ኤች ኣይ ቪ /ኤይድስ

 1. ኤችኣይቪ ዘለዎ ደም

  መራሒት እቲ መጽናዕቲ ዝኾነት ተመራማራት ሜሪ ሮጀርስ ‘‘ንፈለማ እዋን መረዳእታታት እቲ መጽናዕቲ ምስ ረኸብና ተገሪምና ኔርና፤ ተሓጒስና እውን’’ ብምባል ንቢቢሲ ተዛሪባ፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. መድሃኒት

  ትካላት ውሃብቲ ረድኤት፡ ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ቫይረስ ኤችኣይቪ ዝነብሩ ህጻናት ዝወስዱዎ ጣዕሚ ፍራውለ (ስትራውቤሪ) ዘለዎ መድሓኒት፡ ኣብ ዝቕጽል ዓመት (2021) ብዝተሓተ ዋጋ ክዝርግሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ወዲ 38 ዓመት ክሪስቶፈር ክለተርማየር

  ለምለኸ መዓልቲ ኤይድስ ኣብ 1 ታሕሳስ ኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ዝዝከር ኮይኑ፡ 12 ሚልዮን ሰባት ጸረ እቲ ቫይረስ ዝኾነ መድሓኒት ናይ ምርካብ ዕድል ከምዘይረኸቡ ሰብሞያ ይገልጹ። እቶም ዝረኽቡ ዝነበሩ'ውን ብሰንኪ ዓለማዊ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ምትእጉጓል የጋጥሞም ኣሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ብመርፍእ ዝውሰድ መድሓኒት

  ደቂሰባት ብኤችኣይቪ ንከይትሓዙ ብልዑል ደረጃ ዝከላኸል መድሓኒት ከምዝረኸቡ፡ ተመራመርቲ ገሊፆም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. Video content

  Video caption: ኣባላት ተስፋህይወት ማሕበር ኤች ኣይቪ ፖዘቲቭ ደቀንስትዮ ትግራይ: ለበዳ ኮሮናቫይረስ ተደረቢ ፅልዋ ከምዘሕደረለን ይገልፃ

  ኣብ መቐለ: ብወለንታአን ዝተወደባ ተስፋህይወት ማሕበር ኤች ኣይቪ ፖዘቲቭ ደቀንስትዮ ትግራይ: ለበዳ ኮሮናቫይረስ ተደረቢ ፅልዋ ከምዘሕደረለን ይገልፃ::

 6. Video content

  Video caption: "ኣባላትና ከም ሽምዓ እነመኸኻ እየን ንህዝበን ዝብርሃ"

  ተስፋህይወት ኤችኣይቭ ፖዘቲቭ ማሕበር ደቀንስትዮ ትበሃል። ብ1999 ዓ.ም ዝተጣየሸት እዛ ማሕበር ኣብ መቐለ ጥራይ 872 ኣባላት ኣለውዋ። ኩለን ኣብ ደመን ኤችኣይቪ ቫይረስ ኣለወን።

 7. ኮሮናቫይረስ፡ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማምት ንምቁጽጻር ዝፈጠሮ ተስፋ

  ተመራመርቲ ድማ ንለበዳ ኮሮናቫይረስ ከም ዘይተሓስበ ጸጋ ብምቚጻር "ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እንተኾነ ካብ ሱሮም ንኽምሓዉ፡ ተዘይኮይኑ ኸኣ ኣዝዮም ክጎድሉ፡ 'ኣብ ሂወት ሓንሳብ ጥራይ ዝርከብ ዕድል' ሕጂ'ዩ" ብምባል ተስፋ ገይሮም ኣለዉ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ዝገበሩ ክልተ ሰባት

  ጾታዊ ርክብ ርክብ እንተፈጺመ ረኽሲ ኮሮናቫይረስ ከጋጥመኒ ይኽእል’ዶ? ብዛዕባ’ዚ ሓሳባት ሃልይኩም ግን ድማ ንምሕታት ሕፍረት ተሰሚዕኩም ይኸውን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. Adam Castillejo

  ኣዳም ካስቲሌጆ፡ ሕክምና ጸረ ኤችኣይቪ ምውሳድ ደው ካብ ዘብል ልዕሊ 30 ኣዋርሕ ገይሩ'ሎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next