ብሪጣንያ፡ 'ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቂተባዕትዮ ዝፍጸም ኣይመስለንን ነይሩ'

ኣሌክስ፡ ፖሊስ ብዛዕባ እቲ ዝበጽሖ ጾታዊ ዓመጽ ኣይኣምኑንን ዝብል ስግኣት ነይሩዎ

ምንጪ ስእሊ, Alex Feis-Bryce

መግለጺ ስእሊ,

ኣሌክስ፡ ፖሊስ ብዛዕባ እቲ ዝበጽሖ ጾታዊ ዓመጽ ኣይኣምኑንን ዝብል ስግኣት ነይሩዎ

ኣሌክስ ፈይስ-ብሪስ ኣብ ሓደ ዝተዓደመሉ ድግስ [‘ፓርቲ’] ብዘይፈልጦ ውልቀሰብ ክዕመጽ እንከሎ ገና ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ነይሩ።

ኣብዚ እዋን ናብ ሕደ ጾታዊነት [ንተመሳሳሊ ጾታ ዝፈትው ወይ ‘ገይ’] ዝተቐየረ ኮይኑ ካብ ዝነብረላ ንኢሽተይ ከተማ ናብ ማንቸስተር ንትምህርቲ ከይዱ’ሎ።

“ንሕደ-ጾታውያን ናብ ዝተኸፈተ እንዳመስተ ክኸይድ ከለኹ ንኻልኣይ ጊዜ ይመስለኒ። ኣነን መሓዛይን ናብቲ ዝተዓደምናሉ ገዛ ተሓዊስና። ሽዑ ኣነ ገርሂ መሓዙት ንምርካብ ዝህንጠውን ምስ ሰባት ተቐራራብን ነይረ” ይብል።

ኣሌክስ ኣብቲ ተደፋፊኡ ዝኸደሉ ገዛ ብመዕወኒ ዕጽ ክድንዝዝ ከም ዝተገበረ’ዩ ዝኣምን።

“ነቲ ገዛ ዝውንን ሰብ መስተ ይቐድሓለይ ነይሩ፤ ሽዑ ክድንዝዝ ከለኹ ተሰሚዑኒ። ናብ መደቀሲ ክፍሊ ወሲዱ ከኣ ደፊሩኒ። ምስቲ ዓራት ተኣሲረ ዝነበርኩ መሲሉ ተሰሚዑኒ” ክብል ከኣ ነቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ይዝክሮ።

ኣሌክስ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ተግባር ኣብ ውሽጡ ቀቢሩ ክሕዞ’ዩ ወሲኑ።

“ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዩ ዝፍጸም ኣይመስለንን ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ጓልኣንስተይቲ ጥራይ ከም ዝፍጸም ገይረ ክሓስብ ኮይነ’የ ዓብየ። እዚ ከኣ ነቲ ኣብ ልዕለይ ዝተፈጸመ ከይዛረቦን ናብ ፖሊስ ከይሕብርን ኣኽቢዱለይ። ምኽንያቱ ዝእመን’ውን ኣይመሰለንን” ክብል ዝነበሮ ስግኣት የረድእ።

ኣሌክስ ኣብዚ እዋን ግህሰት፣ ጾታዊ መጥቃዕትን ዓመጽን ንዝተፈጸሞም ደቂ ተባዕትዮ፣ ኣወዳት ቆልዑን ብሓዲኡ ጾታ ክጽውዑ ዘይደልዩ ሰባትን ሓገዝ ናይ ዝገብር ‘ሰርቫይቨርስ ዩኩ’ ዝተባህለ ገባሪ ሰናይ ትካል ዋና ኣፈጻሚ ስራሕ’ዩ።

ኣብ ዓመተ 2020 ክሳብ ወርሒ መጋቢት ጥራይ ሓደ ካብ 100 ደቂተባዕትዮ፡ ዝኾነ ዓይነት ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞ ወይ ፈተነ ከም ዘጋጠሞ ኣብ እንግሊዝን ዌልስን ዝተገበረ ዳህሳስ ገበን የመልክት።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ “ኣብ ታሪኽ ገበን ብሪጣንያ እቲ ኣዝዩ ጨካን ፈጻሚ ጾታዊ ግህሰት” ብዝብል ዝግለጽ ረይንሃርድ ሲናጋ ን48 ደቂተባዕትዮ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ካብ ዝርከቡ ባራት ናብ ገዝኡ ብምውሳድ ዓሚጹ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

እዚ ከባቢ ድማ ካብቲ ኣሌክስ ምስቲ ዝደፈሮ ሰብ ዝተራኸበሉ ከባቢ ዝርሕቕ ኣይኮነን።

ሲንጋ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣገዲዱ ብምውሳድ ክጋሰሶም ከሎ ነቲ ዝፍጽሞ ተግባር ብቪድዮ ይቐድሖ ነይሩ።

ሰርቫይቨርስ ዩኬ ዘካየዶ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ፡ ምስ ጠቕላላ ደቂ ተባዕትዮ ክነጻጸር ከሎ ኣብ ልዕሊ እቶም ‘ገይ’ ብዝብል ዝግለጹ ሕደ-ጾታውያንን ድርብ ወይ ክልቲኡ ጾታ ዘለዎም ደቂተባዕትዮን ዝፍጸም ጾታዊ ግህሰት ይዛይድ።

ካብ 505 ሕደ-ጾታውያንን ድርብ ጾታውን ኣብ ዝኣከብዎ ድምጺ እቶም 47 ሚኢታዊት ጾታዊ ግህሰት ከም ዝተፈጸሞም ክገልጹ ከለዉ፤ ካብኦም ልዕሊ ሲሶ ዝኾኑ ከኣ ብዛዕባ እቲ ዝበጽሖም መጥቃዕቲ ንኻልእ ሰብ ክዛረቡ ዘይደፈሩ እዮም።

ኣብቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝገበርዎ ዳህሳስ፡ ሓደ ካብ ሸውዓተ ሰባት ጥራይ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ጾታዊ ግህሰት ንፖሊስ ከም ዝሓበረ ክፈልጡ ኪኢሎም ነይሮም።

ዳርጋ ርብዒ ካብቶም ንፖሊስ ዝሓበሩ ከኣ ዝኣምኖም ከምዝይረኸቡ ወይ ጥርዓኖም ብትኹረት ከም ዘይተትሓዘ ይስምዖም።

“ብመዕወኒ ዕጻት ኣደንዚዝካ ወይ ምስ ብዙሓት ሰባት ኮይንካ ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ኣዝዩ ንተነጽሎ ዘቃልዕ’ዩ” ዝብል ኣሌክስ “ዝኾነ ሰብ ብኸምዚ ዝበለ ኩነታት ጾታዊ መጥቃዕቲ እንተተፈጺምዎ ንፖሊስ ዝሕብረሉ ኣጋጣሚ ዝተሓተ’ዩ” ክብል የረድእ።

ኣብ መሰላት ሕደ-ጾታውያን ዝነጥፍ ጋሎፕ ዝተባህለ ገባሪ ሰናይ እውን ጾታዊ ግህሰተትን መጥቃዕትን ንዝተፈጸሞም ሰባት ይሕግዝ።

“ሕደ-ጾታውያንን ብሓዲኡ ጾታ ዘይጽውዑን ደቂ ተባዕትዮ ንነብሶም ወይ ንዘጋጥሞም ነገራት ኣብቲ ብዙሓት ዝዛረቡሉ ጾታዊ ዓመጻት ኣእትዮም ኣይርእዩን። ነዓኣቶዎም ዝወሃብ ሓገዝ እውን ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ” ትብል ዋና ፈጻሚት ስራሕ እቲ ትካል ሌኒ ሞሪስ።

ብዙሓት ነዚ ክዛረቡ ወይ ከቃልዑ ከም ዘይረኣዩ ብመጽናዕቲ ከም ዘረጋገጹ ከኣ ትሕብር።

"ብዘይገለ ሙያዊ ሓገዝ ምስቲ ዘጋጠሞም ነገር ንበይኖም’ዮም ዝግደፉ። ጉዳይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ክለዓል ከሎ ንኹሎም ግዳያት ብዘማእኸለ ክኸውን ኣለዎ። ኩሎም ግዳያት መጥቃዕቲ ከኣ ብማዕረ ሓገዝ ክረኽቡ ምግባር የድልይ" ኢላ።

ሊ [ስሙ ዝተቐየረ] ንጾታዊ ኩነታቱ ምኽንያት ብምግባር ነንብሱ ክጎድእ ፈቲኑ ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝተወሰደሉ እዋን ወዲ 15 ዓመት ነይሩ።

ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝኸውን ብኣማኻሪኡ ጾታዊ ግህሰት ስለ ዝተፈጸሞ እዚ ኣጋጣሚ ንዓመታት ናብ ፍርሒ ከም ዘእተዎ ይዛረብ።

“እዚ ናይ ህይወተይ ኣጋጣሚ ንዓሰርተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ካልኦት ናይ ህይወተይ ምንቅስቓሳት ይኣቱ ነይሩ። ጾታዊ ዓመጽ ከም ንቡር ክውሰድ ብምኽኣሉ ከኣ ኣነ’ውን ንነብሰይ ብዙሕ ኣይግደሰላን ነይረ” ይብል ንዘሕለፎ ኩነታት ብምዝካር።

“ኣብ ርእሰይ ካብ ዘሎ ጭንቀት ክሃድም እፍትን ነይረ፤ ፈውሲ ምርካብ ግን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑኒ። ካብቲ ናብ ውሽጠይ ሱር ዝሰደደ ጸገማተይ ንምውጻእን ምስ ዘለኹሉ ስምዒት ንምስናይን ብዝብል ብመዕወኒ ዕጻት ከምኡ’ውን ወሲብ ንነብሰይ ክጸምድ ጀሚረ፤ እዚ ከኣ ተወሳኺ ጸገም ኣኸቲሉለይ” ይብል ሊ።

ሓገዝ ክግበረሉ እንተዝሕተት’ውን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ነገር ከም ጾታዊ ግህሰት ዝቑጸር ምዃኑ ዋላ ሓደ ኣፍልጦ የብሉን።