ኤል ጂ ቢ ቲ

 1. ጾታኣ ንምርግጋጽ ዕርቃና ወጺኣ ብልዕታ ብምርኣይ መንነታ ከተረጋግጽ ትግደድ ዝነበረት ጓል-ኣንስተይቲ

  ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል፡ ሓደ መዓልቲ እቲ ጉዳይ ፍሉይ ነገር ምዃኑ ተሪፉ፡ ንቡር ክኸውን ዘለዋ ተስፋ ገሊጻ። ነቲ ሰነድ ምርካባ ግን፡ ልክዕ ከምቲ ደቂ-ኣንስትዮ ናይ ምድማጽ መሰል ዝተዋህበን ስምዒት ከምዝፈጠረላ ትዛረብ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ገጹ ብኢዱ ዝሸፈነ ሰብ

  ኣብ ዓመተ 2020 ክሳብ ወርሒ መጋቢት ጥራይ ሓደ ካብ 100 ደቂተባዕትዮ፡ ዝኾነ ዓይነት ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ወይ ፈተነ ከም ዘጋጠመ ኣብ እንግሊዝን ዌልስን ዝተገበረ ዳህሳስ ገበን የመልክት።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ፕሬዝደንት ኣልቤርቶ ጾታ የብልናን ንዝብሉ መለለዪ መንነት ኣተኣታትዩ

  በዚ መሰረት ኣርጀንቲና ነተን ኣቐድም ኣቢለን ካብ ክልቲኡ ጾታ ወጻእ ኢና ንዝብሉ ሰባት ዘገልግል ስርዓት ዘተኣታተዋ ሃገራት ካናዳ፣ ህንድን ኒውዝላንድን ተጸምቢራ ኣላ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ቲቢ ጆሽዋ

  ቲቢ ጆሽዋ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ጸለውቲ ዝበሃሉ ወንጌላውያን ኮይኑ ካብ መንጎ ሰዓብቱ ላዕለዎት ኣፍሪቃውያን ፖለቲከኛታት ይርከብዎም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ደቂ ኣንስትዮ ሸኽሚ በዚሑወን

  ቅድሚ ለበዳ ኮሮናቫይረስ እንተኾነ'ውን ኣብ ዓለም፡ ኣስታት 75 ሚኢታዊት ደቂ ኣንስትዮን መዓልታዊ ካብ ዝስርሑ ስራሕቲ 16 ቢሊየን ሰዓታት ከይተኸፈለን ከም ዝሰርሓ ተጸኒዑ እዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ሊቀ-ጳጳሳት ኣቡነ ፍራንሲስ

  ሊቀ-ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፡ ኣቡነ ፍራንሲስ፡ ሕደ-ጾታውያን ሓዳር ክገብሩ ከምዝኽእሉ ኣተንቢሁ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. Video content

  Video caption: ካብ ሃገሮም ክስደዱ ዝተገደዱ፡ ኣፍሪቃውያን ኣፍቀርቲ ተመሳሳሊ ጾታ

  ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ኣፍቃሪ ተመሳሳሊ ጾታ ኮይንካ ምርካብ፡ ብገበን የቕጽዕ። እቶም ውልቀሰባት’ውን ካብቲ ሕብረተሰብ፡ ካብ ስድራቤቶምን ካብ ኣካላት ጸጥታን መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖምን እቲ ዘለዎም እንኮ ኣማራጺ ስደት ምዃኑን ይዛረቡ።

 8. ኤሪክ ሕቶኡ ተመሊሱሉ ድልየቱን እውን ሰሚርሉ

  "ነቲ ውጽኢት ምስ ሰማዕኩ፡ ከምዚ ሓደ ሰብ ካብ ነብሰይ ገለ ቀንጢጡ ዝወሰደለይ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ንምሉእ ህይወተይ ከም ጓል እየ ዓቢየ። ከም ካልኦት ደቂ-ኣንስትዮ ርሕሚ ኣለኒ" ክብል ጀሚሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ባይቶ እስራኤል

  እስራኤል፡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ ሕደ-ጾታውያን ሰባት ገስጋሲ ፖሎቲካዊ ኣረኣእያ ዘለዋ ሃገር እያ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ደቂ ቀርኒ ኣፍሪቃ

  ውሽጣዊ ስምዒትናን ድሌታትናን ከይተመርመረ፡ ብጾታዊ ዝንባሌና ጥራሕ ንጽላእ ኣሎና። ብሳዕቤኑ ከኣ፡ ካብ ሃገርና ተሰዲድና ክንነብር ተገዲድና ዝበሉ፡ ዝተፈልየ ጾታዊ ዝንባለ ዘለዎም ሰባት ብሓገዝ ኢንተርነት ብርሕቀት ተራኺቦም፡ "ሓበንና - ፕራይድ" ብዝብል ስም ዓመታዊ ንዝበዓል ዝኽሪ ፍቕሪ ተመሳሳሊ ጾታ ኣኽቢሮም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next