ምልውዋጥ ፀባይ ኣየር

 1. ጁሊ ኣኔ ጌንቴር ሳይክላ እናዘወረት

  "ሓቂ ንምዝራብ ብሳይክል ናብ ሆስፒታል ከይደ ወደይ ክገላገል ሓሳብ ኣይነበረንን። ግን ከምኡ ኾይኑ" ክትብል ኣብ ፌስቡክ ገጻ ኣስፊራ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ኣልባጥሮስ

  ኣብ ማሕበረ-ዑፍ ኣልባጥሮስ ሳሕቲ ዘጋጥም ፍትሕ፡ መጻምድቲ ክወልዱ ምስዘይክእሉ'ዩ ዝኽሰት። ኣብ ዝቕጽል ናይ ወሊድ ወቕቲ ድማ ካልእ መጻምድቲ ሃሰው ይብሉ ማለት'ዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ፋብሪካ ዓለባ ኣብ ኣፍሪቃ

  ቅድሚ ሕጂ ኣፍሪቃ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ንምርኣይ ልዕልነታ ተንጸባርቕ ዝነበረት ኣመሪካ ሕጂ ብሚኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢኣ ኣቢላ ምሕዝነትን ንግዳዊ ርክባትን ከም እትጠልብ ኣብሪሃ። ምምሕዳር ባይደን ዝኽተሎ ፖሊሲ ኣፍሪቃ ኣመልኪቱ ዝተዛረበ ብሊንከን፡ ሃገሩ ኣብ ሓሙሽተ ኣገደስቲ ዓውድታት ትኹረት ከም እትገብር ተዛሪቡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ባርዕ ጫካ ኣማዞን

  ኤጀንሲ ምርምር ህዋ ሳይንስ ብራዚል ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራሕ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ዝተራእየ ብርሰት ብ22 ሚኢታዊት ወሲኹ ይብል።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. sharma

  እቲ ውዕሊ ቅልጡፍ ዝኾነ ምቕናስ ልቀት ከምዝግበር ዝገለጸ ኮይኑ፡ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ክሊማዊ ለውጢ ንምጽዋር ዝሕግዘን ተወሳኺ ገንዘብ ክወሃባ እውን ቃል ተኣትዩ ኣሎ፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ካብ ኢንዳስትሪ ዝወጽእ ዘሎ ጸሊም ትኪ

  እቲ ኣብ ግላስጎው ዝካየድ ዘሎ መበል 26 ኣኼባ ክሊማዊ ለውጢ፡ ዓለማዊ ዋዒ ብ1.5 ዲግሪ ሴልሽየስ ንምዕቃብ ዘኽእል ክኸውን ናይ መወዳእታ ዕድልን ተስፋን ተነቢሩሉ ኣሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. Video content

  Video caption: ኣብ ላቦራቶሪ ካብ ኣትኽልቲ ዝፈረየ ስጋ፡ ናይ መጻኢ ዝሓሸ ኣማራጺ ዶ ይኸውን?

  ኣብ ኣይስላንድ፡ ተመራመርቲ ስጋ ንምፈራይ ዘኽእሎም ልዕሊ 100 ሽሕ ኣትኽልቲ ስገም የዕብዩ ኣለው። እቲ መስርሕ እንስሳታት ካብ ምሕራድ ዘድሕንን፡ ካብ ሕርሻ ከብቲ ዝተሓተ ልቀት ጋዛት ሓምላይ-ገዛ ዘለዎን ምዃኑ ተመራመርቲ ይገልጹ።

 8. ሕብራዊ ኮንደማት

  ኣብ መርበባት ኢንተርነት፡ ብዛዕባ ሓምላይ ኮንደም (ብሕብሪ ዘይኮነ ብትሕዝቶ) ከምኡ'ውን ብኽነት ዘየስዕብ መከላኸሊ ጥንሲ ዝግበር ኣለሻ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ከም ዝወሰኸ ይግለጽ ኣሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ጆን ኬሪ

  ክልቲአን ሓያላት ሃገራት ነቲ ኣብ 2015 ኣብ ፈረንሳይ ዝተኣተወ 'ውዕል ፓሪስ' እናተባህለ ዝጽዋዕ ስምምዕ ኣኽቢረን ንተግባራዊነቱ ክሰርሕ ንፈላማ እዋን ብሓባር ቃል ኣትየን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ዕልቕልቕ ባንግላደሽ

  ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኣብ ልቀት ክሊማ ዝብክሉ ጋዛት ዘለወን ኣበርክቶ ኣዝዩ ውሑድ እዩ፤ እቲ ሓደ ምኢታዊት ጥራሕ ዝሕዝ ሃብታም ክፋል ዓለምና ግና ልዕሊ ዕጽፊ ናይቲ ኣብ ጸፍሒ ድኽነት ዝርከብ 50 ምኢታዊት ህዝቢ ዓለም በካሊ ጋዝ ይፍኑ፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next