ፍርያምነት

 1. ለጋሲ ምስ ብርክት ዝበሉ ህጻናት

  ግቡእ ናይ ወሊድ ሕክምና ክገብሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ገለ ሰባት ቁጽጽር ኣብ ዘይብሎም ናይ 'ፌስቡክ ጉጅለታት' ብምእታው ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ (ስፐርም) ንምሻጥ ወይ ንምልጋስ ፍቓደኛታት ዝኾኑ ሰብኡት የናድዩ። በዓልመዚ ፍርያምነት ደቂሰባትን ስነ-ድቂን ብሪጣንያ ግና እዚ ሓደገኛ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ክገልጽ እንከሎ፡ ዘይሕጋዊ'ውን ክኸውን ይኽእል ኢልዎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. በቴክኖሎጂ በታገዘ ሕክምና የተወለደ ሕፃን

  ብድሆታት ወሊድ፡ መኻንነትን መፍትሒታቱን ዘርኢ፡ ብወልቃዊ ተመኩሮ መጻምድቲ ዝተሰነየ፡ ተራን ደገፍን ምዕቡል ቴክኖሎጂ ኣብ ምቅላል ናይቲ ጸገምን ዝገልጽ ዛንታ ኣቕሪብናልኩም ኣለና፡ ኣንቢብኩም ኣባጽሑ!

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ጎማ ዝሓዘ ዶክተር

  ኣብ 2017 ጥራይ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ልዕሊ 2300 ህጻናት ብዝተለገሰ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ተወሊዶም እዮም። ኮይኑ ግና ኣብታ ሃገር ብዘሎ ልዑል ቁጽጽር ዝልግሱ ሰባት ይንክዩ ከምዘለዉ ይግለጽ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ነፍሰጾር ሰበይቲ

  ብመሰረት እቲ ክሲ፡ ኣብ ናይ መፍረ ክሊኒክ ካሊፎርንያ ብዘጋጠመ ምትሕውዋስ ዘርኢ፡ ኣደ ዘይውላዳ ወሊዳ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next