ሮመዳን

  1. ምስሊ ውሽጣዊ ኣካላት ወዲሰብ

    ን 30 መዓልታት ኣብ እትፆሙሉ እዋን ኣብ ሰብነትኩም ክፍጠር ዝኽእል ነገራት እንታይ ከምዝኾነ ሓሲብኩም ትፈልጡ'ዶ? ኣብ መፋርቕ ፆም ረመዳን ሰብነት ንኹሉ ኩነታት ብምሉእ ይለምዶ።

    ተወሳኺ ንባብ
    next