ባህሊ

 1. ኣረጋውያን

  ነፍሲ ወከፍ ህጻን ጽንዓትን ዓቕልን ክላበስ ይመሃር፤ ብፍላይ ኣብ ኣዝዮም በዳህቲ ዝኾኑ እዋናት።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ባህላዊ መድሃኒት

  ካብ ሞንጎ በቲ መድሃኒት ዝሞቱ ኣባላት ስድራቤት እቲ ብዕድመ ዝንኣሰ ቖልዓ ክልተ ዓመት ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ድማ ወዲ 40 ዓመት ምንባሩ ፖሊስ ሓቢሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ባህሊ ስራሕ ቦታ

  ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ዝካየዱ ኣኼባታት ነብሶም ዘተዓባብዩን ብዛዕባ ርእሶም ዘላልዩን ሰባት፡ ዚያዳ ናይ ስራሕ ሰባት መሲሎም ይርኣዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ስምረት ኣርኣያ

  ኣብ ቁልዕነታ ሞት ኣዝማድን መቕርብን፡ ኣብ ንእስነታ ወለዳ (ኣቡኣን ኣዲኣን)፡ ኣብ ኩናት ዶባት ኢትዮ ኤርትራ መተዓብይታን መማህርታን፡ ኣብ ስደት ከኣ በዓል ቤታን ኣቦ ደቃን ብሞት ተፈልዮማ ተደራራቢ ሓዘን ዘጋጠማ ኣብ ካናዳ እትነብር ኤርትራዊት ስምረት ኣርኣያ፡ ነብሳ ንምጽንናዕን ሓዘና ንምፍዃስን ንዝጸሓፈቶ ዘንበቡ ፈተውትን አዕሩኽን ንብዙሕ ብጓሂ ዝተጎድአ ሰብ ንክሕግዝ ብመልክዕ መጽሓፍ ንከተቕርቦ ብዝገበሩላ ምሕጽንታ "ቢዮንድ ዘ ግሪፍ" ድሕሪ ሓዘን ዘሎ ነገር ብዝብል ኣርእስቲ ብብቋንቋ ኢንግሊዝ ዘዳለወታ መጽሓፍ ድሮ ኣብ ኢድ ብዙሓት በጺሓ ኣላ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. መብዛሕትና ዓቢና ትርጉምን ጽልዋን ሽምና ክሳዕ እንፈልጥ ምስ ተወለድና ዝወጽኣልና ሽም ሒዝና ኢና ንቕጽል

  ምስ ኣብ ዝተፈላለየ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ኣብ ዝህልወና ናይ መጀመርታ ሌላ፡ ዕድመና ወይ ዝመጻእናሉ ቦታ፣ ዝተመሃርናሉ ቤት ትምህርቲ ወይ ስራሕና፣ ንዝተፈላለዩ ነገራት ብዛዕባ ዘለና ኣረዳድኣን ኣጠማምታን . . . ወዘተ ቅድሚ ምሕታቶም "እከለ ይብሃል . . . ንላለ" እዮም ዝብሉኻ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ፀዋታ ኩኩሉ

  ቅኔ ጌምስ ዝተብሃለ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ዝጽወቱ ባሕላዊ ጸወታታት ናብ ዘበናዊ ናይ ሞባይል መተግበሪ ጌማት ኣማዕቢሉ ባህሊ ኢትዮጵያውያን የላሊ ከምዘሎ መስራቲ ናይቲ ትለል ገሊጹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ሳንዱቕ ሬሳ

  ሓደ ኣብ ደቡባዊ ቻይና ዝነብር ዝነበረ ሰብ ኣብ 2017 ብሕማም መንሽሮ ሞይቱ። ንሱ፡ ምስ ሞተ ኣብ ክንዲ ሬሳኡ ብሓዊ ዝቃጸል ብንቡር ክቕበር ድሌት ከምዝነበሮ ኑዛዜ ገዲፉ ነይሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ተምሪ

  ጾም ሮመዳን ሎሚ መዓልቲ ኣሎ። ኣብዚ ወርሒ'ዚ ፍረ ተምሪ፡ ኣብ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ኮነ፡ ካልእ ኣዝዩ ይዝውተር። ግና ስለምንታይ?

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ

  ዓለማዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ካብ ምንቅስቃስ ሰራሕተኛታት ዝጀመረ ኮይኑ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓመታዊ ክበዓል ተገይሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. Video content

  Video caption: ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት ከምዛ ሎሚ ኣብ በዓል ኢሬቻ ቢሾፍቱ ዘጋጠመ ክስተት እንክዝከር

  ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት ከምዛ ሎሚ በዓል ኢሬቻ ኣብ ቢሾፍቱ ኣብ ዝጽምበለሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ልዕሊ 50 ሰባት ክሞቱ እንከለው፡ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ከቢድን ቀሊልን መቑሰልቲ ኣጋጢምዎም።