ማእከላይ ምብራቕ

 1. እቶም ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ 2013 እዮም መንግስቲ ክትዓልዉ ሓሲብኩም ተባሂሎም ተኣሲሮም

  እቶም ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መሓመድ ኣል ሞንሱር፤ ሓሰን መሓመድ ኣል ሓማድ፤ ሓዲፍ ራሺድ ዓብዱላሂ ኣል ኦዊድ፤ ዓሊ ኣልክንዲን ሳሊም ሓምዶን ኣልሻሂን ዝብሃሉ ኮይኖም ኣካል ናይቶም ዩኤኢ94 ተባሂሎም ዝጽውዑ 94 ጠበቓታት፤ መምሃራን ዩኒቨርስቲን ተምሃሮን ኮይኖም፡ መንግስቲ ክትዓልዉ ሓሲብኩም ተባሂሎም፡ ኣብ 2013 ንዓሰርተ ዓመታት ክእሰሩ ዝተፈረዱ እዮም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ኣብ ምዕራባ ገማግም ዝካየድ ኣሎ ተቃውሞታት

  ቀዳማይ ሚኒሰትር ቤንጃሚን ነታንያሁ "እቲ ንፍልስጤም ዘመሓድር ዘሎ ሓማስ ዘይተጸበዮ ዕዳ እዩ ተሸኪሙ፡ እስራኤላውያን ምሉእ ንምሉእ ክሳብ ዝረጋግኡ ኸኣ እቲ መጥቃዕቲ ክቕጽል እዩ" ኢሉ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ካብ ደቡባዊ ክፋል ቃዛ ናብ እስራኤል ዝውንጨፍ ዘሎ ሮኬት

  ሕቡራት ሃገራት፡ እዚ ግጭት ካብ ዝጅመር ክሳብ ሕጂ 40 ኣብያተ ትምህርትን ኣርባዕተ ሆስፒታልን ፍጹምን ከፊላውን ዕንወት ከምዝበጽሐን ብምግላጽ፡ ኣብ ቃዛ ርኡይ ሕጽረት ነዳዲ ኣጋጢሙ ብምህላዉ መሰረታውያን ነገራት ተጓዲሎም ከምዘለዉ ኣብሩሁ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ሓማስ ኣብ 2007 እዩ ንፍሊስጤም ምሉእ ንምሉእ ተቆጻጺርዋ

  ጉጅለ ሓማስ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዓቕምታት እናደለበ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይድ ጀሚሩ። ኣብ ፍሊስጤም'ውን ነቶም ብእስራኤልን ብብልሹው እቲ ፋታሕ ዝተዓብለለ ምሕደራ ሰብ መዚ ፍሊስጤምን ዝተሃሰዩ ዝበሎም ፍሊስጤማውያን ዝውዕል ክሊኒካትን ኣብያተ ትምህርትን ክኸፍት ጀሚሩ። እዚ ኸኣ ብዙሓት ፍሊስጤማውያን ሰዓብቲ ንኸጥሪ ሓጊዝዎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. Israeli soldiers fire towards the Gaza Strip on 13 May

  መንግስቲ እስራኤል ናብ ዓርቢ ኣብ ዘውግሕ ብኣየር ተሰንዩ ጋዛ ንምሓዝ እኳ ኵናት እንተጀመረ ክሳብ ሕጂ ንጋዛ ከም ዘይሓዛ እዩ ዝገልጽ። ኣብ ጋዛ ዝርከብ ሪፖርተር ቢቢሲ ኣብቲ ኵናት ነፈርቲ ውግእ፡ ሄሊኮፕተራትን ብረት ዝጽዓና ጀላቡን ይሳተፋ ምህላወን ገሊጹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ግጭት ዩሩሳሌም

  ኣብ እዋን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ 'ዝዓበየ ስምምዕ ናይዚ ዘመን' ዝተሰመየ እማመ ውዕል ሰላም እስራእልን ፍሊስጤምን ቀሪቡ ነይሩ፡ እስራኤል ነቲ ውዕል ክትቕበሎ እንከላ፡ ፍሊስጤም ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ዘየገናዘብን ጸግዒ ናይ ሓደ ወግን ዝሓዝን እማመ'ዩ ብምባል ነጺጋቶ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ሙሳ ፋኪ ማሓማት

  ዕጡቓት ፍልስጤማውያን ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ልዕሊ 1000 ሮኬታት ናብ እስራኤል ከምዝተኮሱን፡ እስራኤል ብወገና ብኣማኢት ዝቑጸር ደብዳባት ነፈርቲ ኣብታ ብጉጅለ ሓማስ እትመሓደር ወሽመጥ ብምክያድ፡ ዓበይቲ ህንጻታት ከምዘዕነወት ጸብጻባት ሓቢሮም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. የሞት ቅጣት እንዲቀር ለንደን ውስጥ የተካሄደ ዘመቻ

  ኣብ ሓደ ዓመት ክንድ'ዚ ቁጽሪ ብሞት ክቅጽዑ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት ዝተመዝገበ ቁጽሪ ብምንጽጻር ዝተሓተ ከም ዝኮነ ዝገልጽ ኣምነስት ኢንተርናሽናል እዚ ቁጽሪ እዚ ናይ ቻይና ከም ዘይተወሰኾ ሓቢሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ዱባይ፡ ማሪና ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከባቢ

  ሪያ ዝተብሃለት ማዕከን ዜና ግን፡ ሓንቲ ነቲ መስርሕ ስእሊ ተወሃህድ ዝነበረት ሩስያዊት ከምዝተኣሰረት ብምሕባር፡ እታ ሩስያዊት በቲ ቀሪብላ ዘሎ ክሲ ገበነኛ ኮይና እንተተረኺባ ብውሕዱ 18 ኣዋርሕ ክትእሰር ከምእትኽእል ኣብ ዓምድታታ ኣስፊራ ኣላ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ልኡል ስዑድ ዓረብ መሓመድ ቢን ሳልማን

  ልኡል ስዑዲ ዓረብ መሓመድ ቢን ሳልማን፡ ሃገሩ ንበይና 10 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ተበጊሳ ከምዘላ ብምሕባር፡ እተን ዝተረፋ ሃገራት ነቲ ዝተረፈ 40 ቢልዮን ፈልስታት ተኺለን ብከላ ኣየር ኣብ ምጉዳል፡ ንመሬት ካብ ፍግረ መሬት ኣብ ምክልኻልን ልቀት ካርቦን ኣብ ምጉዳልን እጃመን ከበርክታ ጸዊዑ ኣሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next