መረጻታት፡ ዝተረጋገዐ መንግስቲ ምጥያሽ ዘኽእል ተወዳዳሪ ኣይተረኽበን።

እቲ ሕዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ 'ጣምራ' መንግስቲ፡ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ቤኒ ጋንትዝ ዝተገብረ ምምርቃሕ ስልጣን መሰረት ዝገበረ ኾይኑ፡ ኣብ ሸውዓተ ወርሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታህሳስ ተበቲኑ።

ሚስተር ጋንተዝ፡ ውድቡ 'ብሉ ኤንድ ዋይት' ሸውዓተ ወንበራት ክስዕር ትጽቢት ዘግበረሉ ኾይኑ እዩ።

ንሱ፡ ነቶም ደለይቲ ለውጢ ዝበሎም፤ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክምረጽ ዝእንፍቱ ናብ ሓደ ንምምጻእ ተሪሩ ከምዝሰርሕ ትማሊ ሰሉስ ተዛሪቡ።

እቶም ዝግበሩ ዘለዉ ልዝባትን ምትእኽኻባትን መንግስቲ ንምምስራት እንተዘይሰሚሩሎም፡ ንራብዓይ ዙርያ መረጻ ክካድ ምዃኑ እዩ ዝንገር።

መግለጺ ቪድዮ,

“ካብቶም ዝሞቱ ንላዕሊ እቶም ዝጠምዩ ዘለዉ ይረኣዩኒ ኣለዉ”