ኢንዱስትሪ ዓለባ

 1. ኩባንያ ዓሊባባ

  ካብ ዓለም ዝዓበየ ‘ብኦንላይን’ ዝተፈላለየ ንብረታት ዝሸይጥ ብቻይናዊ ቢልዮነር ጃክ ማ ዝውነን ኩባንያ ዓሊባባ ናይ 2.75 ቢሊዮን ዶላር መቅጻዕቲ ተበይንዎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. 'ናይ ሰይጣን ጫማ'

  ኩባንያ ናይክ፡ ንጣብ ደም ንዝዓረፎ ‘‘ናይ ሰይጣን ጫማ’’ ብዝብል ሽም ኣካትዓይ ጫማ ናብ ዕዳጋ  ኣቕሪቡ ምስዘቕረበ ስራሓት ስነ ጥበብ ዝእክብ ትካል ኤምኤስሲኤችኤፍ (MSCHF)፡ ከምዝተሰማምዐ ኣፍሊጡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ንጣብ ደም ሰብ ዝዓረፎ ''ናይ ሰይጣን ጫማ'' ን

  እቲ ትካል ብ 1018 ዶላር ምስ ራፐር ሊል ናስ ኤክስ ናብ ዕዳጋ ዘቕረቦ ጫማ ኤምኤስሲኤችኤፍ 666፡ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ተሸይጡ ከምዝተወደአ ገሊጹ፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ናይ ዕዳጋ ቦታ

  ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ንዝሓለፉ 62 ዓመታት ከገልግል ዝጸንሐ ሕጊ ንግዲ እታ ሃገር ብሓድሽ ክትካእ ወሲኑ ኣሎ፡፡ እቲ ሓድሽ ሕጊ ምስቲ ዝነበረ ክነጻጸር እንከሎ ብዙሕ ለውጢታት ከምዝተገበረሉ እዩ ዝንገር፡፡ ንምድላዉ ብዙሕ ግዘ ዝወሰደን ብዙሓት ሰብሞያ ዝተሳተፉሉ እውን እዩ፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ንመርከብ ኤቨርግሪን ንምውጻእ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ይቅጽል ኣሎ

  እቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ዋግኡ ንብረት ካብን ናብን ዝንቀሳቐሰሉ መትረብ ስዊዝ ብምዕጻዉ መዓልታዊ ልዕሊ 9.6 ቢልዮን ዶላር ካብን ናብን ካብ ምንቅስቓስ ተዓጊቱ ብምህላዉ ኣብ ዓለማዊ ቀረባት ጽልዋ ፈጢሩ ይርከብ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. እታ ኣብ መትረብ ስዊዝ ተዓጽያ ዘላ ኮንቲነራት ዝዓነት መርከብ ኤቨርግሪን

  እቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ዋግኡ ንብረት ካብን ናብን ዝንቀሳቐሰሉ መትረብ ስዊዝ ብምዕጻዉ መዓልታዊ ልዕሊ 9.6 ቢልዮን ዶላር ካብን ናብን ካብ ምንቅስቓስ ተዓጊቱ ብምህላዉ ኣብ ዓለማዊ ቀረባት ጽልዋ ፈጢሩ ይርከብ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. እታ ኣብ መትረብ ስዊዝ ተሸኺላ ዘላ መርከብ

  እታ መርከብ ካብ'ዚ ዘላቶ ከይተንቀሳቐሰት ሰሙናት ትወስድ እንተኾይና ግን መራኽብ እቲ ቅድሚ ምኽፋት መትረብ ስዊዝ ዝገብረኦ ዝነበራ ንኣፍሪቃ ተዃሊልካ ዝግበር ጉዕዞ ክኽተላ ክግደዳ እየን፡ እዚ ኸኣ ነቲ ድሮ ብኮቪድ 19 ተሃስዩ ዘሎ ቁጠባ ዓለም ናብ ዝኸፈአ ታኼላ ዝሸምም'ዩ ይብሉ ክኢላታት ማሪታይም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ፍርያት ዲዛይነር ሚልካ ሙሴ

  ኣብ 2018 ናብ ኬንያ ስደተኛ ኮይና ዝኣተወት ኤርትራዊት ሚልካ ሙሴ፡ ነቲ ኣብ ኣስመራ ኣብ 2015 ዝጀመረቶን ኣብ 2017 ብዲፕሎማ ዝተመረቐትሉን ሞያ 'ፋሽን ዲዛይን'፡ ኣብ ኬንያ ምስ መጽአት'ውን ብተግባርን ብትምህርትን ተማዕብሎ ስለዘላ፡ ውህሉል ውጽኢት ጻዕራ ኣብ ድሮ ሓዲሽ ዓመት ንሰባት ዓዲማ ኣርእያቶ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ሰሊጥ

  ሰሊጥ ሑመራ፡ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ፣ ኤስያን ካልኦት ዕዳጋታት ዓለምን ልዑል ጠለብ ዘለዎ ፍርያት ምኻኑ ይዝረብ። ካብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ግን፡ ኣፍረይቲ ሰሊጥ ሑመራ ናብቲ ፍርያቶም ተቐቢሉ ብዕዳጋ ዘተኣሳስሮም ትካል ዕዳጋ ምህርታት ኢትዮጵያ፡ ንዘይምቕራብ ከም ዝወሰኑ ንቢቢሲ ተዛሪቦም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ኢንዱ ጃያራም፡ ብዝተፈላለየ ሕብሪ ሰብነታ

  ፀሊም ሕብሪ ንዓሰርተታት ዓመታት ንዓለም-ለኸ ዓውዲ ፋሽን ተቖጻጺርዎ'ዩ ጸኒሑ፤ ንባህላዊ ኣልባሳት ሃገረ ህንዲ ግን ዓብሊልዎ ኣይፈልጥን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next