ፆታዊ ርክብ

 1. ሕብራዊ ኮንደማት

  ኣብ መርበባት ኢንተርነት፡ ብዛዕባ ሓምላይ ኮንደም (ብሕብሪ ዘይኮነ ብትሕዝቶ) ከምኡ'ውን ብኽነት ዘየስዕብ መከላኸሊ ጥንሲ ዝግበር ኣለሻ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ከም ዝወሰኸ ይግለጽ ኣሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ጾታኣ ንምርግጋጽ ዕርቃና ወጺኣ ብልዕታ ብምርኣይ መንነታ ከተረጋግጽ ትግደድ ዝነበረት ጓል-ኣንስተይቲ

  ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል፡ ሓደ መዓልቲ እቲ ጉዳይ ፍሉይ ነገር ምዃኑ ተሪፉ፡ ንቡር ክኸውን ዘለዋ ተስፋ ገሊጻ። ነቲ ሰነድ ምርካባ ግን፡ ልክዕ ከምቲ ደቂ-ኣንስትዮ ናይ ምድማጽ መሰል ዝተዋህበን ስምዒት ከምዝፈጠረላ ትዛረብ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ወለዲ፡ ወዶም ዝኣከቦ ናይ ወሲብ ፊልምታት ብምዕናዎም ካሕሳ ክኸፍሉ

  ኣብ ሚሺጋን ዝርከብ ቤት-ፍርዲ፡ ስድራ-ቤት ወዲ 42 ዓመት ናቱ ፖርኖግራፊ (ወሲባዊ ንጥፈት ዘርኢ ምስሊ) ስለ ዝጎሓፍዎ ካሕሳ ክሓትት መሰል ከም ዘለዎ በይኑ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ኤሪክ ሕቶኡ ተመሊሱሉ ድልየቱን እውን ሰሚርሉ

  "ነቲ ውጽኢት ምስ ሰማዕኩ፡ ከምዚ ሓደ ሰብ ካብ ነብሰይ ገለ ቀንጢጡ ዝወሰደለይ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ንምሉእ ህይወተይ ከም ጓል እየ ዓቢየ። ከም ካልኦት ደቂ-ኣንስትዮ ርሕሚ ኣለኒ" ክብል ጀሚሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ዝገበሩ ክልተ ሰባት

  ጾታዊ ርክብ ርክብ እንተፈጺመ ረኽሲ ኮሮናቫይረስ ከጋጥመኒ ይኽእል’ዶ? ብዛዕባ’ዚ ሓሳባት ሃልይኩም ግን ድማ ንምሕታት ሕፍረት ተሰሚዕኩም ይኸውን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ጁልያን ፒተር

  ጁልያን ፒተር፡ ብዛዕባ ወርሓዊ ጽግያታ ዝቐረበላ ሕቶ እዩ ብልዕቲ፣ ማህጸን ኮነ ክሳድ ማህጸን (ሰርቪክስ) ከምዘይብላ ክትፈልጥ ገይርዋ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ናኦሚ ኢረሪ

  መንእሰያት ንስጋዊ ርክብ ከይህወኹ እትምዕድ ጓል 41 ዓመት ናኦሚ ኢረሪ፡ ምስ ንሓደ ሰሙን ጥራይ ዝተፋለጠቶ ሰብ ርክብ ከም ዝፈጸመት ትገልጽ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ኣና

  ሳቫንታ ኮምረስ ዝተብሃለ ትካል መጽናዕቲ፡ ዕድሚአን ካብ 18 ክሳብ 39 ንዝኾና 2002 ደቂ ኣንስትዮ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ከም ምውቃዕ፣ ምሕናቕ፣ ኣፍ ምዕባስ ወይ ጡፍ ምባል ኣጋጢሙወን እንተኾይኑ ሓቲቱወን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. Video content

  Video caption: ጾታዊ ርክብ ቃሕ እንክብለካ ሓሱ ሓሱ ይመጽኣካ ድዩ?

  ሰባት ጾታዊ ርክብ ቃሕ እንትብሎም ካብቲ ናይ ካሊእ እዋን ግዚያቶም ንላዕሊ ሓስዉ ሓስዉ ከምዝመጽኦም ሓደ ኣብ ሕብረተሰባዊ ስነ ልቦና ኣድሂቡ ዝሰርሕ ትካል ኣፍሊጡ።

 10. ኢራናውያን ተጋደልቲ

  እቶም ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ክሓስቡ ዘይፍቀደሎም ኢራናውያን ተጋደልቲ እንታዎት እዮም? ስለምንታይ'ከ እዩ ከምኡ ኮይኑ? እዚ ዛንታ ክነግረና እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next