ኣኽባር ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ደብረጽዮንን ጌታቸው ረዳን ዝርከብዎም መራሕቲ ህወሓት ክሲ መስሪቱ

ኣርማ ዋና ኣኽባር ሕጊ

ምንጪ ስእሊ, Attorney General

መግለጺ ስእሊ,

ኣርማ ዋና ኣኽባር ሕጊ

ዋና ኣኽባር ሕጊ ፌደራል ብስም መዝገብ ደብረጽዮን ገብረሚካኤል (ዶክተር) ኣብ ልዕሊ 62 ሰባት ክሲ ምምስራቱ ገሊጹ።

ኣብቲ መዝገብ ክሲ ላዕለዎት መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ከምኡ'ውን ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ ትካላት ተካቲቶም ኣለው።

እቲ መዝገብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል፣ ፈትለወርቅ ገብረእግዚኣብሄር፣ ጌታቸው ረዳ፣ ኣለም ገብረዋህድን ጌታቸው ኣሰፋን ዝርከብዎም 62 ተኸሰስቲ ዘለዎ ኮይኑ ካብ መንጎኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ'ውን ምህላዎም ተገሊጹ።

ዋና ኣኽባር ሕጊ ከም ዝገለጾ እቶም ክሲ ዝተመስረተሎም ኣባላት ፈጻሚት ኮሚተ ህወሓት፡ ውሳነ ብምሃብ ልዑል ተሳትፎ ዝነበሮም ኣባላት ማእከላይ ኮሚተ ህወሓትን ኣባላት ካቢነ እቲ ክልላዊ መንግስትን ይርከብዎም።

ብዘይካ'ዚ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተፈጸመ ኣብ ዝተገለጸ መጥቃዕቲ "ቀንዲ ተራ ከም ዝነበሮም ዝተገለጹ ትካላት ኤፈርት፣ መራሕቲ ናይ ውልቅን መንግስታውን ትካላት፣ መራሕቲ ኮምሽን ምርጫ ትግራይ፣ መራሕቲ ናይቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ዘይ-ሕገመንግስታዊ ምርጫ ዝተሳተፉ ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ዝነበሩ ፍሉጣት ውልቀ ሰባት" ኣብቲ ክሲ ተካቲቶም ምህላዎም ኣኽባር ሕጊ ገሊጹ።

እቲ ክሲ ኣብ ትሕቲ ክልተ ናይ ገበን ክስታት ዝተመስረተ ኮይኑ፤ እቲ ቀዳማይ ብሓይሊ፡ ብምፍርራሕ ብኣድማን ሕጋዊ ብዘይኮነ መገድን ዘይ-ሕገመንግስታዊ ምርጫ ምክያድ፡ ብሕገ መንግስቲ ንዝቖመን ኣፍልጦ ንዝተዋሃቦን ክልላዊ መንግስቲ ብምልዋጥ ንገበናዊ ሕጊ እታ ሃገር ዓንቀጽ 238 ብምጥሓስ እዩ።

እቲ ካልኣይ ድማ ንመንግስቲ ፌደራል ብሓይሊ ንምልዋጥ ብምሕሳብ ካብ 2011 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ንመንግስቲ ፌደራል ብብረታዊ መጥቃዕቲ ክልውጥ ዝኽእል ናይ ትግራይ ወተሃደራዊ እዚ ዝተባሃለ ሓይሊ ብምውዳድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል መጥቃዕቲ ምክያድ፣ ንገበናት ሽብር ንምክልኻል ንዝወጽአ ኣዋጅ ቁጽሪ 1176/2021 ዓንቀጽ 3/1 ከምኡውን 3/2 ብምጥሓስ ምዃኑ ኣኽባር ሕጊ ኣፍሊጡ።

ኣኽባር ሕጊ ኣብ ልዕሊ እቶም 62 ሰባት ንዘቕረቦ ክሲ 510 ሰባት መሰኻኽርን 5,329 ገጻት ዘለዎ ሰነዳት ኣተሓሒዙ ነቲ ጉዳይ ናብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ ምህላው ተገሊጹ።

ኣብ ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ፌደራል ንገበናት ሕገመንግስትን ሽብርን ዝርእይ ቀዳማይ መጋባእያ ነቲ ክሲ ብቁጽሪ መዝገብ 27128102 ተቐቢሉ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ክሱሳት ክቐርቡ: እቶም ዝተረፉ ድማ ፌደራል ፖሊስ መጸዋዕታ ብምብጻሕ ከቕርቦም ብምእዛዝ ንሓምለ 26/2013 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ቆጸራ ምሃቡ ገሊጹ።

ኣብ ፈለማ ሕዳር ሓይልታት ህወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም፡ ዋና ኣኽባር ሕግን ፖሊስ ፌደራልን ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ኣለዎም ንዝበልዎም መራሕቲ ህወሓት ንምሓዝ ዘኽእል ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ምውጽኦም ዝዝከር እዩ።

ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ዘይሕጋዊ ብምባል ክብተን ውሳነ ከመሓላልፍ እንከሎ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ድማ መሪሕ ውድብ እቲ ክልል ንዝኾነ ህወሓት፡ ኣሸባሪ ክብል ሰዪምዎ እዩ።

ድሕሪ እቲ ንሸሞንተ ኣዋርሕ ዝተኻየደ ኲናት መንግስቲ ፌደራል በይነኣዊ ምቁራጽ ተኹሲ ብምእዋጅ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ምስሓቡ ክገልጽ እንከሎ፤ ሓይልታት ህወሓት ብወገኖም ንዝበዝሐ ክፋላት እቲ ክልል ተቖጻጺሮም ምህላዎምን "ሕጋዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ምህላውን" ይገልጹ።