ኢትዮጵያ፡ ቅሬታ ዘቕረበትሉ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ካብታ ሃገር ክወጽእ ተወሲኑ

ኣርማ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዘለዎ ክዳን

ምንጪ ስእሊ, UNHCR

መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅሬታ ከቕርበሉ ዝጸንሐ ምክትል ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ማቲጂስ ሌ ሬቴ ካብ ኢትዮጵያ ክወጽእ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ።

ማቲጂስ ሌ ሬቴ፡ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ምክትል ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ከገልግል ዝጸነሐ ኮይኑ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘቕረቦ ጥርዓናት፤ እቲ ትካል ካብ ኢትዮጵያ ኣውጺኡ ናብ ካልእ ሃገር ከምዝቐየሮ፡ ቢቢሲ ካብ ሰራሕተኛታት እቲ ትካልን ሰብመዚ ኢትዮጵያን ከረጋግጽ ክኢሉ ኣሎ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝነበረ ውልቀ ሰብን ካልኦት ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዝነበሩን ኣብ ትግራይ ብዝተላዕለ ግጭት ኣመልኪቶም ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ ዕቃበታትን ተቓውሞን ከም ዘለዎ ክገልጽ ምጽንሑ ቢቢሲ ክፈልጥ ክኢሉ ኣሎ።

ብጀካ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ማቲጂስ ሌ ሬቴ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትካል ስድተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ኣብ ልዕሊ እትሰርሕ ውልቀሰብ'ውን ዘለዎ ቅሬታ ኣስሚዑ'ሎ።

እታ ውልቀ ሰብ ኣወሃሃዲት ሓገዝ ተመዛበልቲ ክትከውን እንከላ፡ ኣብ ሓሙሻይ ጽፍሒ ሓላፍነት ትሰርሕ ምንባራ ክፍለጥ ተኻኢሉ'ሎ።

ካልእ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅርታ ዝቐረበሉ ሰብ ኣብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ን25 ዓመታት ዝሰርሐ ሰብ ምዃኑ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ የረድእ።

እቲ ውልቀ ሰብ ቅድሚ ሕጂ'ውን ኣብ ቡልጋርያ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ዘገልገለ እዩ።

"ብዛዕባ እቶም ኣብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዘለዉ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ዘለና ቅርታ ካብ ንሕብር ሓያሎ ኮይኑ እዩ። እቶም ሰራሕተኛታት እቲ ካብኦም ክማላእ ትጽቢት ዝግበር ናይ ዝኾነ ፖሎቲካዊ ጸግዒ ዘይምሓዝ ዝብል ነጥቢ ኣየማልኡን" ብምባል ሓደ ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ላዕለዋይ ብዓል መዚ መንግስቲ ኢትዩጵያ ቢቢሲ ሓቢሩ።

እዚ ውልቀ ሰብ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰራሕተኛታት ዝቀረበ ቅሬታ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ሻራዊ መርገጺ ነይርዎም ዝብል ምዃኑ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ።

ቢቢሲ ነዚ ጉደይ ኣመልኪቱ ንውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣምበሳደር ዲና ሙፍቲ እኳ እንተሓተተ፡ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ እዩ ንቢቢሲ ሓቢሩ።

ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ'ውን ነዚ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታቱ ዝቐረበ ቅርታ ኣረጋጊጹ።

"ሓለፍቲ መንግሰቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብ ሰራሕተኛታትና ዘለዎም ጥርዓን ኣቕሪቦም እዮም" ድሕሪ ምባል "ትካልና ነቲ ውልቀ ሰብ ናብ ካልእ ቦታ ቀይርዎ ኣሎ። እዚ ግን ኣቐዲምና ነካይዶ ብዝነበርና ምቕይያራት ሰራሕተኛታትን ምድልዳል ስራሕን እዩ ተገይሩ" ኢሉ።

ብተወሳኺ ናይቲ ትካል ኣወሃሃዲት መደባት ካብ ኢትዮጵያ ክትወጽእ ተወሲኑ ዝብል ቢቢሲ ዝረኸቦ ምንጪ ግን እቲ ትካል ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቖጢቡ ኣሎ።

ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ልዕሊ 62 ሽሕ ሰባት ዶብ ሰጊሮም ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱ እቲ ትካል ክገልጽ እንከሎ፡ ኣማኢት ኣሽሓት ኸኣ ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቂሎም ኣብቲ ክልል ኣብ ፈቖድኡ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ።

ሰራዊት ፈዴራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመቐለ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ምስ ተቆጻጸራ እቲ ኵናት ከም ዝተወደአ ድሕሩ ምሕባሩ ትካላት ውሃብቲ ረድኤት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብዘይ ገደብ ክንቀሳቀሳ ክሓታ ጸኒሓን እየን።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝቀረበሉ ሕቶ መሰረት፡ እተን ትካላት ውሃብቲ ረድኤት ናብ ትግራይ ኣትየን ሰብኣዊ ሓገዛት ክገብራ እኳ እንተፈቐደ፡ እተን ትካላት ግን ክሳብ ክንድቲ እኹል ቀረባት የቕርባ ከም ዘየለዋ እዮም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝገልጹ።

ኣብቲ ክልል ብጀካ ካብ ቤተ ንብረቶም ዝተመዛበሉ ተወለድቲ እቲ ክልል፡ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከባ ኣርባዕተ መዓስከራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት'ውን ብሰንኪ እቲ ኣብታ ክልል ዘሎ ኵናት ብኸቢድ ተሃስዮም ከም ዘለዉ'ዩ ዝሕበር።