ስነ ምድሪ/ኳዕቲ

 1. ታሪኻዊ ቦታ ግብጺ

  እቲ ቤተ-መቕደስ: ፈርኦናውያን ንነብሶም ናብ ኣማልኽቲ ንምቕያር ይፍትኑ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ካብ ሞንጎ ዝሃነጽዎምን ጠፊኦም ዝጸንሑን ኣርባዕተ ናይ ጸሓይ ኣብያተ-መቕደስ እቲ ሓደ ከምዝኾነ ተገሊጹ’ሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ሓማሲ

  “ን31 ዓመታት ኣብ ባሕሪ ካብ ዝነበረኒ ጻንሒት ዝረኸብኩዎ ብሉጽ ነገር እዚ እዩ” ይብል ማርሲ ቤልግሬቭ ናብታ ስባር መርከብ እናኣመልከተ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ሽክና ርእሲ

  እቲ ሓድሽ ዓይነት ጥንታዊ ሰብ፡ ቅድሚ ልዕሊ 100 ሽሕ ዓመታት ኣቢሉ፡ ምስቶም ናይ ሎሚ ሰባት ዘርኢ ዝነበረ እዩ፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. እቲ ኣብ 1841 ዝተመስረተ ፈብሪካ ዓለባ ነቭስካያ ማኑፋኩትራ በረቲ ባርዕ ዝወረዶ ዕንወት ዘርኢ ስእሊ

  እቲ ኣብ 1841 ዝተመስረተ ፋብሪካ ዓለባ ነቭስካያ ማኑፋኩትራ፡ ከተማ ሰይንት ፒተርስበርግ ካብ ትልለየሎምን ትንየተሎምን ህንጻታት ኮይኑ ብጥንታውነቱ ኸኣ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ፋብሪካ እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ጥንታዊ ቅርጺ ብዕራይ

  ኣብ ግሪክ ዝወቕዐ ሓያል ዝናብ ኣሽሓት ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ቅርጺ ብዕራይ ኣቃሊዑ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ጥንታውያን ኣጋንእ

  ንጉስ ናርመር ቅድሚ 5000 ዓመታት ዝነገሰ ኮይኑ፡ እቲ ናይ ፈለማ ንግስነት ዝመስረተን ንጥንታዊት ግብጺ ናብ ሓድነት ዘምጽኣን'ዩ ተባሂሉ ይንገረሉ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. እስራኤል

  እስራኤላውያን ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ፡ 'ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ሊላዊ ጽሕጎ ቅድስና ረኺቦም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ፍንጫል ዕንጸይቲ ሓድጊ ግብጺ

  ንኡሽቶ ፍንጫል ናይቲ ሓድጊ 5 ሽሕ ዓመት ዝገበረ ዕንጸይቲ ኮይኑ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ብርክት ዝበሉ ክፋላት ተበታቲኑ ከምዝርከብን "ኣዝዩ ኣገዳሲ" ከምዝኾነን ይግለጽ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ህጻን ናታን ዝረኸቦ ፈላማይ ዓጽሚ

  እቲ ቖልዓ ኣብ ካናዳ ኣዕጽምቲ ኣብ ዝበዝሖ ክፋል ኣልቤርታ ምስ ወላዲ ኣቡኡ ይሓኩር ነይሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ኣብ ውሽጢ ቤተመዘክር ዘለዉ ቅርስታት

  ኣብ ፈረንሳይ፡ ኣፍሪቃውያን ቅርስታት ካብ ቤተ-መዘክር ክሰርቁ ብምፍታኖም ዝተኸሰሱ ተጣበቕቲ ናብ ቤት-ፍርዲ ቀሪቦም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next