ምትካኽ

 1. ከሳዕ ሰብኣይ

  ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ፡ ንገለ ዓይነታት መንሽሮ ኣቃላዕነቱ ልዕሊ ምትካኽ ከምዝኮነ መጽናዕቲ መንሽሮ ዓባይ ብሪጣንያ ገሊጹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ሲጋራ እተትክኽ ሰበይቲ

  ሽጋራ ምትካኽ፡ ኣብ ዓይንና ዘብጸሖ ጉድኣት ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ፤ ነዚ ዝርድኡ ሰባት ግን ውሑዳት እዮም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next