ሃጸይ ሃይለስላሴ

 1. ናይ ግዜ ንጉስ ሃይለስላሰ ባንዴራ ኢትዮጵያ

  ሓደ ቆልዓ ጸጉሩ ስለዝተቖነነ (ድረድሎክስ) ካብ ትምህርቲ ድሕሪ ምስጓጉ'ዩ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ጀነራል ኣማን ዓንዶም

  ደርግ ንጀነራል ኣማን ከም ሓደ ባምቡላ ክጥቀምሉ፡ ብዝኣዘዝዎ ክኸይድ፡ ድልየቶም ከኣ ከማልኣሎም ደላይ ከምዝነበሮም ተንተንቲ ፓለቲካ ናይቲ እዋን ይገልጹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next