መጻሕፍቲ

 1. ሶማልያውያን ደቂኣንስትዮ

  ሶማሊያ ንነዊሕ ክፍለዘመናት “ናይ ገጠምቲ ሃገር” ብዝብል ትፍለጥ’ኳ እንተጸንሐት ነቲ ዓውዲ ብዋናነት ዝቆጻጸእዎ ግን ደቂተባዕትዮ ነይሮም። ሶማሊያዊት ጓልኣንስተይቲ ዛንታ ወይ ድርሰት ክትጽሕፍ ዝተለመደ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ማሕበረሰብ ሶማሊያውያን ዳያስፖራ ክዕብልላ ጀሚረን ኣለዋ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ስምረት ኣርኣያ

  ኣብ ቁልዕነታ ሞት ኣዝማድን መቕርብን፡ ኣብ ንእስነታ ወለዳ (ኣቡኣን ኣዲኣን)፡ ኣብ ኩናት ዶባት ኢትዮ ኤርትራ መተዓብይታን መማህርታን፡ ኣብ ስደት ከኣ በዓል ቤታን ኣቦ ደቃን ብሞት ተፈልዮማ ተደራራቢ ሓዘን ዘጋጠማ ኣብ ካናዳ እትነብር ኤርትራዊት ስምረት ኣርኣያ፡ ነብሳ ንምጽንናዕን ሓዘና ንምፍዃስን ንዝጸሓፈቶ ዘንበቡ ፈተውትን አዕሩኽን ንብዙሕ ብጓሂ ዝተጎድአ ሰብ ንክሕግዝ ብመልክዕ መጽሓፍ ንከተቕርቦ ብዝገበሩላ ምሕጽንታ "ቢዮንድ ዘ ግሪፍ" ድሕሪ ሓዘን ዘሎ ነገር ብዝብል ኣርእስቲ ብብቋንቋ ኢንግሊዝ ዘዳለወታ መጽሓፍ ድሮ ኣብ ኢድ ብዙሓት በጺሓ ኣላ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ቺማማንዳ ንጎዚ

  ጓል 43 ዓመት ደራሲት ልዕሊ ዓሰርተ ምሉኣት መጻሕፍትን ብርክት ዝበሉ ሓጸርቲ ዛንታታትን ዝጸሓፈት ኴይና ዳርጋ 30 ኣህጕራዊ ብልጫታት ዝተቐበለት ብምዃና ሓንቲ ካብ'ቶም ኣዝዮም ህቡባት ኣፍሪቃውያን'ያ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ኣክሊሉ ጸጋይ

  ጋዜጠኛ ቢቢሲ ትግርኛ

  ነቶም መጻሕፍቲ ዘተኣኻኽባ ዘለዋ ደቂኣንስትዮ

  ኣብ ከተማ መቐለ ወፍሪ ምትእኽኻብ መጻሕፍቲ ንኣብ ኣብያተ ህንጸት (ማእሰርቲ) ትግራይ ዝርከቡ ተኣረምቲ ይካየድ ኣሎ። ነቲ ወፍሪ ወለንተኛታት መናእሰይ'ዮም ጀሚሮምዎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ዶክተር ሙሉጌታ ገብረሂወት

  ዶክተር ሙሉጌታ ገብረሂወት ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተሳቲፉ ድሕሪ ለውጢ ትምህርቱ ቐጺሉ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሐ ምሁር እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. መዓዛ መንግሥቴን ፂፂ ዳንጋሬምባ

  ኢትዮ- ኣሜሪካዊት ደራሲት መዓዛ መንግስቴ፡ ሕጽይቲ ዓለም ለኻዊ ሽልማት 'ቡከር ፕራይዝ' ኮይና።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ቺንዋ ኣቸበ

  እዛ ፈለማ ብ1958 ዓመት ዝተሓትመት መጽሓፍ፡ ማለት ደራሲ ኣብ 28 ዕድሚኡ፡ ልዕሊ 20 ሚልዮን ቅዳሓት ተሸይጣ፡ ኣብ 50 ቋንቋታት ተተርጒማ: ኣብ ስነ-ጽሑፍ ዓለም ድማ ከም እምነ-ምዕራፍ 'ያ ትርአ። ኣብ ናይጀርያ ይዅን መላኣ ዓለም ከም ዓይነተኛዊትን ዘመናዊትን ኣፍሪቃዊት ናይ እንግሊዘኛ ድርሰትን'ያ ትሕሰብ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ሃብቶም ወልደዮውሃንስ

  ጋዜጠኛ ቢቢሲ

  ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ

  ሓለቓ ሓምሳ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ "... እወ ተሳቲፎም እዮም። ኣብ ባጽዕ ናይ ዝተሳተፈ ንናይ ህወሓት ሰራዊት ላዕለዋይ ሓላፊ ኮይኑ ዝመርሖ ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ (ወዲ መድህን ) ብሂወት ስለዘሎ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። ንሱ ኣይሕሱን'ዩ" ይብል። ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽከ እንታይ ይብል ይኸውን?

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ሜጄር ጀነራል ኣበበ ተኽለሃይማኖት

  ሜጄር ጀነራል ኣበበ ተኽለሃይማኖት ዝፀሓፍዎ መጽሓፍ፡ “ፖለቲካ ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ? ደወል መጠንቀቕታ ድሕንነት” ዝብል ኣርእስቲ ኣለዎ። “ድሕንነት ሃገር፡ ኣብ ህልውና ዝሐሸ ናብራ፣ምሕላው ነፃነት፣ምኽባር መንነትን ይረጋገፅ” ይብል። እዚኦም ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ምርግጋፅ ሰረት እዮም። ሃገራዊ ረብሓ ምሕላው ማለት ከዓ ኢትዮጵያዊ መንነት ምኽባር ማለት እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ገምጋም መጽሓፍ - ዝናን ባህታን ናጽነትን ስቕታን

  ንዕድሉን ትዕድልቲ ህዝቡን ብጉዕዞ ህይወቱን ተመኩሮኦን ክርእዮ ዝፍትን ደራሲ፡ ነታ "ዝናን ባህታን - ናጽነትን ስቕታን" ክብል ዝሰመያ ኣርእስቲ እኹል መብርሂ ኣይሃበሉን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next