እስራኤል

 1. ቤንያሚን ኔታንያሁ

  ኣብ ከይዲ ፍርዲ ብግዕዝይና ዝተኸሰሰ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ቀዳማይ ምስክር ዝነበረ ኣዳላዊ፡ ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣሉታዊ ዜናታት ከየሕትም ከምዝተኣዘዘ፡ ኣብ መጋባእያ ገሊፁ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ኔታንያሁ

  ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ፡ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ሃገራዊ መረጻ ክስዕር ዘኽእሎ ድምጺ ከምዘይረክብ ድሕሪ እቲ ኣድሚጾም ኣብ ዝወጽኡ መረጽቲ፡ ዝተገብረ ቃለ-መሐትት [ኤግዚት ፖልስ] ዳህሳስ የመልክት።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ዕደና

  እስራኤላዊ ቢልየነር ዳን ገርትለር: ምስ ውዕሊ ዕደና ብዝተሓሓዝ ብብልሽውና እዩ ተኸሲሱ፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. እስራኤል 49 ሚኢታዊት ካብ ህዝባ ብምኽታብ ብብዝሒ ዝኸተበቶም ሰባት ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ዘላ ሃገር እያ

  እስራኤል 49 ሚኢታዊት ካብ ህዝባ ብምኽታብ ብብዝሒ ዝኸተበቶም ሰባት ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ዘላ ሃገር እያ

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ኩዌታዊት ደራፊት

  ስነጥበባዊት ክዌታዊት ባስማ ካብ ምስልምና ናብ ጁዲዝም (ኣይሁድነት) ብምቕያራ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. መርመራ ኮሮናቫይረስ

  እስራኤል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዩ ቅልጡፍ ወፍሪ ክታበት ብምክያድ ኣብ ዓለም መሪሕ ኮይና ትርከብ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. እስራኤል

  እስራኤላውያን ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ፡ 'ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ሊላዊ ጽሕጎ ቅድስና ረኺቦም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ባንደራ ሱዳንን እስራኤልን

  ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል በንጃሚን ነታንያሁ፡ ኣብ ለካቲት 2020 ምስ መራሒ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣል-ቡርሃን ኣብ ዩጋንዳ ታሪኻዊ ርክብ ድሕሪ ምግባሮም'ዩ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት እናተመሓየሸ መጺኡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ክትባት

  እስራኤል ዕድሚኦም ካብ 16 ክሳብ 18 ዓመት ንዝኾኑ ተፈተንቲ ሃገራዊ ፈተና ክታበት ኮሮናቫይረስ ትኸትብ ኣላ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ብ ጥቃ እቲ ናይ ማርያም ስእሊ ከኣ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ብጸጥታ ተዓጂበን ኮፍ ኢለን ተዓዚበ

  እቲ ብልስሉስ ንፋስ ዝተዓጀበ ክርስቶስ ናብ ዝተወለደሉ ቦታ ዝወስድ ኣብ ቤተልሄም ዝርከብ መገዲ በቶም ንመዘከርታ ዝኾኑ ቅርጻ ቕርጺ ዝሸጡ ሰባት ብዘስምዕዎ ዋዕዋዕታ ወትሩ ምስተዓጀበ እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next