ኣጠቓቕማ መድሃኒት

 1. ዘመድ ኣዝማድን ፈተውትን እሱራት ኣብ’ቲ ግዳያት ዝኾኑ ዝንገረሉ ኣዳራሽ ተኣኪቦም

  ኣብዚ ሓደ ዓመት ጥራይ፡ ኣብታ ሃገር ብተመሳሳሊ ኣምባጓሮታት ዳርጋ 300 እሱራት ከምዝሞቱ ጸብጻበት ይሕብሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ዕጸ ፋርስ

  መንግስቲ እታ ሃገር ሃለዋት እዚ ውልቀሰብ ንዝሓበረ ሰብ 800 ሽሕ ዶላር እንትምድብ፡ ኣመሪካ ድማ ሒዙ ንዘረከበ ሰብ 5 ሚልዮን ዶላር ክትህብ ተመጻቢዓ ነይራ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ኣብ ጀልባ ዝተሰቐሉ ሰባት

  ፖሊስ ስፐይን፡ ቅልጡፋት ጀላቡ ተጠቒሙ ካብ ሞሮኮ ናብ ስፐይን መዐወኒ ሓሽሽ ናይ ዘዘዋውር ጉጅለ ኣባላት እዮም ዝበሎም 100 ጥርጡራት ኣሲሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ኣብ 2004 ኣብ ኣቴንስ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ክልተ ብሩር መዳልያ ንኣውስትራልያ ዘግዘመ ናታን ባጋላይ

  ድሩን እቲ ካልኣዩ ኣንቶኒ ድራፕር ዝተብሃለ ውለቀሰብን ካብ ገማግም ኣውስትራልያ ብጃልባ ናይ 11 ሰዓታት ጉዕዞ ብምክያድ እዮም ኣብ ሰነ 2018 ነታ ካብ ወጻኢ ነቲ ሓሽሽ ሒዛ ዝመጽአት መርከብ ረኺቦም ነቲ ሓሽሽ ተቐቢሎም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ደሴታት ማርሻል

  ኣብ ገምገም ሓንቲ ደሴት ጥሒላ ኣብ ዝጸንሐት ጃልባ ልዕሊ 640 ኪሎ ዝመዘን ሓሺሽ ከምዝተረኸበ ተገሊጹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ጀነራል ሳልቫዶር ሰንፊዩጎስ ዘፕዳ

  እቲ "ዘ ጎድፋዘር" ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ጥሮተኛ ጀነራል፡ ኤች-2 ዝተብሃለ ሓደገኛ ጉጅለ ኣዘዋዋሪ መዐዋኒ እጻት ናብ ኣመሪካ ከእትዉ ይሕግዞም ከምዝነበረ ኣኽበርቲ ሕጊ ገሊጾም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ሶማላውያን

  ጫት ክእገድ ኣለዎ ኢሉ ብምጉስጓስ ዝፍለጥ ኣቡካር ኣዋሌ፡ እቲ እገዳ ንኹሉ ግዜ ክኸውን ጻውዒት ኣቕሪቡ'ሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ማት ሃን

  ኣብ ካሊፎርኒያ ዝነብር ዝነበረ፡ ዕሉል ሰራቒ፡ ኣብ ውሽጢ ዝሰረቖ ካዝና ዕሸላትን ቆልዑን ክዕመጹ ከለው ዘርኢ ስእልታት ርእዩ ኣዝዩ ብምጉሃዩ፡ ነቲ ዝረኸቦ ስእልታት ናብ ፖሊስ ብቡስጣ ብምልኣኽ፡ ነቲ ጽዩፍ ተግባር ዝፍጽም ዝነበረ ሰብ ናብ ፍርዲ ንኽቐርብ ሓጊዙ። ነቶም ግዳይ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ቆልዑ ድማ ካብቲ ኣብ ልዕሊኦም ክፍጸም ዝነበሮ ጽዩፍ ተግባር ኣድሒንዎም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ክኒናታት ሓሽሽ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ፖሊስ

  ላዕለዋይ ሓላፊ በዓል መዚ ጸረ-ሓሽሽ ታይላንድ፡ ፖሊስ ብጨረታ ኣብ ዝሸጣ መኪና 94 ሽሕ ፍረ ከኒና ሓሽሽ ስለዝተረኸበ ይቕሬታ ሓቲቱ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ካብቲ ዝተትሓዘ ኮኬይን

  ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኮኬይን ዝበሃል ሓሽሽ (ዕጸ-ፋርስ) ብምዝውዋር ዝተጠርጠራ ክልተ ደቂኣንስትዮ ኣብ ቀይዲ ኣትየን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next