መድሃኒት

 1. ሓካይም መይባሕቲ እናኣካየዱ ዘርኢ ስእሊ

  እቲ ኣብ ሕክምና ደቂሱ ዝነበረ ሽማግለ ብዘጋጠሞ ሕማም ጸጋመይቲ እግሩ ክትቁረጽ እኳ ዶኳትር እንተወሰኑ፡ እታ ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደት ዶክተር ግን ብጌጋ ንየማነይቲ እግሩ ቆሪጻቶ፡ እቲ ጌጋ ከም ዝተፈጸመ ኸኣ ድሕሪ ክልተ መዓልታት ናይቲ መጥባሕቲ ክፍለጥ ተኻኢሉ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ሰርጌንተ ፒተር ጆንሰን ብዛዕባ ወልፊ እናመሃረ ሜሪላንድ ኣመሪካ

  ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ምውሳድ ዓቐኑ ዝሓለፈ መድሓኒት ዝሞቱ ሰባት ቁጽሮም ዝለዓለ ኮይኑ ተመዝጊቡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ዕጸ ፋርስ

  መንግስቲ እታ ሃገር ሃለዋት እዚ ውልቀሰብ ንዝሓበረ ሰብ 800 ሽሕ ዶላር እንትምድብ፡ ኣመሪካ ድማ ሒዙ ንዘረከበ ሰብ 5 ሚልዮን ዶላር ክትህብ ተመጻቢዓ ነይራ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ጂያን-ፔሬ ኣዳምስ

  ኣዳምስ ኣብ መጋቢት 1982 ኣቆጻጽራ ኣውሮጳ እዩ ናይ ብርኪ መጥባሕቲ ንምግባር ናብ ሆስፒታል ኣትዩ ነይሩ፤ ኮይኑ ግና ብምኽንያት ኣብቲ ዝተውሃቦ መደንዘዚ ዝተፈጠረ ስሕተት ናብ ውኒኡ እንከይተመለሰ ተሪፉ፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ንናይ ሓንጎል ጥረ ዝፍውስ ሳቲቨክስ እንታይ እዩ?

  ኣብ ሓንጐል ደቂ ሰባት ንዘጋጥም ጥረ (መንሽሮ) ንምፍዋስ ዝሕግዝ፡ ካናቪስ ካብ ዝተባህለ መዐወኒ ሓሽሽ ዝስራሕ፡ "ሳቲቫክስ" ዝተባህለ፡ ከም መድሃኒት ኣዝማ፡ ኣብ ኣፍ ዝንጸግ መድሃኒት ንምፍራይን ኣድላይ ሕክምናዊ መርመራ ንምክያድን ዝሕግዝ ናይ ገንዘብ ምውጻእ ወፈራ ስራሕ ተጀሚሩ'ሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ኣብ መንግስታዊ ሆስፒታል ኬንያ ዝሰርሓ ክልተ ነርስታት

  ማእኽናት ዜና እታ ሃገር ከምዝጸብጸብኦ እታ ጓል 58 ዓመት ተሓካሚት ህወይታ ክሓልፍ ዝኸኣለ፤ እተን ክትትል ክገብራላ ዝነበረን ነስርስታት ኣብ መምሃርን መወከስን ሆስፒታል ናንዩኪ በዓል ልደታ ተኽብር ናብ ዝነበረት መሳርሕተን ገዲፈንኣ ብምኻደን’ዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ሚስማራት

  እቲ 7 ዓመታት ተፈሪድዎ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ውልቀሰብ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ከምዘለዎ ስለዝተፈለጠ ክትትል ሕክምና ይግበረሉ ምንባሩ ኣካያዲ ስራሕ ሆስፒታል ኣርባምንጫ ኣይተ ተመስገን ተሾመ ተዛሪቡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ቢል ጌትን ብዓልቲ ቤቱ መሊንዳ ጌትን

  ቢል ጌትን መሊንዳ ጌትን ኣብቲ ንምፍትሖም ዝገልጽ ብሓባር ኣብ ትዊተር ዝጸሓፍዎ "ብዛዕባ ሓዳርና ነዊሕ ምይይጥ ድሕሪ ምክያድ፡ ክንፋታሕ ናብ ውዳነ በጺሕና" ኢሎም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ማውሮ ሞራንዲ

  ማውሮ ሞራንዲ ይበሃሉ። ወዲ 81 ዓመት ጣልያናዊ ሽማግለ እንትኾኑ፡ ብ1989 እዮም ቡዳሊ ናብ እትበሃል ደሴት ኣምሪሖም። ኣብኡ ን32 ዓመታት ንበይኖም ምስ ነበሩ ሕዚ ካብታ ደሴት ተባሪሮም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ናይ ምዝካር ዓቕሚ

  ድሕሪ ኣዋጃት ዕጽዋ፡ ናብ ሓደ ሰብ ‘ኢመይል’ ክትጽሕፍ ኢለካ እንተረሲዕካዩ፡ ክትብሎ ዝደለኻ ቃለ ምድማጽ እንተኣብዩካ፡ ጸባ ክትገዝእ ኢልካ ናብ ዱኳን ኬድካ ካብ ገዛ እንታይ ክትገዝእ ከምዝወጻእካ ምስ እትርስዖ፡ ኣይትጨነቕ ኣብ በይንኻ ዘጋጥም ዘሎ ክስተት ኣይኮነን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next