መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀመ ጃምላዊ ቅትለት የፃርዮ ከምዘሎ ሓቢሩ

ካብ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ዝተወስደ ስእሊ

ኣብ ትግራይ: ማሕበረ ዴጎ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ንዝተፈፀመ ጃምላዊ ቅትለት፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ የፃርዮ ከምዘሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ገሊፁ።

እቲ ኤምባሲ ነዚ ዝገለፀ፡ ወተሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጃምላዊ ቅትለት ምፍፃሞም ዘርእዩ መርትዖታት ድሕሪ ምውጽኦም እዩ።

እቲ ኤምባሲ፡ ነቲ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ዝፀንሐን፡ ብዓለምለኻዊ መራኸብቲ ሓፋሽ ዝተፀብፀበን፡ ኣብ ትግራይ ማሕበረ ዴጎ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዝተፈፀመ ጃምላዊ ቅትለት ዘርእይ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ከምዝረኣዮ ገሊፁ።

'ቢቢሲ ኣይ' ዘካየዶ ምርመራ፡ እዚ ጃምላዊ ቅትለት ብኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝተፈፀመ ዘረጋግፅ መርትዖ ረኺቡ እዩ። እቲ መርትዖ እቶም ብውሕዱ 15 ዝኾኑ ሰባት ዝተቐትልሉ ቦታ ብትኽክል ኣበይ ምዃኑ'ውን ዘቃልዕ እዩ።

ነዚ ስዒቡ፡ ኤምባሲ እታ ሃገር ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ፡ “መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ንፁሃት ሰላማውያን ሰባት ዝፍፀም ጥቕዓትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ብትሪ ይኹንኖ” ኢሉ።

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልኡኽ ዘለዉ ወተሃደራት ሓዊሱ፡ ዝኾነ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ኣይኮነን ዝብል መግለፂ እቲ ኤምባሲ፡ መንግስቲ ንዝተፈፀሙ በደላት ብዕምቆት ንምምርማር ድሉው እዩ ይብል።

ነዞም ዝተገለፁ ገበናት ዝፈፀሙ ተሓተትቲ ንምግባር፡ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰሙናት፡ ነዚ ጉዳይ ንምፅራይ፡ ካብ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕግን ፖሊስ ፌደራልን ዝተዋፅአ ፍሉይ ግብሪ ሓይሊ፡ ናብ ትግራይ ከምዝተዋፈሩ ገሊፁ።

ኮምሽን ሰብኣዊ መሰል እታ ሃገር ምስ ላዕለዋይ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብምዃን፡ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ንዝተብሃሉ ከበድቲ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰል ክምርምር እዩ፤ ውፅኢቱ ከኣ ዕላዊ ክኾን እዩ፡ ኢሉ እቲ ኤምባሲ።

ውፅኢት እቶም ምርመራታት ድማ፡ ነዚ ገበን ንዝፈፀሙ ናብ ሕጊ ንምቕራብን፡ መንግስቲ፡ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ንዝተብሃሉ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናትን፡ መልሲ ንምሃብ ዘኽእሎን እዩ፡ ይብል እቲ መግለፂ።

እቲ ኤምባሲ፡ ኣብ ጉዳይ እቲ ንምርኣዩ ዘስካሕክሕ: ወተሃደራት ኢትዮጵያ ጃምላዊ ቅትለት እንክፍፅሙ ዘርእይ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ድማ፡ “ምርመራ ይካየደሉ ኣብ ዘሎ እዋን፡ መራኸብቲ ሓፋሽን ህዝብን ኣብ ግምት ዝተደረኸ ርኢቶ ካብ ምሃብ ክቑጠቡ” ሓቲቱ።

ኣብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት ብተኸታታሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ሓሙሽተ ተንቀሳቓሲ ምስልታት (ቪድዮታት) ኣቓልቦ ብዙሓት ሰባት ስሒቡ ነይሩ።

እቲ ቪድዮታት: ስሩዕ ወተሃደራዊ ክዳንን ዕጥቅን ዝገበሩ ሰባት፡ ንወተሃደራዊ ክዳን ዘይገበሩ ሰባት ናብ ገደል እናወሰድዎምን፡ ካብ ቀረባ ርሕቀት ብጥይት ቀቲሎም ነቶም ዝሞቱ በቲ ገደል እናኣፅደፍዎምን ዘርእይ እዩ።

ቢቢሲ፡ እቲ ቅትለት ኣብ ትግራይ ኣብ ጥቓ ማሕበረ ዴጎ እትብሃል ከተማ ከምዝተፈፀመ ኣረጋጊፁ እዩ።

ቢቢሲ ነቲ ብምርመራ ዝረኸቦ መርትዖታት መልሲ ንክህበሉ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶኡ ኣቕሪቡ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ "ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዝርግሑ ቪድዮታትን ጥርዓናትን ከም መርትዖ ክውሰዱ ኣይክእሉን'ዮም" ድሕሪ ምባል፡ ክልል ትግራይ "ንዝኾነ ዘይሻራዊ ምፅራይ ክገብር ዝደሊ ክፉት'ዩ" ኢሉ ነይሩ።

ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ፡ ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት፡ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ከምዝተመዛበሉን፡ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ከኣ፡ ሰብኣዊ ረድኤት ከምዘድልዮምን ምግላፁ ይፍለጥ።

ዓለምለኸ ትካላትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን’ውን፡ ኣብ ኩናት ትግራይ ብዝተሳተፉ ዝተፈላለዩ ሓይልታት፡ ከበድቲ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰልን ጥቕዓታትን ከምዝተፈፀሙ ጸብጻባት ከውፅኡ ምፅንሖም ይፍለጥ።