ኮቪድ 19፡ መንግስቲ ኣመሪካ ንዝተኸተቡ ፍሉይ ፓስፖርት ይውሃቦም ንዝብል ሓሳብ ነጺግዎ

ፍሉይ ፓስፖርት

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መንግስቲ ኣመሪካ፡ ክታበት ኮሮናቫይረስ ዝወሰዱ ሓዲሽ ዓይነት ፓስፖርት ክውሃቦም ንዝብል ሓሳብ 'መሰልን ብሕትውናን' ሰባት ዝግህስ እዩ ብምባል ነጺግዎ።

ብደረጃ ዓለም ዝተኸተቡ ሰባት ፍሉይ ዓይነት ፓስፖርት ክውሃቦም ምግባር ኣብ ምቁጽጻር እቲ ሕማም እጃም ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብት ብተደጋጋሚ ይልዓል እኳ እንተሃለወ፡ ገለ ነዚ ሓሳብ እዚ ብዓይኒ ነቐፌታ ዝጥምትዎ ግን ኣብ ሞንጎ ሰባት ምፍልላይ ዝፈጥርን መሰል ብሕትውና ናይ ሰባት ዝግህስን እዩ ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ።

ኣመሪካ ብወገና፡ ነቲ ዝተኸተቡ ሰባት ከምዝተኸተቡ ዝሕበር ፍሉይ ዓይነት ፓስፖርት ይውሃቦም ዝብል ሓሳብ ከምዘትድግፎ ብምግላጽ "ኣመሪካውያን ምስክር ወረቐት ሒዞም ክጉዓዙ ዝብል ሓሳብ ኣይንድግፎን ኢና" ኢላ።

ብመሰረት ካብ ዩኒቨርስቲ ጆንስ ሆፕኪንስ ዝተረኸበ ሓበሬታ፡ ኣብ ኣመሪካ ኣስታት 31 ሚልዮን ሰባት ብኮሮናቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ፡ ልዕሊ 550 ሽሕ ሰባት ከኣ ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ሞይቶም ኣለዉ። በዚ መሰረት ኣመሪካ ብቁጽሪ ሞትን መልከፍትን ካብ ሃገራት ዓለም ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ።

ፕረስ ሰክረታሪ ዋይት ሃውስ ጀን ፕሳክ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ "ብደረጃ ኣመሪካ ዝርዝር ዝተኸተቡ ዝዕቀበሉ ሰነድ ከምዘይህሉን፡ ኣመሪካ ዝተኸተቡ መረጋገጺ ወረቐት ክሕዙ ከምዘይተገድድን ክሕብር ይፈቱ" ኢላ።

ንሳ ብምስዓብ "መንግስቲ ሕጂ ይኹን ኣብ መጻኢ፡ ሰባት ከምዝተኸተቡ መረጋገጺ ቀረቐት ክሕዙ ዝብል ሓሳባት ኣይቕበሎን'ዩ ኣይከተግብሮን'ውን እዩ፡ መርገጺ መንግስቲ ንጹር እዩ፡ መሰልን ብሕትውናን ዜጋታት ከምዝሕሎ ምርግጋጽ'ዩ" ኢላ።

ብዙሓት ሃገራት ንዝተኸተቡ ፍሉይ 'ፓስፖርት ክታበት' ኢለን ዝሰመየኦ ምስክር ቀረቐት ክህባን እዚ ዘለዎም ሰባት ክተኣኻኸቡ ከፍቅዳን እየን ዝሕልና ዘለዋ።

ኣብ ዓዲ እንግሊዝ፡ ከምዚ ዓይነት ፓስፖርት ንኽተኣታቶ ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ፡ ፓስፖርት ክታበት ዘለዎም ሳባት ኸኣ ናብ ብዙሕ ሰብ ዝእከቦ ሙዚቃዊ ምርኢት ክኸዱ፡ ጸወታታት ኵዕሶ እግሪ ክዕዘቡ ክኽእሉ እዮም።

እቲ ፓስፖርት ሰባት ከምዝተኸተቡ፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ተመርሚሮም ኮሮናቫይረስ ከምዘይብሎም ዝተረጋገጸ ወይ'ውን ብኮቪድ ተለኺፎም ነይሮም ዝሓወዩ ምዃኖም ዝሕብር ጸሑፍ ክሰፍሮ እዩ።

ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት'ውን ብተመሳሳሊ ንዝተኸተቡ ምስክር ወረቐት ክውሃቦም ዝብል ሓሳብ ይመያየጣሉ ኣለዋ። እስራኤል ብወገና፡ 'ግሪን ፓስ' ዝሰመየቶ ፓስፖርት ንዝተኸተቡን ሓሚሞም ነይሮም ዝሓወዩን ክትህብ ጀሚራ እያ።

ኣብ እስራኤል ግሪን ፓስ ዝሓዙ ሰባት ናብ ሆቴላት፡ ናብ እንዳ 'ጂምን' ኣብያተ ትያትርን ክኸዱ ይፍቐዶም እዩ።

ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ፡ ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዝተኸተቡ ምስክር ወረቀት ወይ ፍሉይ ፓስፖርት ይውሃቦም ንዝብል ሓሳብ ምፍልላይ ክፈጥር'ዩ ብምባል ከምዘይድግፎ ገሊጹ'ሎ።