ዋንጫ ዓለም 2018፡ ፈረንሳን ክሮአሽያን ኣብ ግጥም ፍጸመ

ስታድዮም ሊዥኒኪያ ሩስያ
ናይ ምስሊ መግለጺ ግጥም ፈጻመ ዝካየደሉ ስታድዮም ሊዥኒኪ ሞስኮ

ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ዝካየድ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ዓለም፡ ኣብ ታሪኻ ንሳልሳይ ግዜ ናብ ፍጻመ ትበጽሕ ዘላ ፈረንሳን፡ እታ ኣብ ታሪኻ ንመጀመርታ ናብ ፍጻመ ዝበጽሐት ክሮኦሽያን ኣብ ስታድዮም ሉዥኒኪ ክራኸባ'የን።

እዘን ክልተ ሃገራውያን ጋንታታት ናብዚ ፍጻመ ንኽበጽሓ ዘካየድኦ ግጥማት እንታይ ይመስል ኔሩ?

ፈረንሳ

ኣብ መጀመርያ ምስ ኣውስትራልያ ዝገጠምት ፈረንሳ ፈታኒ ዝኾነ ግጥም'ያ ኣሕሊፋ። ኣብ ታሪኽ ዋንጫ ዓለም፡ ንመጀመርታ ግዜ፡ ኣብ ሩስያ ዝተኣታተወ ንዳኛ ዝሕግዝ ቪድዮ፡ ንፈረንሳ ሓጋዚኣ ኮይኑ፡ ዳኛ ኣብ ቪድዮ ብምርኣይ ብዝሃቦም ፍጹም ቅላዕ ዘመዝገብዋ ሽቶ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያ 2 ብ 1 ክዕወቱ ኣኽኢልዎም።

ኣብ ካልኣይ ናይ ምድብ ጸወታ ኣንጸር ፔሩ ዝገጠሙ ፈረንሳዉያን፡ በቲ ንብዙሓት ዘገረመ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ ወዲ 19 ዓመት ኪልያን ምባፔ ዘመዝገባ ንዕኡ ኣብ ዋንጫ ዓለም ናይ መጀመርታ ዝኾነትሉ ሸቶ፡ ንፈረንሳ ሰለስተ ነጥቢ ኣሕፊሳ ኣፍለባ ከምትነፍሕ ጌራታ።

ድሕሪ እዚ ጸወታ፡ ናብ ኣውዲቕካ ምሕላፈ ምስጋሮም ዘረጋግጹ ፈረንሳዉያን፡ ናይ መጨረሽታ ናይ ምድብ ጸወተኦም ምስ ዴንማርክ ብምግጣም ማዕረ ተፈላልዮም፤ ፈረንሳ ሰለስተ ሸቶታት ኣመዝጊባ ሓደ ሽቶ ጥራይ ተመዝጊብዋ ካብ ምድባ ቀዳመይቲ ብምዃን ናይ ምድብ ጸወታኣ ዛዘመት።

ኣብ ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ምስታ ነቲ ሓሙሽተ ግዜ ሽልማት ባለንዲኦር ዝዓተረ ልዮነን ሜሲ ዝሓዘት ኣርጀንቲና ገጠመት። ኣብዚ ዋንጫ ዓለም ካብ ዝተራኣዩ ዝበለጸ ጸወታ ዝተባሃለሉ እዚ ግጥም፡ ፈረንሳ 4 ብ 3 ክትዕወተሉ ክኢላ እያ።

እዚ ጸወታ ወዲ 19 ዓመት ኪልያን ምባፔ ክልተ ሸቶታት ዘመዝገበሉ ኮይኑ፡ ክልተ ንሓደ ክምርሑ ድሕሪ ምጽናሕ'ዮም ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ናብ ዓወት ዝበጽሑ።

Image copyright Getty Images

ኣብ ዝገበረቶ ኣርባዕተ ጸወታት ዋላ ሓንቲ ስዕረት ዘይረኣየት ፈረንሳ፡ ኣብ ርብዒ ፍጻመ ምስ ደበብ ኣመሪካዊት ሃገር ኡራጓያ ንምግጣም ኢያ ተዳልያ።

'ፈረንሳ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈተነትን ሐጂ ግና ካብ ኡራጓይ ከቢድ ብድሖ ክገጥማ 'ዩ' 'ኳ እንተበሉ፤ ክልተ ብባዶ ብምስዓር ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክሓልፉ ከኣሉ።

ናብ ፍጻመ ምሕላፎም ዘረጋግጹ ግና፡ ነታ ብዙሕ ሸቶታት ኣመዝጊባ ዝነበረት በልጅዩም ምስ ዝስዕሩ ጥራይ ኢዩ ነይሩ።

ሰሉስ ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልቲአን ሓያላት ግጥም፤ ኣብ መስመር ምክልኻል ዝጻወት ፈረንሳዊ ሳሙኤል ኡምቲቲ ብዘመዝገባ ሸቶ ተዓዊቶም ክወጹ ክኢሎም ኣለዉ።

ፈረንሳ ሎሚ ንፍጻመ ትበጽሕ ዘላ ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ጻዕሪ ኢዩ።

ክሮአሽ

ክሳዕ ሕጂ ንዘካየደቶ ሽዱሽተ ጸወታታት ብዓወት ዝፈጸመት ክሮአሽያ፤ ኣብዚ መበል 21 ዋንጫ ዓለም ሩስያ ዝገበረቶ ፈላሚ ናይ ምድብ ጸወታ ንናይጀርያ 2 ብ 0 ብምስዓር ኢያ ጀሚራ።

ክሮአሽያ ኣብ ካልኣይ ጸወትኣ፡ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ብዝኾነ መገዲ፡ ንኣርጀንቲና 3 ብ 0 ብምስዓር ካብ ምድባ ብዘይ ጸግም ምሕላፋ ኣረጋጊጻ ነበረት።

ክሮአሽያ ናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ጸወትኣ ድማ ምስታ ኣብ ዋንጫ ዓለም ንፈለማ እዋን ዝተሳተፈት ኣይስላንድ ኢዩ ነይሩ። እቲ ጸወታ 1 ብ 1 ተዛዚሙ እናተባህለ፤ ክሮአሽያዊ ኣጥቃዓይ ማሪዮ ማነዙኪች ኣብ መበል 90 ደቒቕ ብዘመዝገባ ሸቶ 2 ብ 0 ተዛዘመ።

ክሮአሽያ ካብ ምድበን ንዝሓለፋ፡ 16 ሃገራዉያን ጋንታታት ድሕሪ ምጽምባር፡ ምስ ደንማርክ ኢያ ተራኺባ። ሕልኽ ዝመልኦ እዚ ጸወታ ኣብቲ ምዱብ ሰዓት 1 ብ 1 ብምዝዛሙ፡ ተወሳኺ ፍርቂ ሰዓት እኳ ተተዋህበ፡ ሽቶ ኣይተመዝገበን፤ ናብ ፍጹም ቅላዕ ከኣ ኣምርሓ።

ሓላዉ ልዳት ክሮአሽያ ሰለስተ ኩዓሳሱ ካብ ሸቶ ብምድሓኑ፡ ኮኾብ ኮይኑ ኣብ ዘምሰየሉ ጸወታ፡ ክሮአሽያ 3 ብ 2 ብምስዓር ጉዕዞኦም ናብ ፍጻመ ቀጸሉ።

Image copyright AFP/GETTY IMAGES

ኣብ ርብዒ ፍጻመ ድማ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ብዝኾነ መገዲ ን እስጳኛ ብምስዓር፡ ናብተን ብሉጻት ሸሞንተ እተጸምበረት ኣዳላዊት ሃገር ሩስያ ተራኸበት። እዚ ጸወታ ኣብቲ ዝተመደበሉ ሰዓት 2 ብ 2 ክዛዘም ከሎ ኣብ ተወሳኺ 30 ደቓይቕ'ዉን ዝመጸ ለዉጢ ኣይነበረን። ብፍጹም ቅላዕ ከኣ ንሩስያ 4 ብ 3 ብምዕዋት፡ ናብ ዝቐጸለ ግጥም ሓለፈት።

ሮቡዕ ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ፍርቂ ፍጻመ፡ ክሮአሽያ ምስ እንግሊዝ ኢያ ገጢማ። ጸወታ ምስ ተጀመረ ኣብ ሓጺር ግዜ ብዝተመዝገቦም ሽቶ ዘይተሰናበዱ ክሮአሽያዉያን፡ ኮኾብ እቲ ግጥም ብዝነበረ ኣየቨን ፒሪሲች ኣቢሎም ኣብ መበል 68 ደቒቕ ተመዓራርዮም ሽቶ ረኸቡ።

ጸወታ 1 ብ 1 ብዝኾነ ዉጽኢት ብምዝዛሙ ክሮአሽያ ንሳልሳይ ጊዜ ናብ ተወሳኺ 30 ደቓይቕ ኣምርሐት። ኣብዚ ተወሳኺ ግዜ ብዘመዝገብዋ ካልኣይቲ ሽቶ ኣብ ናይ ዋንጫ ዓለም ታሪኾም ንፈለማ እዋን ናብ ፍጸመ ክበጽሑ ክኢሎም ኣለዉ።