ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ

 1. ኣብ መቐለ ዕዳጋ ሰኑይ ኣሕምልቲ ዝሸጣ ደቂ ኣንስትዮ 21 ሰነ 2021

  ኣብ ሽረ ዋጋ ነዳዲ ብ2,300 ሚኢታዊት ከም ዝወሰኸ ዘመልከተ ኦቻ ኣብ መቐለን ካልኦት ከተማታትን ሕጽረት ኣገደስቲ ዝበሃሉ ኣቑሑት ከም ዘጋጠመ ኣፍሊጡ። ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ድማ ሓደ ህጻን ዝርከቦም 18 ሰባት ብሰንኪ ሕጽረት ንዝውውር ደም ዝሕግዝ ‘ሄሞዲያሊስስ ካቴተር’ ዝተባህለ መሳርሒ ሕክምና ከም ዝሞቱ ሓቢሩ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ሉሲ

  ካብ ሓደ ጥቅምቲ ጀሚሩ ወርሒ ምዕባይ ግንዛበ መንሽረ ጡብ ብዝብል ይኽበር። ሉሲን ፍራንን ኣብ 20ታት ዕድሚአን በቲ ሕማም ዝተጠቕዓ ስለ ዝኾና፡ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ኣቐዲመን ክፈልጥኦን ክትትል ክገብራሉን ከም ዝግባእ ይምዕዳ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ህድኣት ትኩእ ካብ ሽላ በለስ ዝተፈላለየ ዓይነታት መግቢ ተዳሉ

  በለስ፡ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ትግራይን ኤርትራን ዝቦቁል ኮይኑ ብግቡእ ኣብ ረብሓ ከምዘይወዓለ እዩ ዝንገረሉ። ዛጊድ እቲ ፍርኡ ጥራይ ምብላዕ'ዩ ተለሚ፤ እቲ ገላዕታ ድማ ጥሪት ክበልዐኦ ይወሃብ። ኣብ ኣመሪካ ማኔጀር መግብን መስተን ሂልተን ሆቴል ህድኣት ሓጎስ ግን፡ ውልዶ ገልዒ በለስ ሰባት ክምገብዎ ይኽእሉ'ዮም ትብል።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ

  ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ፡ ነቲ ብ 1973 ኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ዝወጸ ኣብ መላእ እታ ሃገር ምንጻል ጥንሲ ዘፍቀደ ሕጊ ከፍርስ ዝኽእል መስርሕ ፍርዲ ክሰምዕ እዩ፡፡

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ቁርጸት ከብዲ ሓደ ካብ ሕማማት ወርሓዊ ጽግያት እዩ

  ብደረጃ ዓለም ናይ ወርሓዊ ጽግያት ዕረፍቲ ምህላው ዝቃወሙ ገለ ኣካላት፡ ደቂ ኣንስትዮ ሕማም ከይተሰምዐን እውን እቲ ዕረፍቲ ብዘይኣግባብ ክጥቀማሉ ይኽእላ'የን ክብሉ ይካትዑ፤ ነቶም ዝቖጽሩወን ትካላት'ውን ከኽስሮም'ዩ ይብሉ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሰባት ከይፈርዱኒ ወይ ከይብሉኒ ብስግኣት ጥንሲ ኣብ ዝንጽላሉ እዋን ንብሕታውነት ይቃልዓ

  ብሰንኪ ኣብ ዙርያ ምንጻል ጥንሲ ዝቕጽል ዘሎ ክትዕ ምንጻል ጥንሲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝሓልፍኦ ጉዳያት ብሚስጢር'የን ዝሕዝኦ። ግዝኣት ኣመሪካ ዝኾነት ቴክሳስ፡ ካብዚ ወርሒ ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ሽዱሽተ ሰሙናት ዝሓለፎ ጥንሲ ምንጻል ሕጋዊ ኣይኸውንን ዝብል ሕጊ ኣጽዲቓ ኣላ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. መናቱ ወነንቲ ክብረ ወሰን ዕድመ

  ኡሜኖ ሱሚያማን ኬሙ ኮዳማን ቅድሚ ሕጂ ኪን ናሪታን ጂን ካኒን ብዝተባህሉ ጃፓናውያን ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን እየን ሰይረን።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ወርሓዊ ጽግያት

  እቶም ድሕሪ ምውሳድ ሰለስተ ዓይነታት ክታበት ኮቪድ ዝረኣዩ ምልክታት ድማ ካብቲ ልሙድ መጠን ዝሓየለ ምፍሳስ ወርሓዊ ጽግያ፣ ምድንጓይ ወርሓዊ ጽግያን ዘይልሙድ ምፍሳስ ደምን ከምዝኾኑ ተፈሊጡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ለውጢ ኣየር ጸባይ

  ብኽለት ኣየር ምስ ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ዘጋጥሙ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ ሰብነትን ኣዝማን ርክብ ከምዘለዎ ሓደ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. መድሃኒት ኣስፒሪን

  ኣስፕሪን፡ መንሽሮ (ካንሰር) ጡብ ንምፍዋስ ካብ ዝሕግዙ ጸረ መንሽሮ መድሃኒታት ብዝበለጸ ግብረ-መልሲ ክህብ ከም ዝኽእል ሓካይም ገሊጾም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next