ውድብ ንግዲ ዓለም

 1. ኤቨር ግሪን

  መንግስቲ ግብጺ፡ ብዘይካ ነታ መርከብ ካብቲ ተሸኺላቶ ዝነበረት ሑጻ ንምውጻእ ዘባኸኖ ገዚፍ ወጻኢታት እቲ መስመር ብምዕጻዉ መዓልታዊ ካብ መረኽብ ዝርኽቦ ዝነበረ ሚልዮናት ዶላር ከም ዝኸሰረ'ዩ ዝግለጽ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ኩባንያ ዓሊባባ

  ካብ ዓለም ዝዓበየ ‘ብኦንላይን’ ዝተፈላለየ ንብረታት ዝሸይጥ ብቻይናዊ ቢልዮነር ጃክ ማ ዝውነን ኩባንያ ዓሊባባ ናይ 2.75 ቢሊዮን ዶላር መቅጻዕቲ ተበይንዎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. 'ናይ ሰይጣን ጫማ'

  ኩባንያ ናይክ፡ ንጣብ ደም ንዝዓረፎ ‘‘ናይ ሰይጣን ጫማ’’ ብዝብል ሽም ኣካትዓይ ጫማ ናብ ዕዳጋ  ኣቕሪቡ ምስዘቕረበ ስራሓት ስነ ጥበብ ዝእክብ ትካል ኤምኤስሲኤችኤፍ (MSCHF)፡ ከምዝተሰማምዐ ኣፍሊጡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ናይክ ንጣብ ደም ሰብ ዝዓረፎ "ናይ ሰይጣን ጫማ"

  ኩባንያ ናይክ፡ ንጣብ ደም ንዝዓረፎ ‘‘ናይ ሰይጣን ጫማ’’ ብዝብል ሽም  ኣካትዓይ ጫማ ናብ ዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ዘቕረበ ኤምኤስሲኤችኤፍ (MSCHF) ዝተባህለ ስራሓት ስነ ጥበብ ዝእክብ ትካል ዝኸፈቶ ክሲ ስዒሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ንጣብ ደም ሰብ ዝዓረፎ ''ናይ ሰይጣን ጫማ'' ን

  እቲ ትካል ብ 1018 ዶላር ምስ ራፐር ሊል ናስ ኤክስ ናብ ዕዳጋ ዘቕረቦ ጫማ ኤምኤስሲኤችኤፍ 666፡ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ተሸይጡ ከምዝተወደአ ገሊጹ፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ናይ ዕዳጋ ቦታ

  ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ንዝሓለፉ 62 ዓመታት ከገልግል ዝጸንሐ ሕጊ ንግዲ እታ ሃገር ብሓድሽ ክትካእ ወሲኑ ኣሎ፡፡ እቲ ሓድሽ ሕጊ ምስቲ ዝነበረ ክነጻጸር እንከሎ ብዙሕ ለውጢታት ከምዝተገበረሉ እዩ ዝንገር፡፡ ንምድላዉ ብዙሕ ግዘ ዝወሰደን ብዙሓት ሰብሞያ ዝተሳተፉሉ እውን እዩ፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ንመርከብ ኤቨርግሪን ንምውጻእ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ይቅጽል ኣሎ

  እቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ዋግኡ ንብረት ካብን ናብን ዝንቀሳቐሰሉ መትረብ ስዊዝ ብምዕጻዉ መዓልታዊ ልዕሊ 9.6 ቢልዮን ዶላር ካብን ናብን ካብ ምንቅስቓስ ተዓጊቱ ብምህላዉ ኣብ ዓለማዊ ቀረባት ጽልዋ ፈጢሩ ይርከብ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. እታ ኣብ መትረብ ስዊዝ ተዓጽያ ዘላ ኮንቲነራት ዝዓነት መርከብ ኤቨርግሪን

  እቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ዋግኡ ንብረት ካብን ናብን ዝንቀሳቐሰሉ መትረብ ስዊዝ ብምዕጻዉ መዓልታዊ ልዕሊ 9.6 ቢልዮን ዶላር ካብን ናብን ካብ ምንቅስቓስ ተዓጊቱ ብምህላዉ ኣብ ዓለማዊ ቀረባት ጽልዋ ፈጢሩ ይርከብ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. እታ ኣብ መትረብ ስዊዝ ተሸኺላ ዘላ መርከብ

  እታ መርከብ ካብ'ዚ ዘላቶ ከይተንቀሳቐሰት ሰሙናት ትወስድ እንተኾይና ግን መራኽብ እቲ ቅድሚ ምኽፋት መትረብ ስዊዝ ዝገብረኦ ዝነበራ ንኣፍሪቃ ተዃሊልካ ዝግበር ጉዕዞ ክኽተላ ክግደዳ እየን፡ እዚ ኸኣ ነቲ ድሮ ብኮቪድ 19 ተሃስዩ ዘሎ ቁጠባ ዓለም ናብ ዝኸፈአ ታኼላ ዝሸምም'ዩ ይብሉ ክኢላታት ማሪታይም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ኮንቲነራት ዝጽዓነት መርከብ ብመትረብ ስዊዝ እናሓለፈት

  ኣብቲ ንማእከላይ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን ዘራኽብ ብሰብ ዝተኾዓተ መተሓላላፊ መራኽብ ዝኾነ መትረብ ስዊዝ (ስዊዝ ካናል)፡ ሓንቲ ዓባይ ኮንቲነራት ትጽዕን መርከብ ኣብ መሬት ተሸኺላ ነቲ መስመር ምሉእ ንምሉእ ስለዝዓጸወቶ እቲ መራኽብ ብጻዕቒ ዝመላለሳሉ መስመር ተዓጽዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next