መፅናዕቲ ሕክምና/ጥዕና

 1. ስቲቭ ቬርዜ

  ሓደ ተቐማጢ ከተማ ለንደን ዝኾነ ውልቀሰብ እቲ ፈላሚ ብ3ዲ (ስሪ-ዲ) ዝተሓተመ ሰብ-ሰርሖ ዓይኒ ክትከለሉ እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ካብ ጸጋም ንየማን፡ ማርክ ቤዞስ፣ ጄፍ ቤዞስ፣ ኦሊቨር ዲሜንን ዋሊ ፋንክን

  ኒው ሺፓርድ ዝተበሃለት ሮኬት ብሉ ኦርጂን ብዝብል ስያመ ዝፍለጥ ናይ ጆሰፍ ቤዞስ ኩባንያ ዝተሰርሐት ኮይና ንናይ ህዋ ቱሪዝም ኣብ ግምት ብምእታው ከምዝተሃነጸት ይግለጽ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. እቲ ተላባዒ ሕማም ዝተረኸቦ ኣስክሬን ናይ ወዲ 20ታት እዩ

  እቲ ተላባዒ ሕማም ኣብ 1300ታት ናብ ኣውሮጳ ብምስፍሕፋሕ ኣብ ዘመናት ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ከምዘህለቐ'ዩ እዚ መጽናዕቲ ዘረድእ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ሚስማራት

  እቲ 7 ዓመታት ተፈሪድዎ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ውልቀሰብ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ከምዘለዎ ስለዝተፈለጠ ክትትል ሕክምና ይግበረሉ ምንባሩ ኣካያዲ ስራሕ ሆስፒታል ኣርባምንጫ ኣይተ ተመስገን ተሾመ ተዛሪቡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ናይ ምዝካር ዓቕሚ

  ድሕሪ ኣዋጃት ዕጽዋ፡ ናብ ሓደ ሰብ ‘ኢመይል’ ክትጽሕፍ ኢለካ እንተረሲዕካዩ፡ ክትብሎ ዝደለኻ ቃለ ምድማጽ እንተኣብዩካ፡ ጸባ ክትገዝእ ኢልካ ናብ ዱኳን ኬድካ ካብ ገዛ እንታይ ክትገዝእ ከምዝወጻእካ ምስ እትርስዖ፡ ኣይትጨነቕ ኣብ በይንኻ ዘጋጥም ዘሎ ክስተት ኣይኮነን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ኣብ ማሊ ኣብ መግሃጫ ፋሕ ዝበላ ከብቲ

  "ኮቪድ-19 ከምቶም ካልኦት ምስኡ ዝመሳሰሉ ኮሮናቫይረሳት ኣብ ክሊማዊ ለውጢ፡ ወቕቲ፡ ዓቀን ምቆትን ራህድን ይምርኮስ ድዩ ንዝብል ዓለም መልሲ ክትረኽበሉ ሃንቀው ትብል ዘላ ሕቶ ንምላስ ግን ዘገም ኢልካ ምርኣይ ከድሊ'ዩ"

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. Old ladies being silly

  ናይ ‘ሓጎስ ከርቪ’ ( U-shaped) ከምዘሎ ትፈልጡ’ዶ? ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም፡ ኣብ ማእኸላይ ክሊ ዕድመ ዝበፅሑ ሰባት ውሑድ መጠን ሓጎስ ከምዘለዎም መፅናዕትታት ሓቢሮም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ወዲ ክልተ ሰሙን ዕሸለ መጋቢት 20 2007

  ድሕሪ ምውላዱ ድሕሪ 30 ደቓይቕ ብኮሮናቫይረስ ምልካፉ ዝተረጋገጸ እቲ ዕሸል፡ ወላዲቱ በቲ ቫይረስ ተለኺፋ ምንባራ ተረጋጊጹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ስእሊ ዘይተቐረፈ ፉል

  እዚ ብኣሃዱ ምቁጽጻር ምግብን ኣፋውስን ኣሜሪካ ተቐባልነት ዝረኸበ መድሃኒት ኣለርጂ ፉል፡ ፉል ብምምጋብ ንዝፍጠር ሃንደበታዊ ግን ድማ ናብ ሞት ዘብፅሕ ኣለርጂ ዝከላኸል ከምዝኾነ ተገሊፁ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ጸጉሪ ርእሳ ናብ ጻዕዳ ይቕየር ዘሎ ሰበይቲ

  ሕሱም ጭንቀት ንሕብሪ ጸጉሪ ርእሲን ቆርበትን ንዝቆጻጸሩ ግድግዳ ዋህዮታት ከምዝጎድኦ መጽናዕቲ ሓቢሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next