ዲሺታ ጊና፡ "ኤኮን መጺኡ ህዝበይን ባህለይን እንተዝርእየለይ ባህ ምበለኒ"

ድምጻዊ ታሪኩ ጋንኪሲ

ምንጪ ስእሊ, Nahom Records inc FB

መግለጺ ስእሊ,

ድምጻዊ ታሪኩ ጋንኪሲ

ብኢትዮጵያዊ ድምጻዊ ታሪኩ ጋንካሲ ዝተሰርሐት ዲሺታ ጊና ትብል ንጽል ደርፊ ኣብ ዩትዩብ ካብ ትጽዓን ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 19 ሚልዮን ሰብ ተዓዚብዋ ኣሎ።

እታ ደርፊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሚያዝያ እያ ናብ ህዝቢ ተዘርጊሓ።

ኣመሪካዊ ውሩይ ድምጻዊ ኤኮን ኸኣ ነታ ደርፊ ደጊሙ ሰሪሕዋ [ሪሚክስ ገይርዋ] ኣሎ።

ኤኮን ነታ ደርፊ ሪሚክስ ክገብራ ዝመረጸሉ ምኽንያት ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ "ዲሺታ ጊና ኣብዚ እዋን ፈትየዮም ካብ ዘለኹ ሙዚቃዊ ስርሓት ሓንቲ እያ" ኢሉ ነይሩ።

ኤኮን ብዛዕባ እታ ደርፊ ዘለዎ ስምዒት ንምግላጽ ብቪድዩ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ "ብሕርሻ ናብራኻ ትመርሕ ምዃንካ [ንታሪኩ ካንጋሲ] ምስ ፈለጥኩ ኸኣ ዝያዳ ተተንኪፈ" ብምባል ነታ ደርፊ ብሓባር ብምስራሕ ምስ ዓለም ከፋልጦ ከም ዝደሊ ገሊጹ።

መበቆሉ ካብ ሰኔጋል ዝኾነ ኤኮን፡ ኣብ ኡጋንዳ ንመንእሰያት ደረፍቲ ንምትብባዕ ዝተፈላለየ ፕሮጀክታት ኣብ ምክያድ ይርከብ።

በዓልቲ ቤቱ ንኤኮን ሮዚና ኢትዮጵያዊት ኮይና ብዓል ቤታ ምስ ኢትዮጵያውያን ድምጻውያን ብሓባር ኮይኑ ክሰርሕ ዘለዋ ድሌት ኣቐዲማ ገሊጻ ነይራ እያ።

ኤኮንን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ኢንዳስትሪ ሙዚቃ ኡጋንዳ ልዕሊ 12 ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ከም ዝገብሩ ዝተፈላላዩ ሓበሬታታት ይጠቅሱ።

ታሪኩ፡ ነዛ ዲሺታ ጊና ትብል ደርፊ ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይኑ ከም ዝሰርሓ ኣብ ዝተሓተተሉ፡ እቲ እዋን ዲሺታ ጊና ዝብሃል በዓል ይቐርብ ከም ዝነበረ ብምዝካር "ምሸት ከፍተይ ንምሕላው ናብ በርኻ ምስ ከድኩ'የ ጽሒፈያ" ኢሉ።

ነታ ደርፊ ንዓመታዊ በዓል ሕብረተሰብ ኣሪ ኢሉ ከም ዝሰርሓን፡ ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ዓለም ከምዚ ሕጂ ረኺባቶ ዘላ ተፈላጥንትን ተሰማዕነትን ክትረክብ እያ ኢሉ ከም ዘይሓሰበ ገሊጹ።

"ኣነ ንናተይ ስምዒት ኢለ እየ ሰሪሐያ፤ በዚ ዝኸውን ዘሎ ነገራት ኸኣ ኣዝየ ይሕጎስን ይድነቕን ኣለኹ" ብምባል ስምዒቱ ንቢቢሲ ኣካፊሉ።

እዛ ብኤኮን 'ሪሚክስ' ዝተገበረት ደርፊ ብኣይ ቱዩን ከምኡ'ውን ኣብ ስፖቲፋይ እያ ናብ ዕዳጋ ቀሪባ ዘላ።

ታሪኩ ቅድሚ ሕጂ ንኤኮን ይፈልጦ እንተነይሩ ኣብ ዝተሓተተሉ "ኣይኮነን'ዶ ንኤኮን ነታ ኢትዮጵያዊት በዓልቲ ቤቱ'ውን ኣይፈልጣን'የ ነይረ" ኢሉ።

ድምጻዊ ታሪኩ፡ ምስ ኤኮን ብቴሌፎን ምርኻቦም ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ብኣካል ክራኸቡ ቃል ከም ዝኣተወሉ'ውን ሓቢሩ።

ነታ ሪሚክስ ዝተገበረት ደርፊ ኣዝዩ ከም ዝፈተዋ ዝገልጽ ታሪኩ፡ "መጺአ ዓድኻ ክርእዮ'የ፡ ንስኻ'ውን ምሳይ ክትመጽእ ኢኻ ዓድታት ከርእየካ'የ" ኢሉ ቃል ከም ዝኣተወሉ ሓቢሩ።

ታሪኩ'ውን ንኤኮን ናብ መበቆል ዓዱ ዝኾነ ጂንካ ብምውሳድ ባህሉን ህዝቡን ከርእዮ ከም ዝምነ ንቢቢሲ ሓቢሩ።

ኤኮን መጺኡ ህዝብይን ባህለይን እንተዝርእየለይ ባህ ምበለኒ ዝብል ታሪኩ፡ "ኣብ መጻኢ ባህሊ ኣብ ካልእ ከባቢ ዘለዉ ህዝቢ ክሰርሕ ይደሊ'የ" ኢሉ።

እቲ ሙዚቃ ሪሚክስ ክግብር እንከሎ፡ እቲ መበቆላዊ ትሕዝትኡ ከይተተንከፈ ክስራሕ ኣብ መጀመርታ ተሰማሚዖም ምንባሮም ዝገልጽ ታሪኩ፡ በቲ ተሰሪሑ ዘሎ ስራሕ ኣዝዩ ሕጉስ ምህላዉ'ዩ ኣካፊሉና።

ኤኮን ደርፍኻ ሪሚክስ ምስ ገበሮኸ ናይ ኤኮን ደርፊ ክትሰምዕ ኣይጀመርካን? ኢልና ሓቲትናዮ።

"ካብ ዩትዩብ ኣውሪደ ይሰምዖ ኣለኹ፤ ኣዝኡ ጥዑም'ዩ" ኢሉ እዩ መሊሱልና።

ድምጻዊ ታሪኩ፡ ነዛ ዲሺታ ጊና ትብል ደርፊ ምስ ሰርሓ ኣብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ከምኡ'ውን ኣብታ ትውልዲ ዓደ ዝኾነት ኣሪ ልዑል ተፈላጥነት ከም ዝረኸበ እዩ ዝሕብር።

ብዛዕባ ካልእ ስራሕ ምስራሕ ክሓስብ እንከሎ ኸኣ ካብ ዲሺታ ጊና ንላዕሊ ውጽኢታዊት ዝኾነት ስራሕ ክሰርሕ ኣለኒ ኢሉ ኣብ ዝሓስበሉ ኣዝዩ ከም ዝጭነቕን፡ ነዚ ኣመልኪቱ'ወን ንፈጣሪኡ ከም ዝጽሊ ይሕብር።

ድምጻዊ ታሪኹ ኣብ ጂንካ እዩ ዝነብር፤ ናብርኡ ኸኣ ብሕርሻ እዩ ዘመሓድር።

ታሪኹ ኣቐዲሙ ኣባል ሰራዊት ኢትዮጵያ'ውን ነይሩ እዩ፡ ኣብ ዓውዲ ስነጥበብ ኸኣ ኣቐዲሙ 'እምዩ ጂንካ' ትብል ደርፊ ሰሪሑ ነይሩ እዩ።

ብደርፊ ዝተሓጎሱ ብዙሓት ሰባት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዝገበርሉ ዝገልጽ ታሪኩ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ'ውን ብኣካል ረኺቡ ከም ዘተባበዖ ንቢቢሲ ገሊጹ።