ስነ ማሕበረሰብ

 1. ዓለማዊ መደበር ጠፈር

  ኣብዛ ዓለማዊ መደበር ጠፈር ዘለዉ ጠፈርተኛታት ከኣ ኣብ መዓልቲ 16 ግዜ ጽሓይ ክትበርቕን ክትዓርብን እንከላ ክዕዘቡ ይኽእሉ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ዝተፈላለዩ ናይ ዝርርብ ምልክታት ሒዞም ዝተሰርዑ ሰባት

  መዓስ ኢዮም እቶም ቀዳሞት ኣበዋት ምዝራብ ዝጀመሩ? ንመበገሲ ናይቶም ሎሚ ዝዝውተሩ ኣሽሓት ቋንቋታት ምፍላጥ፡ ይከኣል ዶ ይኸውን?

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ዝደቀሰ ህጻን

  ጽቡቕ ድቃስ ለይቲ ከምቲ ንኽንነብር እንምገቦ ዝተመጣጠነ መግብን እንገብሮ ኣካላዊ ምውስዋስን፡ ንጥዕናና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next