ህንዲ

 1. ፖሊስ፤ ኣብ ቤት-ፍርዲ ሮሂኒ፡ ድሕሪ እቲ ዝተፈፀመ ተኲሲ፡ 24 መስከረም 2021

  ዕሉል ህንዳዊ ወሮበላ፡ ኣብ ከተማ ደልሂ ናብ ቤት-ፍርዲ ጠበቓታት መሲሎም ብዝቐረቡ ክልተ ውልቀሰባት ብዝተኮስዎ ጥይት ከምዝተቐተለ ተገሊፁ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. መበል 107 ደርቢ ኖርዝ ታወር

  ህንዳዊ ጁፒተር ያምቤም ኣብ መጥቃዕቲ 9/11 ሞይቱ። በዓልቲ ቤቱ ግን ኣብ ከብዳ ጽልኢ ዓቚራ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ተማሂራ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ኣብ ዝተኻየደ ምህለላ 6 ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ዕርቃነን ከምዝወጻ ተገይሩ

  ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ህንዲ፡ ሕርሻ ኣብ ዝናብ ናይቲ ሞንሱን ተባሂሉ ዝፍለጥ ወቕቲ'ዩ ዝምርኮስ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ድማ ዝተፈላለዩ ናብ ኣማልኽቲ ዝናብ ዝቐርቡ ምህለላታትን ልምድታትን ኣለዉ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዝዮም ብዙሓት ነዋሕቲ ህንጻታት ኣለው

  ካብ ኣደባባይ ሜክሲኮ ክሳብ ብሄራዊ ትያትር ዘሎ ኮሜርስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ፡ ከምኡ'ውን ኣብ ጥቓ ስታድየም ኣብ ዝርከቡ ከባብታት ኣብታ ሃገር ዘለዉ ባንክታት የህንፅዎም ብዘለዉን ብዘህነጹዎምን ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ተኸቢቦም ኣለው። ሓደሽቲ ህንፃታት ባንኪ ዳሽን፣ ዘመንን ብናን እውን ክሳዶም ኣወጢሖም ካብ ሞንጎ ዝረኣዩ'ዮም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ህንዲ

  ኣብ ህንዲ ሓንቲ ጓል 17 ዓመት ሰገን ስለምንታይ ጅንስ ስረ ተኸዲንኪ ብዝብል ብናይ ቀረባ ስድርኣ ተቐጥቂጣ ተቐቲላ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ሓያል ዝናብ ብውሕዱ 110 ሰባት ከምዝሞቱ ተገሊጹ

  ኣብ ምዕራባዊ ግዝኣት ህንዲ፡ ማሃራሽትራ፡ ብሰንኪ ሓያል ዝናብ ዝሰዓበ መሬት ምህማምን ዕልቕልቕን ብውሕዱ 110 ሰባት ከምዝሞቱ ተገሊጹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ፕሬዝደንት ኣልቤርቶ ጾታ የብልናን ንዝብሉ መለለዪ መንነት ኣተኣታትዩ

  በዚ መሰረት ኣርጀንቲና ነተን ኣቐድም ኣቢለን ካብ ክልቲኡ ጾታ ወጻእ ኢና ንዝብሉ ሰባት ዘገልግል ስርዓት ዘተኣታተዋ ሃገራት ካናዳ፣ ህንድን ኒውዝላንድን ተጸምቢራ ኣላ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ጉጃራት፦ ክልተ ሳዕ እተጨውየ ህንዳዊ ህጻን

  ስቓይ ሜና፡ ኣብ ሆስፒታል ቖልዓ ተገላጊላ ብሓደ ሚያዝያ ምስ ውላዳ ንገዝኣ ምስ ተመልሰት እዩ ዝጅምር። ኣብቲ ዝሓረሰትሉ ሆስፒታል እትሰርሕ ነርስ ምዃና ዝገለጸት ሓንቲ ሰበይቲ ንገዛኣ መጺኣ ውላዳ ኣገዳሲ ክታበት ስለ ዘድልዮ ተተሓሒዘን ንሆስፒታል ክኸዳ ሓተተታ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. መብረቕ

  እቶም በጻሕቲ ዓዲ፡ ስርሒት 12 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝኾነ ሓደ ቀጥ ዝበለ ጥንታዊ መንደቕ ደወል [ታወር] ናብ ቅርቅርቲ ወጺኦም ባዕሎም ንባዕሎም [ሰልፊ] ይሰኣሉ ነይሮም። እቲ ዝነብርሉ ጥንታዊ መንደቕ ኣዝዩ ፍሉጥ ናይ መስሕብ ቦታ ምዃኑ እዩ ዝዝረብ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ኣብ ዓለምና 'ዝበዝሐ ቤተሰብ ዘለዎም መራሒ ስድራ' ሽማግለ

  መራኸቢ ብዙሓን'ታ ሃገር፡ ነቶም ብሰንበት ዝዓረፉ ሽማግለ 'ኣብ ዓለምና ዝበዝሐ ቤተሰብ ዘለዎም መራሒ ስድራ' እናበሉ እንተጸውዕዎም'ኳ፡ እቲ ክብረ ወሰን ብመን ከምዝተትሓዘ ግን ንጹር ሓበሬታ ኣይተረኽበን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next