መንሸሮ

 1. ዶክተር

  መንሽሮ ሻምብቆ ማህጸን ኣብ ዓለም ራብዓይ ንደቂ ኣንስትዮ ዘጥቅዕ ኮይኑ ዓመታዊ ኣስታት 300 ሽሕ ደቂ ኣንስትዮ ይቐትል።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ሉሲ

  ካብ ሓደ ጥቅምቲ ጀሚሩ ወርሒ ምዕባይ ግንዛበ መንሽረ ጡብ ብዝብል ይኽበር። ሉሲን ፍራንን ኣብ 20ታት ዕድሚአን በቲ ሕማም ዝተጠቕዓ ስለ ዝኾና፡ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ኣቐዲመን ክፈልጥኦን ክትትል ክገብራሉን ከም ዝግባእ ይምዕዳ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. መድሃኒት ኣስፒሪን

  ኣስፕሪን፡ መንሽሮ (ካንሰር) ጡብ ንምፍዋስ ካብ ዝሕግዙ ጸረ መንሽሮ መድሃኒታት ብዝበለጸ ግብረ-መልሲ ክህብ ከም ዝኽእል ሓካይም ገሊጾም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ትኽተብ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ

  ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣብ ጫፍ ማህጸን ዝፍጠር ሕማም ካንሰር ዓመታዊ ልዕሊ 5 ሽሕ ደቂ ኣንስትዮ ከምዝሞታ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጥዕና ኣደታትን ህጻናትን ከምኡ’ውን ስርዓተ ምግቢ ዶ/ር መሰረት ዘለኣለም ገሊጻ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ሕንዚዝ ንህቢ

  ተመራመርቲ፡ ሕንዚ ንህቢ ንዋሕዮታት መንሽሮ ጡብ ከምዝቐትል ኣረጋጊጽና -ኢሎም

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. Video content

  Video caption: ብሰንኪ ሕማም ካንሰር ንሓደ ወርሒ ጥራይ ዝጸንሐ ሓዳር

  ንኣስታት 6 ኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታል ምስ ካንሰር ክትቃለስ ዝጸንሐት ታሽ፡ መርዓ ክትገብር ሕልሚ ስለዝነበራ ምስ ክምርዓዋ ዝደሊ ዝነበረ ኣፍቃሪኣ ስነ ስርዓት መርዕኣ ኣብ ሆስፒታል ክትገብሮ ተገዲዳ።

 7. ሳሙኤል ገብረሂወት

  ኤዲተር ቢቢሲ ትግርኛ

  ዮርዳኖስ ሃይለ

  እቶም ከም ዮርዳ ንሽግርን መከራን ብፍቕርን ሕውነትን፡ ንጭንቅን ጸበባን ብትብዓትን ጽንዓትን ዝገጥሙዎ ላህመት ሕብረተሰብ ልክዕ ከምቶም ካብ ርሑቕ ኣርያም ንጸልማት ገሊሆም ንምድሪ ዘብርሁን ዘድምቑን ከዋኽብቲ ክምሰሉ ዘይግባእ ኣይኮነን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ፅልዋታት ካፊን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላላ ይኽእል።

  ጥዕንኦም ምእንቲ ንምሕላው ግና፡ ቡን ዘይሰትዩ ሰባት ምስታይ ዝጅምርሉ ምኽንያት የለን ይብሉ፡ ተመራመርቲ ብሪትሽ ሜዲካል ጆርናል።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ጡባ ዝሓዘት ጓል ኣንስተይቲ

  "እሞ ኣብዚ ዝገበርናዮ መርመራ፡ ክንጽረልና እንደልዮ ነገር ስለዘሎ፡ ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ኣብዚ ምሳና ክትድቅስ ኢኻ" ምስ ተበሃልኩ ልበይ ምሽት ኢላ ሰንቢደ። ግን ከኣ ንዝመጽአ ነገር ካብ ምግጣም ካልእ ምርጫ ኣይነበረንን - ንጽሕፍቶይ ይገጥሞ ኣለኹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ፕሮፌሰር ኣብዪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርማንት ኣብ ምርመራ መንሽሮ

  ፕሮፌሰር ዶ/ር ኣብዪ፡ ኣብ ኣመሪካ ዩኒቨርሲቲ ቨርማንት፡ ዝለዓለ መምህርን ተመራማርን፡ መንሽሮ ጡብን ኣፍደገ ማህፀንን እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next