ኣነባብራ

 1. ኣቶ ጊሎ ቶሌራ ወዲ 100 ዓመት ብዓልቲቤቶም ወ/ሮ ጥሩ በንቲ

  ኣብ ክልል ኦሮሚያ፡ ን75 ኣብ ቃል-ኪዳኖም ጸኒዖም ዝነበሩ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓደ መዓልቲ ምዕራፎም ንብዙሓት ኣገሪሙ'ሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ባህሊ ስራሕ ቦታ

  ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ዝካየዱ ኣኼባታት ነብሶም ዘተዓባብዩን ብዛዕባ ርእሶም ዘላልዩን ሰባት፡ ዚያዳ ናይ ስራሕ ሰባት መሲሎም ይርኣዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ኣብ መሬት ዝደቀሰ ምስሊ

  እዚ ሓድሽ ዝንባለ "ታንግ ፒንግ" ወይ ድማ "ኣብ ስጡሕ ወይ መሬት ምድቃስ" ዝብል ስያመ ክወሃቦ አንከሎ፡ ኣብ ክሊ እቲ ንነዊሕ ሰዓታት ዝሰርሑዎ ስራሕ ተወሳኺ ስራሕ ንምርካብን ዚያዳ ንክውፈዩን ዝገብር ማሕበረሰባዊ ጸቕጢ ንምግላጽ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ጆ ሊጎን

  እዚ ውልቀሰብ፡ እቲ ኣብ ኣመሪካ "ዝነውሐ ማእሰርቲ ዕድመ ልክዕ" ዝተፈርዶ'ዩ። ናጽነቱ ንክረክብ ግን እዚ ኹሉ ዓመት ስለ ምንታይ ተጸብዩ? ነፍሲ ወከፍ ዕለትን መዓልትን እዚ ኹሉ ዓመትከ እንታይ ይመስል ነይሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. እትስሕቕ ዘላ ሰበይቲ

  ፊንላንድ ንተኸታተልቲ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ዓለም ሕጉሳት ዜጋታት ዘለዉዋ ሃገር ብምዃን ብቐዳምነት ምምራሓ ቀጺላትሉ። ኢትዮጵያ ድማ መበል 133 ተሰሪዓ’ላ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ቻርሊ ቻፕሊን

  እዚ ኣብ ልዕሊ መራሒ ጀርመን ኣዶልፍ ሂትለር ዘባጨየ'ዩ ዝተባህለ ፊልም ብ1940፡ ኣብ ጀርመንን ግዝኣት ጀርመን ዝኾና ሃገራትን ተኸልኪሉ ነይሩ። እቲ 'ዘ ትራምፕ' ብዝብል ናይ ገጸ ባህርይ ሽሙ ዝፍለጥ ኢንግሊዛዊ ስሙይ ተዋሳኢ ቅይዐ ቻርሊ ቻፕሊን ዝተዋስአሉን ዝጽሓፎን እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ጃፓን

  ብመንገዲ ኣርተፊሻል ኢንተለጀንስ መጻምድቲ ከራኸቡ ንዝጀመሩ ወይ ከኣ ክጅምሩ ዝሓስቡ ካብ ዝምጽእ ዓመት ኣትሒዙ ንምህዞኣዊ ስርሓቶም ገንዘባዊ ድጎማ ከምዝገብር’ዩ መንግስቲ ፓጃን ሓቢሩ ዘሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ቃልሲ ኣርሓ ደርሁ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ከይካየድ ብመንግስቲ ተኸልኪሉ እዩ

  ተለንተ ክሪስቲን ቦሎክ፡ እቲ ደርሆ በቲ ኣብ ኣጽፋሩ ንመቃለሲ ተባሂሉ ዝተኣሰረሉ በሊሕ ሓጺን ኣብ ሰለፉ ብምህራም ኣብ ኣፍልቡ ብከቢድ ምስ ሓረዶ ናብ ሆስፒታል ኣብ ዘምርሓሉ ዝነበረ ህሞት ከም ዝሞተ ተገሊጹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. መጻምዲ

  ኣብ ጃፓን ፕሮድዩሰር ሬድዮን ቴሌቪዥንን ዝኾነት ኒሺያማ "ኣብ ጃፓን ንኹሉ ነገር ዝኸውን ዕዳጋ ኣሎ" ክትብል ንቢቢሲ ገሊጻ። ንኣብነት፡ ሙሉእ ስድራቤት ሓሶት ክትካረ እንተደሊኻ ይክኣል'ዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ኣዝመራ ኣዲስኣለምን ዳናይት ኣዲስኣለምን ኣብ 16 ዓመታት ንፈለማ እዋን ብምኽንያት ኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ዝተፈለይኦ ወላዲ ኣቡኣን ክረክባ እንከለዋ ብንብዓት ዝተሰነየ ናፍቖተን ይገልጻ ነይረን

  ብ2018 ዓ.ም፡ ድሕሪ 20 ዓመታት መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዕርቀ ሰላም ከውርዱ ምዃኖም ወረ ምስ ተሰምዐ፣ ቀጺሉ'ውን ብቴሌፎን ምርኻብ ምስ ተጀመረን ታሪኻዊ በረራ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክግበር ምዃኑ ምስ ተነግረን ድማ፡ ልዕሊኡ ብሓጎስ ዝዘለለን ካብ ሞት ዝተንሰአን ክህሉ ኣይኽእልን። ስለ ዝኾነ፡ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝመጽኡ ምዕባለታት ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ህይወት ኣዲስኣለም ሓድጉን ስድራቤቱን ፍሉይ ትርጉም ኣለዎም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next