ጂንስ ስረ ተኸደንኪ ተባሂላ ዝተቐትለት ህንዳዊት

ህንዲ

ምንጪ ስእሊ, RAJESH ARYA

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ ህንዲ፡ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት ኡታር ፕራዴሽ፡ ጓል 17 ዓመት ኔሃ ፓስዋን ዝተብሃለት መንእሰይ ‘ስለምንታይ ጂንስ ተኺዲንኪ?’ ብዝብል ብኣባላት ስድራኣ ተቐጥቂጣ ተቐቲላ።

ኣዲኣ ሻኩንታላ ዴቪ ፓስዋን፡ ንቢቢሲ ህንዲ ከምዝተዛረበቶ፡ ምስ ኣከዳድናኣ ተዛሚዱ፡ ምስ ኣቦሓጎኣን ሓው ኣቦኣን ብዝተልዓለ ክትዕ ኣትያ፡ ተገሪፋ ህይወታ ክትሓልፍ ክኢላ ኢላ።

“ምሉእ መዓልቲ ጾማ እያ ውዒላ። ንኣጋ ምሸቱ ድማ ጸሎት ኣብጺሓ። ኣቦሓጎታታ ግን ነቲ ኣከዳደናኣ ኣይፈተውዎን ነይሮም። ኔሃም፡ ‘ጂንስ ምኽዳን ምንም ማለት ኣይኮነን ክኽደን እየ’ ኢላቶም” ትብል።

እቲ ክትዕ እንዳተጋደደ መጺኡ ክሳብ መውቃዕቲ በጺሑ -ኢላ።

ኣዲኣ ሻኩንታላ ከምእትብሎ፡ ጓላ ውኒኣ ስሒታ ምስወደቐት ናይ ኣቦኣ ኣባላት ስድራ ባጃጅ ጸዊዖም ናብ ሆስፒታል ወሲዶምዋ። “ምስኦም ክኸይድ ኣይፈቐዱለይን፤ ንስድራይ ተዛሪበ ክእልሽዋ እንተኸዱ’ኳ፡ ክረኽብዋ ኣይከኣሉን” ኢላ።

ንጽባሒትኡ ድማ፡ በቲ ከባቢ ኣብ ዝሓልፍ ሩባ ዘሎ ድልድል፡ ኣስከሬና ተንጠልጢሉ ተረኺቡ።

ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ኣቦሐጎታታ፣ ሓውቦታታን ሓትነታታን ከምኡን’ውን ኣብ ልዕሊ እቲ በዓል ባጃጅ ናይ ቅትለትን መረዳእታ ምስዋርን ገበን ክሲ መስሪቱ ኣሎ። እንተኾነ ዛጊድ ካብቶም ተኸሰስቲ ዕላዊ መግለጺ ኣይተውሃበን።

ላዕለዋይ ሓላፊ ፖሊስ ኃላፊ ሽሪያስ ከምዝበሎ፡ ምስቲ ገበን ብዝተኣሳሰር ኣርባዕተ ኣባላት ስድራ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም መርመራ ይካየደሎም ኣሎ። ፖሊስ ካልኦት ተወሰኽቲ ገበነኛታት ኣብ ምትእልላሽ ከምዝርከብ’ውን እቲ ሓላፊ ኣፍሊጡ።

ኣቦ ኔሃ፡ አማርናት ፓስዋን በፑንጃብ፡ ሃነጺ [ነዳቒ] ኮይኑ፡ ብሓዘን ሞት ጓሉ ልቡ ከምዝቖሰለን፡ ዘለዎ ኣኻኺቡ ንዓኣ ከምህር ላዕልን ታሕትን ይብል ከምዝነበረን ተዛሪቡ።

ኣዲኣ፡ ሻኩንታላ ዴቪ፡ ብወገና፡ ኔሃ ፖሊስ ናይ ምዃን ሕልሚ ከምዝነበራን፡ ‘ሕልማ ኣብ መንገዲ ከምዝተረፈን’ ተዛሪባ።

ንሳ ከምእትብሎ፡ ስድራ ኣቦኣ፡ ኔሃ ትምህርታ ክተቋርጽ ይፈታተንዋ ከምዝነበሩን፡ ካብ ባህላዊ ኣከዳድና ህንዲ ወጻኢ እንተተኸዲና የዋርድዋን የሰራጥዩዋን ከምዝነበሩ ትዝክር። ኔሃ ግን፡ ዘበናዊ ክዳውንቲ ተኸዲና ምንቅስቓስ ከምእትፎቱ ትዛረብ።

ኣባላት ስድራኣ፡ ንቢቢሲ ዝሃበዎ ክልተ ኣሳእል፡ ሓደ ብባህላዊ ነዊሕ ቀሚስ ተኸዲና ካልእ ድማ፡ ጂንስ ስረን ጂ9ንስ ጃኬትን ገይራ ትርአ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝበልዎ፡ ብምኽንያት ስርዓት ኣቦኣዊ (ፓትሪያርኪ) ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናታትን ዝበጽሐ መጥቃዕቲ ልዑል እዩ።

ኣብ ህንዲ ደቂ ኣንስትዮ ገና ኣብ ካብዲ ኣዲኣን እናሃለዋ ከይተወለዳ ናይ ምቕታል ዕድል ውን ከምዝበጽሐን ይዝረብ።

ብዙሓት ስድራታት ህንዲ ወዲ ተባዕታይ ክወልዱ ስለዝደልዩ፡ ጓል ኣንሰተይቲ ኣብ ዝወልዳሉ እዋን’ውን ዝቕተላሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ ተባሂሉ።

ኣብታ ሃገር፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝፍጸሙ ጥቕዓታት እናተስፋፈሐ ዝመጽአ ምዃኑ’ውን ይዝረብ። ንኣብነት፡ ንገዝሚ እኹል ብዘይምኽፋለን ብማእከላይ መዓልታዊ 20 ደቂ ኣንስትዮ ከምዝቕተላ እዩ ዝዝረብ።

ብፍላይ ኣብ ኣናእሽቱ ከተማታት ህንዲ፡ ደቂ ኣንስትዮ ህንድን፡ ንኡሳትን፡ በባህላዊ መራሕቲ ዓዲን በመራሕቲ ስድራን ልዑል ጸቕጢ ከምዝበጽሐን እዩ ዝዝረብ።

ብዙሕ ግዜ፤ ብዛዕበ ዝኽደነኦ ኮነ ዝኸደኦ መገዲ ከይተረፈ ተሪር ትእዛዝ ከምዝወሃበንን፡ ንእሽቶ ጥፍኣት እንተሰሪሐን፡ ከቢድ መቕጻዕቲ ከምዝወርደን ይዝርብ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ኣብ ካልእ መዋስንቲ ግዝኣት፡ ሓንቲ ጓል 20 ዓመት መንእሰይ ጓል ተነስተይቲ፡ ብኣቦኣን ካልኦት ደቂ ሓውኣቦኣን እንትትግረፍ ዘርኢ ተንቃሳቓሲ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ፤ ስንባደ ፈጢሩ ነይሩ።

ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ክሲ መስሪቱ ከምዘሎ ይገልጽ።

ኣብ ካልእ ግዝኣት ድማ ቅድም ክብል፡ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ፡ ምስ ወዲ ሓውኣቦአን ብስልኪ ብምዝርራበን ምኽንያት፡ ጭካነ ብዝተመልኦ መገዲ ከምዘተገርፋ ይዝረብ።

እቶም ዝገረፉዋ፡ ወለዲ፣ ሓውቦታታን፣ ኣሕዋታን እንትኾኑ፡ እቲ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ዝተዘርገሐ፡ ፖሊስ ነቶም ገበነኛታት ኣብ ቀይዲ ኣውዒሉ ይርከብ።

ብተመሳሳሊ ኣብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጉጅራት ኣብ ዝተብሃለ ግዝኣት፡ ክልተ ኣባጽሕ ብስልኪ ብምውገዐም ምኽንኣት ብ15 ኣባላት ስድራ ከምዝተገርፉ ጸብጻባት የመልክቱ።

ምንጪ ስእሊ, RAJESH ARYA

ተሓላቒት ጉዳያት ስርዓተ-ጾታ ዝኾነት፡ ሮሊ ሺቭሃር፡ ኣብ 21 ክፍለዘበን ደቂ ኣንስትዮ ጂንስ ስረ ስለዝገበራ ወይካ ኣ ብስልኪ ስለዘውገዓ ምግራፈን፡ ዘሕዝን እዩ ኢላ።

ፖለቲከኛታት፣ መራሕትን ጽልዋ ፈጠርትን ድማ ‘ጾታዊነት’ ዘንፈባርቑ ርእይቶታት ክህቡ ይድመጹ ኢላ፤ ሓደ ካብቲ ሽግር ዘጋድድ ከምዝኾነ ብምግላጽ።

መንግስቲ፡ ንደቂ ኣንስትዮ ቀዳምነት ከምዝህብ እንተገለጸ’ኳ፡ ብጭቡጥ ግን ድሕነተን ውሕስ ንምግባር ዝገብሮ የለን ኢላ።

ኣብ ህንዲ፡ መጥቃዕቲ ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ዝዕቆባሎም ማእከላት ብሕማቕ ኣተሓሕዛ ዝፍለጡ ብምዃኖም ናብኡ ክትከይድ እትደሊ ጓል ኣንስተይቲ ከምዘየላ ትዛረብ።

እቲ ቀንዲ ፍታሕ ግን፡ ደቂ ኣንስትዮ መሰራታዊ መሰለን ክፈልጣ ኣብ ግንዛበ ኣትሪርካ ምስራሕ ከምዘድሊ ትዛረብ።