ኣስመራ

 1. ባንዴራ ኤርትራ

  እቲ ነጻነቱ ኣረጋጊጹ፡ ቅዋማዊ ደሞክራሲያዊ ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት መስሪቱ፡ ቆጽሊ ብዘውደቐሉ መራሒ ንክነባበር ንሰለስተ ዓሰርተ ዓመታት ዝተቓለሰ ህዝቢ ኤርትራ፡ ክሳብ ሕጂ፡ ቅዋሙ ከይተግበረ፡ ደሞክራሲያዊ ምርጫ ከይጀመረ፡ ጽምብል 30 ዓመቱ ንምብዓል ይቀራረብ ኣሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ካብ ህንጻታት ኣስመራ

  ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ትማሊ ምሸት 6 ጊዜ ከቢድ ድምጺ ነታጒ ከምዝተሰምዐ ገሊጹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ኢምባሲ ኣመሪካ

  ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኣመሪካ ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ኣስመራ ከቢድ ነትጒ ድሕሪ ምስምዑ ኣብ መርበብ ሓበሬታኡን ፈይስ ቡክን፡ ዜጋታቱ ኣድላይ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣተሓሳሲቡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ኣስመራ ቢራ

  ኣብ ኤርትራ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ሚያዝያ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮናቫይርስ ምሉእ ዕጽዋ ድሕሪ ምእዋጁ፡ እቲ ተነቢሩ ዝነበረ ኣዋጅ ዕጽዋ በብቑሩብ ክዘልቕ ጸኒሑ ኣሎ። እንተኾነ ህዝባዊ መጓዓዝያ ስለዘየለ፡ ሰብ ብእግሩ፡ ብብሽክለታን ብካሮሳን ካብን ናብን ዝንቐሳቐስ ዘሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ከተማ ከረን

  ኣብ ግዳም ዝነብሩ ኤርትራውያን ምስ ስድራ ቤቶም ብስልኪ ኣብ ዝራኸቡሉ ዝሰምዕዎ ነገር ቃንዛ እዩ። ኣፎም መሊኦም ዓው ኢሎም ጠሚና፡ ስኢንና፡ ተጸጊምና ኢሎም ከይዛረቡ'ውን ኣንጻር እቲ ስርዓት ዝዛረቡ ስለዝመስሎም፡ ወይ እቲ ስርዓት ከይቁጣዕ እሞ ኣደዳ ማእሰርትን ካልእ ዘይተደልየ ነገራትን ከይኮኑ ብማለት "ጽቡቕ ኣለና፤ ደሓን ንኽእሎ፡ እንታይ እሞ ክንገብር ከም ግዜኡ ከም እዋኑ" እናበሉ ምረቶም ከምዝገልጹሎም ይዛረቡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ምክትል ዋና ጸሓፊ ህግሓኤ ነበር ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ዳንኮነል ኣብ ናቕፋ

  ኣብ እዋን ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም በይዝል ደይቪድሶን፡ ላዮነል ክሊፍ፡ ጆን መርካኪስ፡ ቶማስ ከንልይ ዝኣመሰሉ ጸሓፍትን ተመራመርትን ታሪኽ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብስርዓታት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዝነበረ ግፍዕታት፡ ምንዳድ ዓድታት፡ ምምዝባል አህዛብ፡ ጃምላዊ ቅትለት፡ ስደትን ውርደትን፡ ኩናት ሓድሕድ ውድባት ሰውራ፡ ናብ ህዝቢ ዓለም ኣብጺሖምዎ እዮም። ኣመሪካዊ ጋዜጠኛን ጸሓፍን ዳን ኮኔል ከኣ ሓደ ካብኦም እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ከተማ ኣስመራ

  እቶም ሰባት ኣብቲ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት ኣዲባራን ሽላሎን ዝጸንሑ እዮም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ሓወልቲ ሓምድ ዓዋተ

  ህግደፍ: "ኤርትራ ማዕረ'ቲ እተኸፍለላ ክቡር መስዋእቲ፡ ዜጋታታ ብኽብረትን ፍትሒን ዝነብሩላ ዓዲ ራህዋን ማዕርነትን ክትከውን ሕጂን ንመጻኢን ኣብ ርእስና ተኣማሚንና ተመርኲስናን ከይሰልከና ክንጽዕር ኢና" ክብል'ውን ተመባጺዑ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ትልሂት ብሄረ ትግረ

  ቅድሚ ምብጋሶም እውን ተሌፎን ተደዋዊሎም ነሓሰ ኣብ ዓዲ የራኽበና ተበሃሂሎም ብቖጸራ ኣብ ዓዲ ተራኺቦም፡ ደሃይ ሓድሕድ ይለዋወጡ። ክሊማ ዓዶም እናስተማቐሩ፡ እቶም ዝኽእሉ ንታሕቲ ንባጽዕ ወሪዶም፡ ኣብ ባሕሪ ሓንቢሶም፡ ገሊኦም ንዳህላክ ሰጊሮም ብመልክዓ ምድሪ ዓዶም ይፍስሁ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ተጋዳላይ ተስፋይ ገብረኣብ (ጎመራ)

  ምስቶም ንኣተሓሕዛ ኩናት ኢትዮ-ኤርትራ ክግምገም ዝጸውዑን ሃገር ናብ ዲሞክራሲያዊ ቅዋማዊ ስርዓት ክትሰጋገር ዝሓተቱ ብጉጅለ -15 ዝፍለጡ ኣባላት መንግስቲ ንዝተላዕለ ሕቶ ስለዝደገፈ ብጥቅምቲ 2001 ካብ ቤቱ ተዓፊኑ ምስተወስደ ክሳብ ሕጂ ደሃዩ የሎን። ከም ንቡር ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረበን፡ ስድራ ቤቱን መቕሩቡን ክበጽሐዎ ዕድል ኣይተዋህቦምን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next