ፆታዊ ርክብ

 1. ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ዝገበሩ ክልተ ሰባት

  ጾታዊ ርክብ ርክብ እንተፈጺመ ረኽሲ ኮሮናቫይረስ ከጋጥመኒ ይኽእል’ዶ? ብዛዕባ’ዚ ሓሳባት ሃልይኩም ግን ድማ ንምሕታት ሕፍረት ተሰሚዕኩም ይኸውን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ጁልያን ፒተር

  ጁልያን ፒተር፡ ብዛዕባ ወርሓዊ ጽግያታ ዝቐረበላ ሕቶ እዩ ብልዕቲ፣ ማህጸን ኮነ ክሳድ ማህጸን (ሰርቪክስ) ከምዘይብላ ክትፈልጥ ገይርዋ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ናኦሚ ኢረሪ

  መንእሰያት ንስጋዊ ርክብ ከይህወኹ እትምዕድ ጓል 41 ዓመት ናኦሚ ኢረሪ፡ ምስ ንሓደ ሰሙን ጥራይ ዝተፋለጠቶ ሰብ ርክብ ከም ዝፈጸመት ትገልጽ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ኣና

  ሳቫንታ ኮምረስ ዝተብሃለ ትካል መጽናዕቲ፡ ዕድሚአን ካብ 18 ክሳብ 39 ንዝኾና 2002 ደቂ ኣንስትዮ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ከም ምውቃዕ፣ ምሕናቕ፣ ኣፍ ምዕባስ ወይ ጡፍ ምባል ኣጋጢሙወን እንተኾይኑ ሓቲቱወን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. Video content

  Video caption: ጾታዊ ርክብ ቃሕ እንክብለካ ሓሱ ሓሱ ይመጽኣካ ድዩ?

  ሰባት ጾታዊ ርክብ ቃሕ እንትብሎም ካብቲ ናይ ካሊእ እዋን ግዚያቶም ንላዕሊ ሓስዉ ሓስዉ ከምዝመጽኦም ሓደ ኣብ ሕብረተሰባዊ ስነ ልቦና ኣድሂቡ ዝሰርሕ ትካል ኣፍሊጡ።

 6. ኢራናውያን ተጋደልቲ

  እቶም ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ክሓስቡ ዘይፍቀደሎም ኢራናውያን ተጋደልቲ እንታዎት እዮም? ስለምንታይ'ከ እዩ ከምኡ ኮይኑ? እዚ ዛንታ ክነግረና እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. graffiti

  ኣብ ደጋዊ ክፋል ርሕሚ (ብልዕቲ) ዝቦቅል ፀጉሪ ብዘይምኽንያት ኣይኮነን፤ ካልኦት ኣካላት ብልዕቲ'ኸ ? በዓልቲ ሞያ ሕክምና ማህፀንን ዶክተር ጀን ጋንተር ትብሎ ኣለዋ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. Video content

  Video caption: ቢቢሲ 'ኣፍሪቃ ኣይ'፡ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ምርመራ ጋዜጠኝነት ተጠቒሙ ምስጢራት ጾታዊ መጥቃዕትታት ኣቃሊዑ ኣሎ።
 9. ሓደ መምህር ኣብ ሰሌዳ እናጸሓፈ

  ሰብመዚ ትምህርቲ ጋና፡ እቲ ትካል ትምህርቲን ባህልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ዩኔስኮ፡ ዝወጠኖ ፕሮግራም፡ ንቆልዑ ብዛዕባ ዘለዎም ጾታን ጥዕና ፍሪያምነትን ሓበሬታ ብምስናቕ ንኣፍልጠኦም ዘሐይል እዩ ክብሉ ይምጉቱ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next