ኮሮናቫይረስ፡ ዓዲ ጣልያን ኣብ እዋን በዓል ፋስጋ ኮሮናቫይረስ ከይላባዕ ተሪር ዕጽዋ ኣዊጃ

ኩሎም ኣብያተ ንግዲ ዕጹው ክኸውን እዩ

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ኣብ መዓልቲ ብማእከላይ ገምጋም 20 ሽሕ ሓዲሽ መልከፍቲ ተመዝግብ ዘላ ዓዲ ጣልያን ኣብ እዋን ብዓል ፋሲጋ ሰባት ተኣኻኺቦም ኮሮናቫይረስ ከይላባዕ ብምስጋእ ንሰለስተ መዓልቲ ዝቅጽል ተሪር ዕጽዋ ኣዊጃ።

ዓደ ጣልያን ብሰንኪ ሳልሳይ ማዕበል ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኩለን ዞባታታ ኣብ ቀይሕ መስመር ከምዘለዋ እያ ትሕብር።

ብመሰረት እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝቅጽል ኣዋጅ ዕጽዋ፡ እንትርፎ ንኣገዳሲ ስራሕ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ናይ ሰባት ኣይክፍቀድን እዩ፡ ሰባት’ውን ኣብ ኣብቲ ጽባሕ ዝብዓል ፋሲጋ ልዕሊ ሰለስተ ኮይኖም ከይትኣኻኸቡ ተሓቢሩ ኣሎ።

ኣብያት ክርስትያን ክፉታት ኮይነን መእመናን ነዚ በዓል ፋሲጋ ንምብዓል ካብ ዞበኦም ወጺኦም ከብዕልዎም ኣይክፍቐዶምን።

ድሕሪ እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝቅጽል ዕጽዋ፡ ኩነታት ለብዳ ተራእዩ እቲ ኣዋጅ ክቋረጽ ወይ ክቅጽል ክውሰን እዩ።

ሃገራት ኣውሮጳ እቲ ብኣውሮጳዊ ሕብረት ዝከፋፈለን ዘሎ ክታብት ከምቲ ዝተተለሞ ኣብ ግዚኡ ይበጽሐን ስለዘየሎ፡ ንዕጽዋ ከም ቀዳማይ ኣማራጺ ወሲደን እየን ዘተግብረኦ ዘለዋ።

ኣብ ዓዲ ጣልያን ክሳብ ሕጂ 3.6 ሚልዮን ሰባት ብኮሮናቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ፡ ልዕሊ 110,328 ሰባት ኸኣ ሞይቶም።

ምንጪ ስእሊ, EPA

ሓፈሻዊ ኩነታት ለበዳ ኮሮናቫይስ ዓዲ ጣልያንከ ከመይ ኣሎ?

ቅድሚ ሓደ ዓመት፡ ዓዲ ጣልያን፡ ካብ ሃገራት ኣውሮጳ እታ ብለበዳ ኮሮናቫይረስ ብኸቢድ ተጠቂዓ ዝነበረት ሃገር እያ።

ለካቲት 2020 ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዓዲ ጣልያን ዝርከቡ ጣልያናውያን ካብ ገዘኦም ከይወጽኡ ኣዋጅ ተመሓላሊፉ፡ እቲ ኣዋጅ ጽንሕ ኢሉ ናብ መላእ እታ ሃገር ልሒሙ።

ዓሚ ከምዚ ሎሚ ኣብ 1 ሚያዝያ 2020 እታ ሃገር 23,634 መልከፍትን 501 ሞትን ኣመዝጊባ ነይራ ሕጂ ግን እቲ መልክፍቲ ናብ 3.6 ሚልዮን እቲ ሞት ኸኣ ናብ 110,328 ክብ ኢሉ።

በዚ ሕጂ ወጺኡ ዘሎ ሓዲሽ ኣዋጅ ዕጽዋ፡ ኩሉ ዶኳኩን ዕጹው እዩ ክኸውን ኣብያተ መግብን እንዳ ሻህታትን ኸኣ ሰብ ገዚኡ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝብልዖ ቀረባት ክሸጣ ክኽእላ እየን።

መንግስቲ ዓዲ ጣልያን ነዚ ተኣዊጁ ዘሎ ዕጽዋ ተግባራውነቱ ዝከታተሉን ንኽትግብር ዘገድዱን 70 ሽሕ ፖሊስ ከዋፍር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ።

ብመሰረት ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተረኸበ ሓበሬታ፡ ካብቶም 900 ሚልዮን ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ዝርከቡ ህዝቢ፡ 10 ሚእታዊት ብውሕዱ እታ ቀዳመይቲ ክታበት ከምዝተወግኡ ይገልጽ።