መፅናዕቲ ሕክምና/ጥዕና

 1. ላሕሚ (ጸጋም) ዶክተር ሲሳይ ኣብ ቤተፈተነ (የማን)

  ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብተመራማርነትን መምህርነትን ዝሰርሕ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ሲሳይ ወልደገብርኤል ሓሙሽተ ምህዞታቱ ኣብ ረብሓ ህዝቢ ኣውዒሉ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ሳምቡእ

  እዚ ርኽበት፡ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ (ክስዐ) ዘለዎም ሰባት ንምንታይ እዮም ዝያዳ ንሕማም ኣዝማ ዝጥቅዑ ንዝብል ከብርህ ይኽእል እዩ ይብሉ ተመራመርቲ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ቅብኣ ቶማን ኤኪንስ

  ጽርየትና ንሓሉ ስለዝበለ ከም ጽሉል ዝተርኣየን ካብ ማሕበረሰብ ዝተገለለን ሓኪም

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ስእላዊ መግለጺ ጭዱድ ክሳድ ሰብኣይ

  ኣብ 1939 ዶክተር ኢድዋ ፓንኮፍ ናይቶም ዝተቐትሉ እስረኛታት ገይሩ መጽሓፍ ስነ-መዛርዕ ከዳሉ ክኢሉ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next