ኮቪድ-19: ኣብ ኤርትራ ንግዳዊ በረራታት ካብ መፋርቕ ወርሒ ሚያዝያ ብኸፊል ክጅምር'ዩ

መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ

ምንጪ ስእሊ, @hawelti

ኣብ ኤርትራ ንግዳዊ በረራታት ካብ መፋርቕ ወርሒ ሚያዝያ ክጅምር ምዃኑ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ።

ንሚኒስትሪ መጉዓዝያን መራኸቢታትን ብምጥቃስ፡ ሚኒስተር የማነ ገብረመስቀል ሎሚ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ እቲ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል ንልዕሊ ሓደ ዓመት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ንግዳዊ በረራታት ብኸፊል ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ።

"ኣስመራ-ኣዲስ ኣበባን፡ ኣስመራ-ዱባይን ሰሙናዊ በረራታት ክህሉ እዩ" ዝበለ እቲ ሓበሬታ፡ ገያሾ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ብሕጊ ዝተፈቕደሉ ትካል ዝተገብረ ናይ መርመራ ወረቐት ምስክር (PCR test) ክሕዙ ክግደዱ እዮም።

ናብ ኤርትራ ዝኣትው ገያሾ ድማ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቅልጡፍ መርመራ (rapid antigen test) ድሕሪ ምግባር ንሸውዓተ መዓልትታት ኣብ ሆቴል ከምዝውሸቡን፡ እቲ ወጻኢታት ብምልኡ ብተሳፋራይ ከም ዝሽፈንን መግለጺ እቲ ሚኒስትሪ ኣረዲኡ።

እታ ሃገር ካብ 25 መጋቢት 2020 ጀሚራ እያ ንግዳዊ በረራታት ደው ኣቢላ። ንጽባሒቱ ድማ ኩሉ ህዝባዊ መጉዓዝያን ኣብያተ ትምህርትን ዓጽያ።

ካብ ፈለማ ሚያዝያ ጀሚረን ኣብያተ ትምህርቲ ብሰለስተ እብረ ከም ዝተኸፍታ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ምስኡ ተኣሳረሩ ኣብ ከተማ፡ ከምኡ'ውን ካብን ናብን ከተማታት ናብ ዘለዉ ቀንዲ መስመራት ህዝባዊ መጉዓዝያ ዳግም ከም ዝተመለሰ ተገሊጹ ነይሩ።

ታክስታትን ናይ ብሕቲ ናይ ገዛ መካይንን ግን ዛጊት ብዘይ ፍቓድ ክንቀሳቐሳ ከምዘይተፈቕደለን ምንጭታት ቢቢሲ ገሊጾም።

ኣብ ኤርትራ ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ሽዱሽተ ምስበጽሐ፡ ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2020 ዝተጀመረ ናይ ምርጋጥ ስጉምቲ፡ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላዉ ምስዓቡ ይንገር።

ዋላ'ኳ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ትሑት ቁጽሪ መልከፍትን ሞትን ዘለወን ሃገራት እንተኾነት፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ናህሪ ናይቲ ለብዒ እናበረኸ ይኸይድ ምህላዉ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ጥዕና የረድኡ።

ክሳብ ሎሚ ኣብታ ሃገር 3,334 ሰባት ብኮቪድ-19 ክልከፉ እንከለው፡ 3,058 ሓውዮም ካብ ሆስፒታላት ከም ዝተፋነው፡ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር የረድእ።

እቲ ቫይረስ ናብታ ሃገር ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ ድማ 10 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ።