ስነ-ጥበብ፡ ብዙሓት መወዳእትኡ ንምርኣይ ሃንቀው ዝበልሉ 'ማኒ ሄይስት'

ቶኪዮ

ምንጪ ስእሊ, VANCOUVER MEDIA

ትልሚ እቲ ዛንታ ኣብ ኣእምሮ 'ፕሮፌሰር' እናተባሃለ ዝጽዋዕ ሓደ ገጸ-ባህሪ ዝተቐርጸ እዩ።

ንሱ ኣብ ኣእምርኡ ሰባት ፈጺሞም ርእይዎ ዘይፈልጡ ዓይነት ገበን ኣስተንቲኑ'ሎ።

ገጸ-ባህርያት እቲ ፊልም፡ ኣብ ልዕሊ ማንም ጉድኣት ከየብጽሑ [ከም ዝሓሰብዎ'ኳ እንተዘይኮነሎም] ነቲ 'ሮያል ሚንት ኦፍ ስፔይን' ብዝብል ዝፍለጥ፡ ገንዘብ ዝሓትም ትካል ሰይሮም ብምእታው ብቢልዮናት ዝቑጸር ገንዘብ ሓቲሞም ክሰርቁ ናይ ዝሕልኑ ሰባት ዛንታ'ዩ።

ፕሮፌሰር ነቲ ሕልሚ ዘፈጽሙ ሸሞንተ ሰባት መልሚሉ ዓሊሙዎም ኣሎ።

እቶም ሰባት ብድሕረ-ምልሰት ካብ ውጥኖም ዘሰናኽሎም ዋላ ሓደ ታሪኽ የለን።

[እዝን እዝን] 'ከይስእኖ' ኢሎም ዝሻቐልሉን ሰኸኽ ዝብልሉን ሰብኣዊ ባህርያት የብሎምን።

ኣስማት ናይቶም ገጸ-ባህርያት ብስም ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ተተኪኡ'ሎ። ቶኪዮ ሊዝበን፣ ናይሮቢ ፣ዴንቨር . . .

67 ሰባት ክኣ ጅሆ ሒዞም ኣለው።

እዚ ኣብ ኔትፍሊክስ ብሓሙሽተ ምዕራፋት ዝረኣይ ዘሎ ተኸታታሊ ድራማ ኣብ ስፔን'ዩ ተወጢኑን ተሰሪሑን።

ብቋንቋ ስፐይን፡ ማለት ስፓኒሽ 'ላ ካሳ ዴ ፓፔል' [La Casa de Papel] ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ድራማዊ ፊልም ናብ እንግሊዝኛ ክትርጎም እንከሎ 'ማኒ ሄይስር' ብዝብል ኣርእስቲ እዩ ርዒሙ/ተተኪኡ።

ነቲ ፊልም ክሳብ ሕጂ እንተዘይርኢኹሞ ጀሚርኩም ኣይክተቋርጽዎን ኢኹም። ቀልብኻ ስለ ዝገዝእ ካብ ተምሳጥ ከይወጻእኹም እዩ ክውዳእ።

በብእዋኑ ፍሕሶታቱ እናተሓላለኹ፤ ንልብኻ ቀጥ ኣቢሉ ናይ ምሓዝ ብቕዓት ኣለዎ።

ንኹሎም ገጸ-ባህርያት ክትፈትውዎም እትግደዱሉ ምኽንያት ኣይትስእኑን፤ ነቲ ዝፍጽምዎ ስርቂ እንተኾነንኩምዎ'ኳ ብውሽጥኹም ግን እቲ ዝሓሰብዎ ውጥን ብዓወት ክዛዝሙዎ ምምናይኩም ኣይተርፍን።

ኩሎም እቶም ገጸ-ባህርያት ብጥንቃቐ ዝተፈጠሩ እዮም። ኔትፍሊክስ ኣብ 190 ሃገራት ንዝርከቡ ዓማዊሉ ዘቕርቦ ዘሎ ፊልም'ዩ።

እቲ ተኸታታሊ ፊልም ንመጀመርታ ጊዜ ኣብ ስፐይን ንዝርከብ 'ኣንቴና 3' ንዝተባህለ መደበር ቴሌቪዥን ዝተሰርሐ ኮይኑ፤ ብኦንላይን ፊልምታት ዘቕርብ ኩባንያ ኔትፍሊክስ ስለዝደለዮ ግን ብእንግሊዝኛ ተተርጒሙ ናብ ተዓዘብቲ ከምዝበጽሕ ይገብር ኣሎ።

ካብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ወጻኢ ካብ ዝተሰርሑ ድራማታት ብዝለዓለ ብዝሒ ኣፍቀርቲ ፊልም ዝተረኣየ ክብል ን'ማኒ ሄይስት' ይንእዶ።

'ላ ካሳ ዴ ፓፔል' [La Casa de Papel]

ኣብ ገምገም ባሕሪ ፓናማ ተጋዲሙ ንመጻኢ ብዛዕባ ዝሰርሖ ነገር ዝሓስብ ዝነበረ ኣሌክስ ፒና፡ ሃንደበት ሓደ ሓሳብ ናብ ኣእምሩኡ ተቐልቀለ።

ኣብ 2016 ደቂኣንስትዮ እሱራት ኣብ ኣብያተ ማሕዩር ዘሕልፍኦ ስቓይን ጭካነን ዘርእይ 'ቪሳ ቪስ' [Vis a Vis] ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ተኸታታሊ ፊልም ወዲኡ ነይሩ።

እቲ ዝቕጽል ድራማ ግን ልክዕ ከም 'ቪሳ ቪ' ጭካነ ዝመልኦ ክኸውን ኣይደለየን።

ንመስርሒኡ ዝኸውን ብዙሕ ገንዘብ ዝሓትት ንኸይከውን ወሲኑ'ዩ።

ስለዚ ቀረጽኡ ኣብ ውሽጢ ስቱድዮ ዝካየድ፤ ግን ከኣ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ መንደቓት ተሓጺሩ ከም ዝተሰርሐ ዘየፍልጥ ተኸታታሊ ድራማ ክጽሕፍ ድልየት ሓደሮ።

ነዚ ክሓስብ ከሎ ቀልጢፉ ናብ ኣእምርኡ ዝመጽኣሉ ድማ 'ስርቂ/ ዘመተ ባንክ' ዝብል ነይሩ።

ምንጪ ስእሊ, ATRESMEDIA

ፒና ንኻልኦት መሳራሕቱ ኣኪቡ ከዘራረብ እንከሎ እቲ ዛንታ ኣብ ሮያል ሚስት ኦፍ ስፔይን ክፍጸም ከም ዘለዎ ኣብ ምርድዳእ በጽሑ።

እዚ ከኣ እቲ ቀረጻ ኣብ ውሽጢ ስቱድዮ ንኽካየድ ዝነበሮ ድልየት ዘማልአ ኮነ።

ስለ ዝኾነ ድማ እቶም ለያቡ ንሰራሕተኛታት እቲ ባንኪ ብምዕጋት ሓድሽ ቢልዮናት ዩሮ እናሓተሙ ከውጽኡ'ዮም ዝረኣዩ።

ነዚ ስርቂ ዝመርሖ ድማ 'ፕሮፌሰር' ዝብል ስም ዝተወሃቦ ገጸ-ባህርይ ኮይኑ፤ ንሱ ከኣ ቅድም ክብል ዝተፈላለዩ ገበናት ፈጺሞም ካብ ሕብረተሰብ ንዝተነጸሉ ገበነኛታት መልሚሉ'ዩ ናብቲ ስራሕ ዘዋፍሮም።

ኩሎም መጸውዒ ስም ተዋሂብዎም'ዩ፤ ብፍሉጣት ከተማታት ዓለምና ከኣ ይጽውዑ።

ቶኪዮ፣ ኦስሎ፣ ዴንቨር፣ በርሊን፣ ናይሮቢ፣ ዴንቨር . . .

ዝኽደንዎ ምሉእ ቀይሕ ቱታን ንገጾም ዝሽፍኑሉ ማስኬራን ከኣ እቲ ፊልም ብተመልከትቱ ዝለዓለ ተቐባልነት ንክረክብ ኣኽኢሉዎ።

እቲ ንገጾም ዝሽፍኑሉ ማስኬራ ኣብዚ እዋን ብህይወት ዘየለ ስሙይ ስጳኛዊ ቀባኣይ ሳልቫዶር ዳሊ ዝሰርሖ'ዩ።

ፈለማ ኣብ ቴሌቪዥን ስፐይን ብኽልተ ምዕራፋት ዝተፈነወ 'ላ ካሳ ፓፔል' ክልተ ምዕራፋቱ ምስ ተመሓላለፈ ስፔናውያን ፈትዮምዎ።

ግን ከኣ ኣይቀጸለን።

ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ምስተቛረጸ ኩሎም ተዋሳእቲ ስርሖም ኣቋሪጾም ነናብ ዋኒኖም ተመሊሶም ተበታቲኖም።

ምንጪ ስእሊ, Tamara Arranz/ Netflix

ካብ ስጳኛ ናብ ኢንግሊዘኛ

'ላ ካሳ ፓፔል' ገና ኣብ ስፐይን ክረአ ምስጀመረ'ዩ ካብ ኣፍቀርቲ ፊልም ዝለዓለ ተቐባልነት ረኺቡ።

እቶም ገጸ-ባህርያት ብብዙሓት ተፈተውቲ ክኾኑ በቒዖም ኣለዉ።

ገበነኛታት'ኳ እንተኾኑ ብዝበጽሖም ነገራትን ብኹነታቶምን ዝሓዝነሎም ግን ብዙሕ'ዩ።

ነብሲ ወከፍ ንጥፈታት እቲ ገበን ዝተጸንዐ'ዩ። እቲ ፕሮፌሰር ንኹሉ ነገር ኣብ ርእሱ ወዲእዎ'ዩ ጸኒሑ።

ንኹሉ ፍሕሶታት/ሽርሕታት ብዝግባእ ኣስተንቲንዎ'ሎ።

ፖሊስ ክወስዶ ንዝኽእል ስጉምትታት ኣቐዲሙ ስለ ዘጽንዖ ከጋጥም ብዝኽእል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣይሻቐልን'ዩ።

ንኹሎም መጥቃዕትታት ድማ ዝተጸንዐ ግብረ-መልሲ ይህብ።

ብስፓኒሽ እናተራእየ እንከሎ ዝፈተውዎ ሰብ ዋና ኔትፍሊክስ ናብ መላእ ዓለም ክዝርግሑዎ ብምሕሳብ ምስ ደራሲ እቲ ፊልም ኣሌክስ ፒና ውዕል ተፈራሪሙ።

ነቲ ተሰሪሑ ዝተዛዘመ ናይ ኢንግሊዝ ትርጉም ክዳለወሉን ውሱን ምትዕርራይ ክግበረሉን ርእይቶ ሂቦምሉ።

ብድሕርዚ እቲ ድራማ ምትዕርራይ ተገይሩሉ፤ ትርጉም እንግሊዝኛ ኣትይዎ ኣብ መዛዘሚ 2017 ኣብ ኔትፍሊክስ ተቐልቂሉ።

እዚ ውዕል ከኣ፡ ፊልም 'ላ ካሳ ፓፔል' ኣብ ምሉእ ዓለም ንኽረአ ዕድል ዝኸፈተ ኮይኑ - ኔትፍሊክስ ምስዘርግሖ ብዙሓት ተመልከትቲ ፈትዮምዎ።

ካብ ብራዚል፣ ኣርጀንቲና ፣ኡራጓይ ፣ፈረንሳ ፣ህንዲ፣ ስዑዲ ዓረብን ቱርክን ተሳጊሩ ኣብ ምሉእ ኣፍሪቃ ብዙሓት ብሃንቀውታ ዝከታተልዎ ክኸውን በቒዑ።

ፒና ንተዋሳእቲ እቲ ፊልም ዳግም ኣብ መዛዘሚ 2018 ኣኻኺቡ ሳልሳይ ምዕራፍ ክጽሕፍ ጀሚሩ።

ኣብዚ እዋን ድማ ገንዘብ ዩሮ ካብ ምሕታም ኣብ ባንኪ ስፐይን ንዘሎ ውህሉል ወርቂ ናብ ምጉሓል/ ምስራቕ ኣሰጋጊርዎ'ሎ።

ኣብቲ ድራማ ዘለዉ ለያቡን እቶም ዝዕገቱ ሰባትን ዝኽደንዎ ክዳን ኮነ መሸፈኒ ገጽ ተመሳሳሊ ስለዝኾነ ነቶም ገበነኛታት ፈሊኻ ንምሓዝ ፈታኒ ይገብሮ።

ምንጪ ስእሊ, VANCOUVER MEDIA

መግለጺ ስእሊ,

ካብ ተዋሳእቲ መኒ ሄይስት ናይሮቢ

ቀይሕ ቱታ

ኣላዪ እቲ ፊልም ጀሱስ ኮለሜናር ፊልም 'ማኒ ሄይስት' ልክዕ ከምቶም ኣብ ፊልም 'ስታር ዋርስ' ዘለዉ ገጸ-ባህርያት ኣብ ምሉእ ዓለም ዝተፈለጡ፤ ኣብዚ ፊልሚ ዘለዉ ገጸ-ባህርያት እውን ዓለም ክፈልጦም ድልየት ነይርዎ።

ቀንዲ ገጸ-ባህርያትን እቶም ዝዕገቱ ሰባትን ዝኽደንዎ ቀይሕ ቱታን መሸፈኒ ገጽን ከኣ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንክፍለጥ በቒዑ።

ተፈላጥነት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ዝቕልቀሉ ተቓውሞታት ዝሳተፉ ሰባት ነቲ ክዳን ተኸዲኖም ናብ ኣደባባይ ክወጽኡ ይረኣዩ።

ኣብ ግሪክ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ክህሉ እንከሎ ዝዕደሙ ኣፍቀርቲ ስፖርት ነቲ ማስኬራን ኮምብላስዮንን ገይሮም'ዮም ዝኣትዉ።

ኣብ ብራዚል፣ ህንድን ፈረንሳን እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ባንክታት ንምዝማት ፈተነ ተኻይዶም።

እቲ ተኸታታሊ ድራማ ዝዕጀበሉ ሙዚቃ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘበን ኣብ እዋን ካልኣይ ኲናት ዓለም ጣልያናዊ ላቦረርስ ዝሰርሖ ጸረ ፋሺሽት ዜማ ኮይኑ 'ቤላ ቻው' ዝብል ኣርእስቲ ኣለዎ።

ኣብዚ እዋን ከኣ ተፈታዊ ክኸውን በቒዑ።

እቶም ኣብ 'ማኒ ሄይስት' ዘለዉ ገጸ-ባህርያት ን'ቤላ ቻው' ክደርፉ ከለዉ ንቐልቢ ተመልክትቲ ብዝያዳ ይስሕቡ።

ሓሙሽተ ክፍልታት እቲ ድራማ

እዚ ፊልሚ ኣብ ኔትፍሊክስ ክቐርብ እንከሎ ብዘይምቁርራጽን መዓልታት ወይ ሰሙናት ከይተጸበኻን'ዩ ዝርከብ።

ካልእ ክፍቶ ዝኸኣለሉ ምኽንያት ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ገጸ-ባህርያት ማዕረ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ብምስርዑ እዩ።

ዓለም ኣብ ከቢድ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ምስ ኣተወት ጸረ-ካፒታሊስት ስርዓት መርገጺ ሒዙ ዝመጽአ እዚ ተኸታታሊ ድራማ ተፈታዊ ክኸውን ካብ ዘኽኣሎ ምኽንያታት ሓደ ከምዝኾነ ይግመት።

ነዚ ዘይቅበሉ ግን ኣይተስኣኑን።

ንኣብነት ኣብ ሓደ እዋን ከንቲባ ከተማ ኣንካራ - ቱርኪ ኢብራሂም ሜሊህ እቲ ድራማ "ተምሳሌት ናዕቢ" ክብል ድሕሪ ምንቃፍ ፖሊስ ነቲ ስራሕ ደው ከብሎ ሓቲቱ ነይሩ።

ተመልከትቲ ንድሕረ ባይታ እቶም ኣብቲ ፊልም ዘለዉ ገጸ-ባህርያት እናፈለጡዎም ምስመጽኡ ግን "እቶም ክፉኣት ዝመስሉ ሰባት ከምኡ ከምዘይኮኑ እናተገንዘቡ መጺኦም " ክብል ሓደ በዓል ሞያ ፊልም ንቢቢሲ ርእይትኡ ሂቡ ነይሩ።

እቶም ኣብ ስርቂ ዝተዋፈሩ በዓል ቶኪዮ፣ በርሊን፣ ሞስኮ፣ ወይ ናይሮቢ ንዝዓገትዎም ሰባት ዘርእይዎ ርህራህን ሓልዮትን ተዓዘብቲ ልዑል ፍቕሪ ንከትርፉ ሓጊዙዎም እዩ።

ኔትፍሊክስ ነቶም ቅድም ክብል ስፔናውያን ዝረኣይዎም ምዕራፋት ብእንግሊዝኛ ተርጒሙ ብምቕራብ ካልኦት ክልተ ምዕራፋት ብምውሳኽ ናብ ተመልክትቲ ኣቕሪቡ ኣሎ።

ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ምዕራፍ ከኣ ኣብ ቀረባ እዋን ክፍኖ እዩ።

ዛጊት ካብቲ ሓምሻይ ምዕራፍ ሓሙሽተ ክፋላት ጥራይ ተፈንዮም ኣለዉ። ዝተረፉ ሓሙሽተ ክፋላት ድማ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ከም ዝፍነዉ ኔትፍሊክስ ይሕብር።

ክሳብ ሽዑ ከኣ ሚልዮናት አህዛብ ብሃንቀውታ ይጽበይዎ ኣለዉ።