ኣብ መትረብ ስዊዝ ተሸኺላ ዘላ መርከብ ኤቨርጊቭን ንምውጻእ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ይቅጽል ኣሎ

ንመርከብ ኤቨርግሪን ንምውጻእ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ይቅጽል ኣሎ

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ኣብ መትረብ ስዊዝ [ስወጽ] ካብ ትሽኸል 6 መዓልታት ኣቊጺራ ዘላ ዓበይ መርከብ ማዕበል ተጠቂምካ ንምውጽኣ ትማሊ ዝተገበረ ፈተነ ድሕሪ ምፍሻሉ ነታ መርከብ ንምውጻእ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ገና ይቕጽል ኣሎ።

ሰብ መዚ እቲ ንማእከላይ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን ዘራኽብ መትረብ ስዊዝ ከም ዝሓበርዎ፡ እቲ ብቀዳም ዝተኻየደ ፈተነ ሓደ ኣወንታዊ ውጽኢት ከምዘርኣየ ብምሕባር፡ እታ መርከብ ሎሚ ምንቅስቓስ ከተርኢ ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም ኣለዉ።

ኣብ'ቲ ንማእካለይ ባሕርን ንቀይሕ ባሕርን ዘራኽብ ጸቢብ መስመር ኣብ ሑጻ ተሸኺላ ዘላ መርከብ፡ ንምውጻኣ ካብ ሰሉስ ጀሚሩ ዓቢ ጻዕሪ ክካየድ'ኳ እንተጸንሐ፡ ክሳብ ሕጂ ክትወጽእ ስለዘይክኣለት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ቀይሕ ባሕሪ፡ ከምኡ'ውን ካብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ማእከላይ ባሕሪ በታ መራከቢ ተዓጽየን ክንቀሳቐሳ ዘይክኣላ መራኽብ መልሕቐን ደርብየን ንምውጻእ እታ መርከብ ይጽበያ ኣለዋ።

እቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ዋግኡ ንብረት ካብን ናብን ዝንቀሳቐሰሉ መትረብ ብምዕጻዉ፡ መዓልታዊ ልዕሊ 9.6 ቢልዮን ዶላር ካብን ናብን ካብ ምንቅስቓስ ተዓጊቱ ብምህላዉ ኣብ ዓለማዊ ቀረባት ጽልዋ ፈጢሩ ይርከብ።

ሎይድስ ሊስት ዝተብሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 300 መራኽብ መስመር ተዓጽይወን ብሸነኽ ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ባሕርን መልሕቐን ደርብየን ይጽበያ ምህላወንን ካብዚአን እተን ልዕሊ 24 ጭቃ ነዳዲ ዝጽዓና እየን።

ብሰንኪ እዚ፡ ዓቢ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዝርኣዮ መትረብ ስዊዝ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ናይ ዋጋ ወሰኽ ኣርእዩ ኣሎ፡ ሓደ ኻብኡ ኣብ ነዳዲ ዝተረኣየ ዋሕዲ ቀረብን ወሰኽ ዋጋን እዩ።

ትማሊ ቀዳም ነታ ኣብቲ 12 ሚኢታዊት ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዝርኣየሉ መስመር ዓጊታ ዘላ ዓባይ መርከብ ኤቨርግሪን ንምንቅስቓስ ዝተገበረ ፈተነ 20 ሽሕ ቶን ሑጻ ተኣልዩ 14 ነኣሽቱ መራኽብ ክደፍኣኣ እኳ እንተፈተና ዓቢ ምንቅስቃስ ግን ከተርኢ ኣይክኣለትን።

ኣብ መጀመርታ ዘርኣየቶ ነዝነዝታ ትንቀሳቐስ ዝመሰሎም መራሕቲ ንኣሽቱ መራኽብ ጥሩምባታቶም ብዓውታ እናሃረሙ ዘርኢ ቪድዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሑ ይርከብ።

ኣቦ ወንበር ብዓል መዚ መትረብ ስወጽ ጀነራል ዖሳማ ራቢ፡ በቲ ናይ ትማሊ ምንቅስቃስ ብትሕቲ እታ መርከብ ማይ ክመሓላለፍ ከምዝጀመ ገሊጹ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ንሱ ብምስዓብ፡ እቲ ትማሊ ብሓገዝ ማዕበል ነታ መርከብ ንምንቅስቃስ ዝተገበረ ፈተነ ከምዘተባበዖም ብምግላጽ፡ ነታ መርከብ ንምንቅስቃስ ነቲ ኣብታ መርከብ ተጻዒኑ ዘሎ 18300 ኮንቲነራት ምንቅስቃስ ከምዘየድሊ ሓቢሩ።

እዛ ኤቨርግሪን ዝተሰመየት መርከብ 400 ሜትሮ ቁመትን 59 ሜትሮ ጎድንን ዘለዋ ኮይና ልዕሊ 200 ሽሕ ቶን ክብደት ክትሽከምን ኣብ ሓደ ግዜ ልዕሊ 20 ሽሕ ኮንትኔራትን ናይ ምሽካም ዓቕሚ ዘለዋ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ናይ ንግዲ መራኽብ እያ።

እታ መርከብ ካብ ቻይና ተበጊሳ ናብ ሆላንድ እናኸደት እንከላ'ያ ብዘጋጠመ ተክኒካዊ ጸገማት ኣንፈታ ምቁጽጻር ስኢና ነቲ 200 ሜትሮ ግፍሒ ዘለዋ መትረብ ስወጽ ምሉእ ንምሉእ ብምዕጻው ኣብ ሑጻ ተሸኺላ።

ኣብ ባይታ ናይ ባሕርን ኣብ ደንደስን ናይ ንዝተሸኻላ መራክብ ኣብ ምውጻእ ብዙሕ ተመክሮ ዘለወን ሓያለ ትካላት ነዛ መርከብ ካብቲ ተሸኺላቶ ዘላ ሑጻ ንምውጻኣ ብዙሕ ፈተነ እኳ እንተኣካየዳ ክሳብ ሕጂ ነታ መርከብ ካብቲ ተሸኺላቶ ዘላ ሑጻ ከውጽኣኣ ኣይክኣላን።ብዙሓት መራኽብ ኸኣ እቲ ምዕጻው መዓልታት ክወስድ ይኽልእ እዩ ኢለ ብምስጋእ ነቲ ጥንታዊ መንግዲ ተጠቂመን ብደቡባዊ ሸነኽ ኣፍሪቃ ዘሎ መስመር ንኽጥቀማ ጉዕዞአን ጀሚረን ኣለዋ።

ብሕጂ ተታሒዙ ዘሎ መደባትከ እንታይ እዩ?

እታ መርከብ ተሸኺላትሉ ዘላ ሑጻ ኣሊኻ ነታ መርከብ ንምንቅስቃስ ዝተገበረ ፈተነ ክሳብ ሕጂ ዕዉት ክኸውን ኣይከኣለን ዘሎ፡ ከም ሓሳብ ዝቐርብ ዘሎ ኸኣ ነቲ ኣብታ መርከብ ተጻዒኑ ዘሎ ኮንቲነራት ኣውሪድካ ሚዛን ናይታ መርከብ ምጉዳል ዝብል እዩ።

እንኾነ እቲ እታ መርከብ ተሸኺላቶ ዘላ ቦታ ሑጻ ስለዝኾነ ነቲ ኮንቲነራት ናብ ካልእ ናይ ምጉዓዝ መደብ ካብ ዝዓናቅፍ ነገራት ኮይኑ፡ እቲ ናብ ካልእ መርከብ ወይ መሬት ይግዓዝ ዝብል መደብ ኸኣ ንዕኡ መራገፊ ዝኸውን ፍሉይ መሳርሒታት ዝጠልብ እዩ።

ንኣብነት ካብታ መርከብ ኮንቲነራት ከራግፍ ዝኽል መሳርሒ፡ ተመጣጢ ክሬን ኮይኑ ክሳብ 60 ሜትሮ ክዝርጋሕ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ።

ክኢላት ከምዝሕብርዎ ዘለዉ እንተኾይኑ፡ ሚዛን ናይታ መርከብ ኣጉዲልካ ነታ መርከብ ንምንቕስቃስ ዝግበር ፈተነ ሳምንታት ክወስድ ከምዝኽል እዩ ዝሕበር ዘሎ።

መትረብ ስዊጽ ንምንታይ እዩ ክሳብ ክንድዚ ኣገዳሲ ኮይኑ?

12 ሚኢታዊት ካብ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ዝመሓላለፈሉ እዚ 193 ኪሎሜተር ንውሓት ዘለዎ ጸቢብ መትረብ ስዊዝ፡ ንቀይሕ ባሕርን ንማአከላይ ባሕርን ዘራኽብ ኮይኑ፡ እቲ መትረብ ድሕሪ ምኽፋቱ ኣብ ሞንጎ ኤስያን ኣውሮጳን ንዝግበር ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ከምዝሓጽር ገይርዎ እዩ።

መትረብ ስዊዝ ቅድሚ ምኽፋቱ ናብ ሞንጎ ኣውሮጳን ኤስያን ዝግበር ዝነበረ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ንኣፍሪቃ ብደቡባዊ ሸነኻ ተኳሊልካ ብመንገዲ ጸንፊ ጽቡቕ ተስፋ እዩ ዝግበር ነይሩ።

እዚ ኸኣ ካብቲ ብመንገዲ መትረብ ስዊዝ ዝግበር ጉዕዞ ልዕሊ ክልተ ሰለስተ ሰሙን ዝያዳ መዓልታት ዝወስድ እዩ ነይሩ፡ መትረብ ስወጽ ድሕሪ ምኽፋቱ ግን እቲ ጉዕዞ ክሓጽር ክኢሉ።

እቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ዋግኡ ንብረት ካብን ናብን ዝንቀሳቐሰሉ መትረብ ስዊዝ ብምዕጻዉ መዓልታዊ ልዕሊ 9.6 ቢልዮን ዶላር ካብን ናብን ካብ ምንቅስቓስ ተዓጊቱ ብምህላዉ ኣብ ዓለማዊ ቀረባት ጽልዋ ፈጢሩ ይርከብ።

ኣቦ ወንበር ብዓል መዚ መትረብ ስወጽ ጀነራል ዖሳማ ራቢ፡ ግብጺ ብሰንኪ እዚ መትረብ እዚ ምዕጻዉ መዓልታዊ ካብቲ ምንቅስቃስ ናይ መራኽብ ትረኽቦ ዝነበረት 14 ሚልዮን ዶላር ትኸስር ምሃላዉ ገሊጹ።

ንሱ ብምስዓብ ሃገራት ቻይና፡ ኣመሪካን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ንግብጺ ንምሕጋዝ ዘርኣይኦ ድልውነት ከምዘሐጎሶ ገሊጹ።