ፌስቡክ ኣብ ግብጺ ኮይኖም ንኢትዮጵያ ዝምልከት መልእኽቲ ዝጽሕፉ ገጻት ዓጽዩ

ፌስቡክ ኣብ ስክሪን ሞባይል

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ፡ መሰረቶም ኣብ ግብጺ ብምግባር ንኢትዮጵያ ዝምልከት መልእኽታታ የመሓላልፉ ነይሮም ዝበሎም ኣካውንትታት ከም ዝዓጸወ ኣፍሊጡ፡፡

እቶም ኣካውንትታት፡ ኣብ ጉዳይ ወጻኢ ሃገራት ጣልቃ ዘይምእታው ዝብል መምርሒ እቲ ትካል ብምጥሓሶም ከም ዝተዓጸዉ ፌስቡክ ገሊጹ፡፡

"ኣብ ግብጺ ኮይኖም ንኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ቱርክን ዝምልከት ጽሑፍ ዝጽሕፉ 17 ናይ ፌስቡክ ኣካውንትታት፣ ሽዱሽተ መርበባት ሓበሬታን ሰለስተ ናይ ኢንስታግራም ኣካውንትታን ዓጺና" ይብል።

ካብቶም ኣብ ግብጺ ኮይኖም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሓበሬታ እናሃቡ ዝነበሩ ገጻት እቲ ሓደ "ንግድብ ህዳሰ ዝነቅፍ ጽሑፋት ዘቕርብ" ከም ዝነበረ ኣመልኪቱ።

እቲ ትካል፡ ኣብ ወርሒ መጋቢት 'ባህርያት ዝተዋደደ ስኑዕ ሓበሬታ' ብዝብል ኣብ ዘውጸኦ ጸብጻብ እዩ ነቲ መረዳእታ ሂቡ ዘሎ፡፡

እቶም ኣካውንትታን ገጻትን ፌስቡክ፡ ዓርሶም ንምልላይ 525 ሽሕ ዶላር ከም ዝኸፈሉ እቲ ትካል ገሊጹ።

ምስ ካልኣይ ዙርያ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሰ ተተሓሒዙ ኣብ ምስሕሓብ ዝርከባ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ግብጽን ሱዳንን፡ ኣብ ቀረባ ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ዘካየደኦ ዘተ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ይዝከር፡፡

ቱርኪ ብወገና ምስቲ ንግብጺ ዘመሓድር ዘሎ መንግስቲ ዘለዋ ርክብ ጽቡቕ ዝበሃል ኣይኮነን፡፡

ነቲ ፌስቡክ ዘውጸኦ ጸብጻብ ብዝምልከት፡ ካብ መንግስታት ኢትዮጵያን ግብጽን ዝተባህለ ነገር የለን፡፡

ምንጪ ስእሊ, FACEBOOK/SCREEN HSOT

ፌስቡክ እንታይ እዩ ኢሉ?

ቢልዮናት ተጠቀምቲ ዘለዎ ዝዓበየ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ፡ ናይ ማሕበረሰብ ኣጀንዳን ኣመለኻኽታን ንምቕያር ብፌስቡክን ካልኦት ፌስቡክ ዝቆጻጸሮም ማሕበራዊ መራኸብታትን ዝካየዱ ወፍሪታት ንምቁጽጻር ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ።

ኣብ ወርሒ መጋቢት ካብ ዝዓጸዎም ኣካውንትታትን ገጻትን ገሊኦም ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝርከቡ ተኸተልቲ ዒላማ ገይሮም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ከም ዝኾኑ ኣመልኪቱ፡፡

ኣብቲ ዝተጠቕሰ ወርሒ ኣብ 11 ሃገራት ኮይኖም "ናይ ሓሶት ወፍሪ" ከካይዱ ረኺበዮም ዝበሎም 14 ኔትዎርክታት ከም ዝዓጸወ ኣፍሊጡ እዩ፡፡

ትኹረቶም ካብቲ ዝርከብሉ ሃገር ወጻኢ ገይሮም ስኑዕ ሓበሬታ የመሓላልፉ ካብ ዝነበሩ ሓደ፡ መሰረቱ ኣብ ግብጺ ከም ዝነበረ ፌስቡክ ሓቢሩ።

ኣብቶም ገጻት እንታይ እዩ ተጻሒፉ?

ፌስቡክ ከም ዝሓበሮ፡ ኣብ ድሕሪ እቶም ኔትዎርክታት ዘለዉ ሰባት ሓቀኛን ስኑዕን ኣካውንትታት ሓዊሶም ዝጥቀሙን ስሞም ከይተረፈ ዝቕይሩን እዮም ነይሮም፡፡

ብተወሳኺ፡ እዞም ገጻት ሰዓብቶም ኣብ ዘለዉዎ ሃገር ከም ዝርከቡ ንምምሳል ዝፈተኑ ኮይኖም፡ ብፍላይ ኣብ ሓጋይ 2020 ብስፍሓት ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ ገሊጹ፡፡

እዞም ገጻት፡ ብቋንቋታት ሰዓብቶም ዝርከቡለን ሃገራት ማለት ኣምሓርኛ፣ ዓረብኛን ቱርክን ዜናታትን ፖለቲካዊ ክስተታትን የቕርቡ ነይሮም፡፡

"ብዛዕባ መንግስቲ ግብጺ ከምኡ እውን ርክብ ሱዳንን እስራኤል ጸቡቕ ነገራት፡ ብኻሊእ ገጽ ድማ ብዛዕባ ፖሊሲ ርክባት ወጻኢ ቱርክን ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያን ወቐሳታት የቕርቡ ነይሮም" ይብል ፌስቡክ፡፡

ብተወሳኺ እቶም ነተን ገጻት ዘመሓድሩ ውልቀ ሰባት መንነቶም ንምሕባእ ከም ዝፈተኑን፡ እቲ ትካል ብዝገበሮ ምርመራ ኣብ ግብጺ ምስ ዝርከብ ቢ-ኢንተርኣክቲቭ ዝተባህለ ናይ መሸጣ ትካል ርክብ ከም ዘለዎም ኣረጋጊጽና ኢሉ፡፡

ምንጪ ስእሊ, Facebook

እቶም ዝተኣገዱ ገጻት ብሓፈሻ ልዕሊ 300 ሽሕ ሰዓብቲ ዝነበሮም እንትኾን ትሕዝቶታቶም ድማ ገንዘብ እናኸፈሉ የወዓውዑ ከም ዝበሩ እቲ ትካል ማሕራዊ መራኸቢ ኣፍሊጡ፡፡

"ኣብ ፌስቡክን ኢንስታግራምን ንምውዕዋዕ 525 ሽሕ ዶላር ወጻኢ ገይሮም" ዝበለ ፌስቡክ፡ እቲ ክፍሊት ድማ ዝበዝሕ ብናይ ግብጺ ፓውንድን ዶላር ኣመሪካን ከም ዝተፈጸመ ኣብሪሁ፡፡

ፌስቡክ ተመሳሳሊ ስጉምቲ እንትውስድ እዚ ንፈለማ ግዘ ኣይኮነን፡፡

ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2020፡ ልዕሊ 2000 ዝኾኑ ስኑዓት ኣካውንትታት፣ ገጻትን ጉጅለታትን ከም ዝዓጸወ ገሊጹ ነይሩ፡፡