bbcinnovators

 1. ልኡል ፍሊፕ

  ብዓርቢ፡ ልኡል ፍሊፕ ኣብ መበል 99 ዓመቶም ሞይቶም ዝብል ዜና ምስ ተሰምዐ፡ ቢቢሲ ኩሎም ፕሮግራማቱ ኣጥፊኡን ዓጺፉን'ዩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ሶሎሞን ሰርዋንጃ

  ሶሎሞን ሰርዋንጃ፡ መበል ሓምሻይ ነዚ ሽልማት ዝበቐዐ ጋዜጤኛ ኮይኑ፡ ቅድሚ ሕጂ ዋይሂጋ ምዋር፡ ኣሚና ዩጉዳ፡ ዲዲ ኣኪንየሉር ከምኡ እውን ኡጓንዳዊት ናንሲ ካኩንጊራ ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ጋዜጠኛታት እዮም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next