ብፍሉይ ቀመም ዝደረቀ ሬሳ ጥንታውያን መራሕቲ ግብጺ ኣብ ጎደናታት ካይሮ ንምርኢት ክቐርብ’ዩ

ብዛዕባ እቲ ምርኢት ዝተለጠፈ መወዓውዒ

ምንጪ ስእሊ, Reuters

መግለጺ ስእሊ,

ኣብቲ ምርኢት ናይ 18 ንጉሳትን ናይ ኣርባት ንግስታትን ዝተቀጸ ሬሳታት ንምርኢት ክቐርብ እዩ

ግብጻውያን ኣስከሬናት ጥንታውያን መራሕቶም ንምርኣይ ንጎደናታት ከተማ ካይሮ ከዕለቕልቑ ትጽቢት ከምዝግበር ተገሊጹ።

እቶም 22 ብመድረቒ ንነዊሕ ዘበናት ኣስከሬኖም ከይፈረሰ ክጸንሕ ዝተገበሩ መራሕቲ፡ 18 ንጉሳትን 4 ንግስቲታትን እየን። ናብ ጎደናታት ካይሮ ዝወጽኡሉ ምኽንያት ከኣ ካብ ዝነበሩሉ ጥንታዊ ቤተ መዘክር ናብ ሓድሽ መዕረፊኦም ንምጉዓዓዝ እዩ።

እቶም ብንጉሳዊ ዘርኦም ዝኽበሩን ከም ሃገራዊ ሃብቲ ዝቑጸሩን ዝደረቑ ኣስከሬናት ጥንታውያን መራሕቲ ግብጺ ናብ ሓድሽ ዝተሃነጸ ቤተመዘክር እዮም ዝሰጋገሩ ዘለዉ።

እቶም ፈርኦናት ብጥቡቕ ሓለዋ ተዓጂቦም ናብ ጉደናታት ከተማ ካይሮ ኣብ ዝወጽኡሉ ሰዓታት ድማ ብቕደም ሰዓብ ዘመነ ስልጣኖም ከምዝሰርዑ ተፈሊጡ።

ኣብቲ ናይ ሎሚ ቀዳም ድሙቕ ስነስርዓት ንግብጺ ን67 ዓመታት ዝመርሐ ኣዝዩ ፍሉጥ ፈርኦን ዝኾነ ንጉስ ራምሰስ ካልኣይ ይርከቦም።

ንግስቲ ሃጽስፐት'ውን ካብ ሞንጎኦም ኮይና ፈርኦናት ኩሎም ደቂተባዕትዮ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ክትኸውን ዝኸኣለት እያ።

ኩሎም ኣስከሬናት ብነብሲወከፎም መኻይን ተዳልዩሎም ኣሎ፤ ብጥቡቕ ሓለዋን ብዓጀባን ድማ እቲ ዕለት ክደምቕ ትጽቢት ይግበር።

ኣብ ዝሞቱሉ እዋን በቲ ጥንታዊ ኣስከሬናት ናይ ምዕቃብ ሜላ ንዘመናት ከይፈረሱ ክጸንሑ ዝተገበሩ እቶም ፈርኦናት ኣብ ዝጓዓዓዙሉ እዋን ካብ ደጋዊ ጉድኣታት ንምሕላው ብዝብል’ውን ኣብ ፍሉይ ናይትሮጂን ዝተመልአ ሳናዱቕ ክኣትዉ ተገይሮም’ዮም።

እቶም ኣስከሬናት ካብ 1881 ክሳብ 1898 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ትንታዊት ርእሰ ከተማ ግብጺ ዝተረኸቡ እዮም።

መግለጺ ቪድዮ,

ሚስጢር ጥንታውያን ግብጺ ተፈሊጡ