ፈውሲ ረኽሲ

 1. ንናይ ሓንጎል ጥረ ዝፍውስ ሳቲቨክስ እንታይ እዩ?

  ኣብ ሓንጐል ደቂ ሰባት ንዘጋጥም ጥረ (መንሽሮ) ንምፍዋስ ዝሕግዝ፡ ካናቪስ ካብ ዝተባህለ መዐወኒ ሓሽሽ ዝስራሕ፡ "ሳቲቫክስ" ዝተባህለ፡ ከም መድሃኒት ኣዝማ፡ ኣብ ኣፍ ዝንጸግ መድሃኒት ንምፍራይን ኣድላይ ሕክምናዊ መርመራ ንምክያድን ዝሕግዝ ናይ ገንዘብ ምውጻእ ወፈራ ስራሕ ተጀሚሩ'ሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ካብ ጸጋም ንየማን፡ ማርክ ቤዞስ፣ ጄፍ ቤዞስ፣ ኦሊቨር ዲሜንን ዋሊ ፋንክን

  ኒው ሺፓርድ ዝተበሃለት ሮኬት ብሉ ኦርጂን ብዝብል ስያመ ዝፍለጥ ናይ ጆሰፍ ቤዞስ ኩባንያ ዝተሰርሐት ኮይና ንናይ ህዋ ቱሪዝም ኣብ ግምት ብምእታው ከምዝተሃነጸት ይግለጽ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ፕላኔት ቬኑስ

  ኣመሓዳሪ ናሳ ዝኾነ ቢል ኔልሰን፡ "እቶም ልኡኻት ንልዕሊ 30 ዓመታት ዘይበጻሕናዮ ፕላኔት እንታይነት ንምፍላጥ ክጠቕመና እዩ" ኢሉ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ዴክታሜታዞን

  ኪኢላታት ብሪጣንያ ከም ዝብልዎ፡ እቲ ንምፍዋስ ወሽጣዊ ነድርታት ዝተሰርሐ መድሃኒት፡ ኣብቲ ኣንጻር ለበዳ ኮቪድ-19 ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኣገዳሲ ምዕባለ ኮይኑ'ሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. መድሃኒት

  ኮሮናቫይረስ ኣብ መላእ ዓለም ኣስፋሕፊሑ ይርከብ፡ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ክታበት እዚ ንዓለም ዘናውጽ ዘሎን ሕማም ኮቪድ-19 ዘኸትልን ኮሮናቫይረስ ኣይተረኸበን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ስእሊ ዘይተቐረፈ ፉል

  እዚ ብኣሃዱ ምቁጽጻር ምግብን ኣፋውስን ኣሜሪካ ተቐባልነት ዝረኸበ መድሃኒት ኣለርጂ ፉል፡ ፉል ብምምጋብ ንዝፍጠር ሃንደበታዊ ግን ድማ ናብ ሞት ዘብፅሕ ኣለርጂ ዝከላኸል ከምዝኾነ ተገሊፁ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. እዚ መድሃኢት ካብ ፈውሲ ቃንዛ ክሳብ ክሳብ ክኒና ሕማማ መንሽሮ ዝዝርጋሕ ኮይኑ፡ ነዚ መጽናዕቲ ዘካየደ ማእከል ዓለማዊ ምዕባለ፡ ኩሉ ሰብ ክገዝኦም ዝኽእል መድሃኒታት ቀዳምነት ክውሃቦም ከም ዘለዎ ይምዕድ።

  ከም ናይጀርያ፡ ኢትዮጵያ፡ ጋናን ኬንያን ዝኣመሰላ ሃገራት ኣፍሪቓ፡ መድሃኒት ካብቲ ዝግበኦ 30 ዕጽፊ ከቢሩ ከም ዝሽየጥ ሓዲሽ ዝወጸ መጽናዕቲ ይገልጽ

  ተወሳኺ ንባብ
  next