ጋና

 1. ኣብ ጋና ዘጋጠመ ዕልቕልቕ

  በዚ ብርቱዕ ውሑጅ ዘኸተለ ዝናብ፡ ልዕሊ 1000 ኣባይቲ ክፈርስ እንከሎ ኣሽሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ስእላዊ መብርሂ ጾታዊ ዓመጽ ህጻን ቆልዓ

  ፍልጥቲ ጋናዊት ጋዜጠኛ፡ ቆልዓ ሸውዓተ ከምኡ'ውን 11 ዓመት እንከላ ብዛዕባ ዝበጽሓ ጾታዊ ዓመጽ ጽሒፋ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ሓደ መምህር ኣብ ሰሌዳ እናጸሓፈ

  ሰብመዚ ትምህርቲ ጋና፡ እቲ ትካል ትምህርቲን ባህልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ዩኔስኮ፡ ዝወጠኖ ፕሮግራም፡ ንቆልዑ ብዛዕባ ዘለዎም ጾታን ጥዕና ፍሪያምነትን ሓበሬታ ብምስናቕ ንኣፍልጠኦም ዘሐይል እዩ ክብሉ ይምጉቱ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ሃገራዊ ጋንታታት ኣፍሪቃ ምስ እንስሳት ዘለዎም ዝምድና

  ኣብዚ ዓመት ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ግኑናት ካብ ሞንጎ ዝኾኑ ናይ በረኻ እንስሳት፡ ሽላታት፣ ሓራምዝን ኣንበሳታትን ይርከቡዎም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next