ጥዕና

 1. ኣብ ዋሽንግተን ንኽኸተቡ ሪጋ ዝተሰርዑ ሰባት

  እቲ ትማሊ ዝወጽአ ሓድሽ ሕጊ፡ ዝኾነ ናብ ኣመሪካ ዝኣቱ ገያሺ፡ ይከተብ ኣይከተብ ብዘየገድስ ቅድሚ ምብጋሱ ኣብ ዘለዋ 24 ሰዓታት መርመራ ኮቪድ 19 ክገብርን ነጻ ምዃኑ ዘረጋግጽ ወግዓዊ ወረቐት ክህልዎ ዘገድድ'ዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ሞራ ሞራቻዶሪን

  ዋላ'ኳ ዓቢ ገስጋስ ተኻይዱ እንተሎ፡ ዝዝርጋሕ ግጉይ ሓበሬታታት፡ ሰባት ስራሕ ክስእኑ፡ ዝምድናታት ክኸስሩን፡ ሕክምናዊ ክንክን ዋላ'ውን መርመራ ከይረኽቡን ክገብር ይኽእል'ዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ቤዛዊት ጥላሁን

  ቤዛዊት ጥላሁን ክሳብ 12 ዓመታ ምስ መሓዙታ ትፃወት፣ ትምህርታ ትከታተልን ፀገም ጥዕና ገጢምዋ ዘይትፈልጥን ሰገን እያ ኔራ። ኣዕይንታ ብዘይ ገለ ፀገም ይርእዩ ከምዝነበሩ ክትገልፅ እንከላ “ቀይሑ’ኳ ኣይፈልጥን ትብል። እንተኾነ ኣብ 2006 ኣቆፃፅራ ግእዝ ቤዛዊት ጓል 12 ዓመትን  ተምሃሪት ሻውዓይ ክፍልን እንከላ፡ ናይ ምርኣይ ክእለታ ክንኪ ጀሚሩ፡ ደሓር’ውን ሙሉእ ብሙሉእ ክትርእየሉ ናብ ዘይትኽእለሉ ብርኪ በፂሑ ኔሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ኣብ ካንዳራ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ናብዮት ዝግበረሉ ህጻን [14 ጥቅምቲ 2021 ]

  "ኣነ'ውን ዶክተር ተባሂለ እኹል መግቢ የብለይን፡ እቲ ቅሩብ ኣዋህሊለዮ ዝነበርኩ ሰልዲ ሕጂ ደሞዝ ደው ምስ በልና ወዲአዩ'የ፡ መዓልታዊ ንምንታይ'የ ናብዚ ስራሕ ዝመላለስ ዘለኹ እናበልኩ ንነብሰይ ይሓታ'የ፡ ምኽንያቱ ብዛዕባ መጻእየይ ዝኾነ ጽቡቕ ራኢ የብለይን" ትብል ዶክተር ኑሪ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ለይቲ ዝሰርሕ ሰብ

  ናይ ለይቲ እብረ ስራሕ ስልችው ክትኸውንን ክትፈዝዝን ካብ ምግባር ሓሊፉ ንስኒት ናይ ውሽጣዊ ኣካላትካ ሰዓታት ከመዛብል ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ንልቢ ክጸሉ ከምዝኽእል ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መጽናዕቲ የረድእ። ሞያውያን ግና ኣካላትካ ነቲ ለውጢ ምእንቲ ክመዓራረዮ ክተታልለሉ እትኽእል መገዲ ከምዘሎ ይዛረቡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ፍሉጣት ተልሂታት ሩዋንዳ ንምንቅስቓስ ኣላሕም'ዮም ዝመስሉ

  ጉዕዞ ትፈትው እንተኾይንኹም እሞ ናብ ሩዋንዳ እንተሓሲብኹም ኣብታ ሃገር ሓደ ፍሉይ ነገር ክጸንሓኩም እዩ። ኣብዚ ኣብ ኪጋሊ ፍሉጥ ዝኾነ ባር ኩሩኪምቢ ቢራ፣ ወይኒ፣ ዊስኪ ወይ ካልእ ኣልኮላዊ መስተ ኣይሽየጥን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ቫይረስ

  ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዳይሬክተር ማእከል ምህዞን ምላሽ ለበዳን ፕሮፈተሰር ቱሊዮ ዲ ኦሊቬራ "ዘይተለመደ ናይ ምቅይያር ባህርያትን" ካብ ካልኦት ዓሌታት "ፍሉይን" እዩ ክብል ይገልጾ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ኮቪድ

  ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ኣብ ኣውሮጳን ገለ ክፋላት ኤሽያን ክሳብ ወርሒ መጋቢት ተወሳኺ 700 ሽሕ ሰባት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ክታበት ትወስድ ዘላ ሰበይቲ

  ኬንያ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 10 ሚሊዮን ዜጋታት ክትኸትብ መደብ ሒዛ ኣላ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ናዕቢ ብራስለስ

  ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኤውሮጳ ዶክተር ሃንስ ክሉግ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ክታበት ምውሳድን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምጥቃም ዝበሉ ስጉምታት ተግባራዊ እንተዘይኮይኖም፡ ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ብምኽንያት እቲ ቫይረስ ተወሳኺ ፍርቂ ሚሊዮን ሞት ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢሉ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next