ምስ ህወሓት ርክብ ነይርዎም ዝተበሃሉ ኣባላት ሰራዊት ማእሰርቲ ተበይንዎም

ኣርማ ሰራዊት ፌዴራል ኢትዮጵያ

ምንጪ ስእሊ, FDRE DEFENCE

ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ እዚ ደቡብ ምስ ህወሓት ቀጥታዊ ርክብ ነይረዎምን ዝተፈላለዩ ገበናት ፈጺሞምን ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ ኣባላት ሰራዊት ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ፈሪዱ።

እቶም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል፡ ኲናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ዝተፈላለዩ ገበናት ፈጺሞም ዝብል ክሲ ከምዝቐረበሎም ማዕኸናት ዜና እታ ሃገር ጸብጺበን።

በዚ መሰረት እቲ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ትማሊ ሓሙስ [26/08/2021] ንዝቐረቡሉ ሸሞንተ መዛግብቲ ክሲ ብምምርማር ኣብ ልዕሊ እቶም ተኸሰስቲ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ብይን ሂቡ።

ንማእሰርቲ እቶም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ብዝምልከት ብወገን ትግራይ ዝወሃብ ሓሳብ ግን እቶም ወተሃደራት “ንትግራዋይ መንነቶም መሰረት ብምግባር ከምዝተኣሰሩ” የመልክት።

ኣብዚ እዋን ከኣ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመቱ ካብ ታሕተዎት ወተሃደራት ክሳብ ኣዘዝቲ “ተጋሩ ስለዝኾኑ ጥራሕ” ኣብ ዝተፈላለዩ መዳጎኒታት ተኣሲሮም ከምዝርከቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህወሓት ከምኡ’ውን ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክገልጹ ጸኒሖም’ዮም።

ክስታቶም እንታይ ይብሉ?

እቲ መጋባእያ ካብ ሞንጎ ዝረኣዮም መዛግበቲ ኣብቲ ሓደ ጥራይ ዝተፈላለዩ ክስታት ዝቐረቡ ኮይኖም፤ ብ27 ጥቅምቲ 2013 ኣ.ኢ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንግዳጅ ኣብ ዝተዋፈረሉ “ንትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ጥራይ ብምእካብ ካብ እዚ ሰንሰለት እቲ ትካል ወጻኢ ብዝኾነ መገዲ ንናይ ጥፍኣት ስራሕ ዘገልግል ኣወዳድባ ፈጢሮም” ዝብል ክሲ ይርከቦ።

በዚ ኣወዳድባ ኣቢሎም ድማ “ልክዕ ከምቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝመርሕዎም ኣባላት ሰራዊት ንምድጋም ወጢኖም ክሰርሑ ምጽንሖም” እቲ ዝቐረበ ክሲ የመልክት።

ብተወሳኺ “ሓቢሮምዎም ንዝሰርሑ ላዕለዎት መኮንናት ብምቕታል ድማ ነቲ ሰራዊት ናብ ትግራይ ሒዞም ክኣትዉ ተሊሞም ነይሮም” ዝብሉን ካልኦት ክስታትን ቀሪቦም።

ኣብ ካልኦት ሸውዓተ መዛግብቲ ጉዳዮም ዝተረኣየ ኣባላት፤ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ናብ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ክጽምበር ብምምልማልን ሽበራዊ ሓበሬታ ብምዝርጋሕን ነቲ ሰራዊት ኣብ ዘፍርሱ ተግባራት ብቐጥታ ተሳተፍቲ ነይሮም ብዝብል ተኸሲሶም።

እቶም ተኸሰስቲ ብሽፋን ሕጋዊ ፍቓድ ንፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ዘሰልጥኑ ኣባላት ናብቲ ቦታ ብምልኣኽ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ሓድነት ከይህሉን ስግኣት ብምፍጣርን፤ ብሕቡእ ተወዲብካ እቲ ሰራዊት ክፈርስ ምጽዓር ከምኡ’ውን ሰራዊት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እምነት ከይህልዎ ዝገብሩ ተግባር ከምዝፈጸሙ ተሓቢሩ።

ተኸሰስቲ፡ ነቶም ተግባራት ከምዘይፈጸሙ ብምግላጽ ቅድም ክብል ኣብ ዝነበሩ ውዕሎታት መጋባእያ ተኸራኺሮም’ዮም። እንተኾነ ናይ ሰብን ሰነዳትን መረዳእታ ናብቲ መጋባእያ ከምዝቐረበ ይግለጽ።

ኣብቲ ሽዑ እዋን እቲ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ፡ ተኸሰስቲ ንዝቐረቡሎም ክስታት ብግቡእ ክከላኸሉ ከምዘይከኣሉ ብምግላጽ፤ ብይን ንምሃብ ቆጸሮ ሒዙ ነይሩ።

በዚ መሰተር ከኣ ብወገን ዓቃቢ ሕጊ ዝቐረበ መኽበዲ ቅጽዓት ከምኡ’ውን ብጠበቓ ተኸሰስቲ ንዝቐረበ ቅጽዓት መቃለሊ ሓሳባት ብምድማጽ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ በይኑ።