ሓድሽ ስእሊ'ታ ጠፊኣ ዝነበረት ጓል ኣመሓዳሪ ዱባይ፡ ልእልቲ ላቲፋ፡ የዘራርብ'ሎ

ላቲፋ ምስ መሓዙታ

ምንጪ ስእሊ, INSTAGRAM

እታ ንኣዋርሕ ዝተሰወረት ልእልቲ ጓል ኣማሓዳሪ ዱባይ ላቲፋ፡ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኢንስታግራም ብዝተለጠፉ ኣሳእል ንፈለማ እዋን ክትረአ ጀሚራ።

ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት፡ ቢቢሲ ፓናሮማ፡ ጅሆ ከምዝተትሓዘትን ንህይወታ ኣብ ዘስግእ ኩናታት ከምዝነበረትን ተዛሪባ ነይራ።

ቢቢሲ ብዛዕባ እቲ ሕዚ ኣብ ኢንስታግራም ዝተለጠፈ ኣሳእል ከረጋግጽ ኣይከኣለን። እንተኾነ፡ መሓዛኣ ንልእልቲ ላቲፋ እቲ ኣሳእል ብሓቂ ናይታ ልእልቲ ምዃኑ ንቢቢሲ ኣረጋጊጻ።

ቢቢሲ እቲ ስእሊ ብኣጋጣሚ ወይከኣ ብገርሂ ዝተልዓለ ከምዘይኮነ ይርዳእ። ምስ ዝኾነ ዕላዊ ዘይኮኑ ውዕሎታት ዝራኸብ እዩ።

ሓደ ካብቶም ‘ናጻ ላቲፋ’ ዝብል ጎስጓስ መስረትቲ ጉጅለ ዝኾነ ደቪድ ሃይ፡ “ኣብ ጎስጓስና ኣዝዮም ጠቐምቲ ዝኾኑ ክውንነት ከምዘለዉ ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ኣብዚ እዋን ዝርዝር መብርሂ ክንህበሉ ኣይንደልን” ኢሉ።

ንሱ ወሲኹ ድማ፡ ትኽክለኛ መዓልቱ ምስ ኣኸለ ብዛዕብኡ መግለጺ ክህብሉ ምዃኖም ተዛሪቡ።

ኣብ ለንደን ዝርከብ ኤምባሲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ ብዛዕባ እቲ ክውንነት ካብ ቢቢሲ መብርሂ ተሓቲቱ መልሲ ክህብ ፍቓደኛ ኣይኮነን።

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ፡ ብዛዕባ እቲ ኣሳእል ርእይቶ ክህብ ከምዘይደሊ እንተኾነ፡ እታ ልእልቲ ብህይወት ምህላዋ ካብ መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት መረጋገጺ ይጽበ ከምዘሎ ገሊጹ።

እቲ ስእሊ እንታይ የርኢ?

እቲ ኣሳእል ልእልቲ ላቲፋ፡ ‘ዘ ሞል ኦፍ ዘ ኢሚሬትስ’ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ህዝባዊ ዕዳጋ ከምዝነበረት እዩ ዘርኢ።

ምስ ካልኦት ክልተ መሓዙታ እያ ኣብቲ ኣሳእል ትረአ።

ንላቲፋ ካልኦት መሓዙታ፡ እተን ኣብቲ ኣሳእል ዝረአያ ናይ ብሓቂ መሓዙታ ከምዝኾናን፡ ላጢፋ ድማ ምስአን ከምዝተስኣለት ንቢቢሲ ኣረጋጸን።

እቲ ኣብ ኢንስታግራም ዝተለጠፈ ኣሳእል፡ 'ሜታዳታ' ዝተብሃለ እቲ ስእሊ ዝተልዓለሉ ትኽክለኛ ቦታን ግዜን ዝሕብር ሓበሬታ ከምዘይህልዎ ተገይሩ እዩ ተለጢፉ።

ከምኡ’ውን እቲ ስእሊ 'ሪቨርስ' ተገይሩ እዩ። እቲ ኣሳእል፡ 'ዲሞን ስለየር' ብዝብል ንዝፍለጥ ሓድሽ ፊልሚ መላለዪ ከምዝኾነ እዩ ተገሚቱ።

እዚ ፊልሚ፡ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ 13 ግንቦት 2021 እዩ ዕላዊ ኾይኑ።

ኣብቲ ስእሊ ዘለዎ ካልኦት ክልተ መሓዙት እታ ልእልቲ፡ “ኣዝዩ ሕጉስ ምሸት ምስ መሓዙትና [Lovely evening at MoE with friend] ብዝብል ጽሑፍ ተሰኒዩ እዩ ተለጢፉ።

ካብ መንጎአን፡ እቲ ስእሊ መዓስ ከምዝተልዓለኦን ብዛዕባ ሃለዋት ላቲፋ ዝምልከት ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበለን ሕቶታት ምላሽ ኣይሃባሉን።

ላዕለዋይ ሓላፊ ኣብ ህዩማን ራይትስ ዎች፡ ኬኖት ሮዝ፡ “እቲ ስእሊ ሓቀኛ እዩ ተባሂሉ እንተተወሲዱ፡ ላቲፋ ብህይወት ከመዘላ ዘርኢ እዩ። እንተኾነ ንሳ ዘላትሉ ኩነታት ኮነ፡ ናጽነታ ብዝምልከት ዝእንፍቶ ነገር የለን” ኢላ ንቢቢሲ።

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም፡ ካልእ ተመሳሳሊ ስእሊ ኣብ ኢንስታግራም ዝተለጠፈ ኾይኑ ‘ጽቡቕ ምግቢ ኣብ . . . “ ካብ ምባል ወጻኢ ዝርዝር ሓበሬታ የብሉን።

ምንጪ ስእሊ, Instagram

ካብ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት፡ ዛጊድ ዝተውሃበ ሓበሬታ የለን።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ግን፡ ላቲፋ ኣብ ገኣአ ግቡእ ክንክን ይግበረላ ኣሎ ዝብል ምላሽ ሂቡ ነይሩ ንቢቢሲ።

“ተመሓይሽ እያ ዘላ፤ ኣብ ቀረባ እዋን መሊኣ ናብ ህዝባ ከምእትምለስ ድማ ተስፋ ንገብር” ይብል እቲ ሽዑ ዝተውሃበ መግለጺ።

ላቲፋ እንታይ እዩ ኣጓኒፍዋ ነይሩ?

ሓንቲ ካብተን 25 ደቂ ሸኽ መሓመድ ቢን ራሺድ ማክቱም፡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2018 ክተምልጥ እያ ተታሒዛ።

ክትሃድም ዝተትሓዘት ጓል መራሒ ዱባይ ኣቡኣ "ጅሆ" ሒዙዋ ከምዘሎን ንህይወታ ከምትሰግእን ዝገልጽ ሚስጢራዊ ምስሊ (ቪድዮ) ናብ መሓዙታ ልኢኻ።

ኣብቲ ብሕቡእ ዝተቐረጸቶ ቪድዮ፡ ንሳ ካብ 2000 ጀሚራ ካብ ዓዳ ተንቀሳቒሳ ከምዘይትፈልጥን ንትምህርቲ ኮነ ንመገሻ ክትወጽእ ከምእትደሊ ብተደጋጋሚ ሕቶ ኣቕሪባ ፍቓድ ከምዘይረኸበት ትዛረብ።

ኣብ’ቲ ናብ ቢቢሲ ፓኖራማ ዝተላእኸ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ልእልቲ ላቲፋ ኣል ማክቱም ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣብ ጀልባ ተሳፊራ ካብ ሃገራ ሃዲማ ክትወጽእ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ኮማንዶታት ሰራዊት ጨውዮም ከም ዝወሰዱዋን ተኣሲራ ምህላዋን ትዛረብ።

ምንጪ ስእሊ, Instagram

ነዚ ሓጺር ሚስጢራዊ መልእኽቲ ዝሓዙ መሓዙታ ድማ ሕቡራት ሃገራት ጣልቃ ክኣቱ ይሓቱ ነይሮም።

ቅድም ኢሉ ሰብ መዚ ዱባይ ኮነ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት፡ ላቲፋ ኣብ ትሕቲ ናብዮት ስድራቤታ ከም ዝኾነትን ድሕነታ ሕልው ምዃኑን ዝገልጽ መግለጺ ኣውጺኦም ነይሮም።

ፍልይቲ ልእኽቲ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበረት ሜሪ ሮቢንሰን፡ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ምስታ ልእልቲ ተራኺባ ነይራ።

ኣብቲ እዋን "ዝተጸገመት ንእስቲ" ክትብል ዝገለጸታ ኮይኑ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብዘሕዝን ኩነታት ብስድራ እታ ልእልቲ "ከም ዝተታለለት" ገሊጻ።

ፕሬዝደንት ኣየርላንድን ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ነበር ብወገና፡ ልእልቲ ላቲፋ ዘላትሉ ኩነታትን ቦታን ንክግለጽ ዓለምለኻዊ ጸቕጢ ክግበር ጸዊዓ።

"ኩነታት ላቲፋ ኣዝዩ ዘጨንቕ ጉዳይ'ዩ። ኩሉ ነገር ንምርመራ ክፉት ክኸውን ይግባእ" ኢላ።

ወላዲ ኣቡኣ ሸኽ መሓመድ ቢን ራሺድ ኣል ማክቱም ሓደ ካብ ሃፋትም መራሕቲ ዓለም ኮይኑ፡ መራሒ ዱባይን ምኽትል ፕሬዝደንት ሕቡራት ዓረብ ኢመራትን እዩ።

እቲ ኣብቲ እዋን ብስልኪ ዝተቐድሐ ምስሊ ልእልቲ ላቲፋ፡ ተታሒዛ ናብ ዱባይ ምስ ተመልሰት ድሕሪ ሓደ ዓመት ብሕቡእ ዝተገብረ እዩ።