ዝተመጣጠነ መግቢ

 1. ለውጢ ኣየር ጸባይ

  ብኽለት ኣየር ምስ ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ዘጋጥሙ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ ሰብነትን ኣዝማን ርክብ ከምዘለዎ ሓደ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ኣብ ሕክምና ዝሕከም ዘሎ ሕሙም

  ‘‘ካርዲ ንምውጻእ 5 ቅርሺ ነይሩ፤ ሐዚ 60 ቅርሺ እዩ፡፡ ደቂስካ ንምሕካም፡ ንመደቀሲ ዓራት 10 ብር ዝነበረ ናብ 180 ዓብዩ፡፡ ናይ ላቦራቶርን ካልኦት ወጻኢታትን እውን ወሲኹ እዩ’’

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. እቶም ስድራ ብጌጋ ኬሚካላዊ ድኹዒ ተጠቐሞም ንሞት ተቓሊዖ0ም

  ኮምሽነር ጥዕና እታ ግዝኣት ሶኮቶ-ናይጀርያ ዓሊ ኢናመ ንጋዜጠኛታት ከምዝሓበሮ፡ እቶም ቤተሰብ መግቢ እንተዳልዉ፡ ብጌጋ ጨው ዝመስል ቀመማዊ ምህርቲ መሰሰኒ (ድኹዒ) እዮም ተጠቒሞም፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ኣደ ቖልዓ

  በቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኵናት ምኽንያት ኣስታት 33 ሽሕ ዕሸላት ትግራይ ሓደጋ ሞት ከምዘንጸላለዎም ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ምስሊ ውሽጣዊ ኣካላት ወዲሰብ

  ን 30 መዓልታት ኣብ እትፆሙሉ እዋን ኣብ ሰብነትኩም ክፍጠር ዝኽእል ነገራት እንታይ ከምዝኾነ ሓሲብኩም ትፈልጡ'ዶ? ኣብ መፋርቕ ፆም ረመዳን ሰብነት ንኹሉ ኩነታት ብምሉእ ይለምዶ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ፍሉይ ፓስፖርት

  ብደረጃ ዓለም ዝተኸተቡ ሰባት ፍሉይ ዓይነት ፓስፖርት ክውሃቦም ምግባር ኣብ ምቁጽጻር እቲ ሕማም እጃም ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብት ብተደጋጋሚ ይልዓል እኳ እንተሃለወ፡ ገለ ነዚ ሓሳብ እዚ ብዓይኒ ነቐፌታ ዝጥምትዎ ግን ኣብ ሞንጎ ሰባት ምፍልላይ ዝፈጥርን መሰል ብሕትውና ናይ ሰባት ዝግህስን እዩ ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ውጭ ያደሩት ሙሽሮች

  ሩዋንዳውያን ሓደሽቲ መርዑ፣ ስድራ ኣጋይሽን፡ ኣብ ናይ መርዕኦም ፈላመይቲ ምሸት ኣብ ስታድዮም ክሓድሩ ተገዲዶም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ብኮቪድ ንዝሞተ ሰብ እናቐበሩ

  ኣብታ ሃገር ብምልኦም ሆስፒታላት ብተሓከምቲ ሕሙማት ኮሮናቫይረስ መሊኦም ኣብ ገለ ከተማታት ሰባት ንኽሕከሙ ሪጋ እናተጸበዩ ይሞቱ ከምዘለዉ'ዩ ዝግለጽ ዘሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ኩሎም ኣብያተ ንግዲ ዕጹው ክኸውን እዩ

  ብመሰረት እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝቅጽል ኣዋጅ ዕጽዋ፡ እንትርፎ ንኣገዳሲ ስራሕ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ናይ ሰባት ኣይክፍቀድን እዩ፡ ሰባት’ውን ኣብ ኣብቲ ጽባሕ ዝብዓል ፋሲጋ ልዕሊ ሰለስተ ኮይኖም ከይትኣኻኸቡ ተሓቢሩ ኣሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ቻይና እቲ ቫይረስ ካብ ላቦራቶሪ ሞሊቑ ንዝብል ግምት ብትሪ ትነጽጎ

  ውድብ ጥዕና ዓለም ንምንጪ እቲ ቫይረስ ንምጽራይ ናብታ እቲ ቫይረስ ፈለማ ዝተራእየላ ቻይናዊት ከተማ ውሃን ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ዝሰደዶ ጉጅለ ተመራመርቲ ብሰሉስ ውጽኢት መጽናዕቱ ኣቕሪቡ ኣሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next